Brković gubi kontrolu nad glavnom Vektrom

Švajcarski NLB Interfinanz imenovao novog direktora Vektre Montenegro. Brković žalbom odložio njegov upis u centralni registar
10085 pregleda 6 komentar(a)
Brković, Foto: Luka Zeković
Brković, Foto: Luka Zeković

Kontroverzni biznismen Dragan Brković gubi kontrolu nad svojom glavnom kompanijom Vektrom Montenegro, jer je zbog nevraćenog duga preuzima banka NLB Interfinanz AG iz Ciriha.

Na ročište u Privrednom sudu juče se pojavio Perko Keković, punomoćnik novog direktora Vektre Montenegro Vladana Tekića, kojeg je imenovao NLB Interfinanz, nakon što je ta finansijska institucija preuzela vlasnički udio u Brkovićevoj kompaniji tokom jula ove godine.

Registracione promjene za novog vlasnika i direktora u CRPS obavljene tokom jula još nijesu pravosnažne. U sudu se vodi postupak za pokretanje stečaja u Vektri Montenegro na zahtjev NLB Interfinanz AG.

Privredni sud pokrenuo je početkom aprila ove godine prethodni stečajni postupak protiv “Vektre Montenegro”, upravo na zahtjev Švajcaraca, koji godinama potražuju oko 60 miliona eura, po osnovu nevraćenih kredita.

Brković je kao osnivač i prvi čovjek Vektre bio solidarni dužnik, koji je potpisao Švajcarcima, prilikom pozajmica, mjenice zalažući svu pokrenutnu i nepokretnu imovinu.

U Centralnom registru Poreske uprave Brković se, međutim, i dalje vodi kao stopostotni osnivač i ovlašćeno lice za zastupanje Vektre jer nova registraciona promjena obavljena 24. jula ove godine, zbog uloženog prigovora, nije pravosnažna. Objavljeno je rješenje javnog izvršitelja.

Dužnik i povjerilac više puta su bezuspješno pokušavali da se dogovore.

Sudija Privrednog suda Zoran Ašanin obratio se, u međuvremenu, Centralnom registru i utvrdio da rješenje od 24. jula još nije pravosnažno i nije došlo do promjene zvaničnih podataka za direktora i vlasnika Vektre.

Zbog toga je juče advokat NLB Interfinanza Petar Minić, odmah tražio duži rok od 60 dana za odgađanje ročišta zato što, kako je istakao, „predlagač u komunikaciji sa stečajnim dužnikom traži najpovoljnije rješenje da se ispoštuje raniji Plan reorganizacije i dužnik izmiri potraživanje prema povjeriocu“.

Sudija Ašanin je uvažio taj predlog i za naredno ročište, zakazano 17. decembra, pozvao dosadašnjeg Vektrinog advokata Ranka Grbavca, koji juče nije prisustvovao ročištu. Ako se Brkovićev punomoćnik Grbavac ne pojavi na narednom ročištu, objasnio je Ašanin, biće jasno da je rješenje o registracionoj promjeni postalo pravosnažno.

Vektra Montenegro se tokom kriznih 90-ih, kad je bivša SRJ bila pod međunarodnim sankcijama, „proslavila“ u Crnoj Gori tokom posredovanja u prodaji metala iz Kombinata aluminijuma, nakon čega je Brković stekao bogatstvo i počeo da širi imperiju kupujući najprije Fabriku anoda KAP-a, posredstvom svoje ofšor firme Anotech, a potom i na druge oblasti: turizam, drumski i avio saobraćaj, drvopreradu, proizvodnju vode...

U “Vektri Montengro” je krajem 2012. godine bio pokrenut prvi stečaj, ali je od kraja 2013. godine, kada je sud usvojio predloženi plan, vođen postupak reorganizacije. Ni po osnovu plana reorganizacije iz maja 2014. povjerilac iz Ciriha nije mogao naplatiti potraživanja.

Prije pokretanja prvog stečaja u Vektri, u izvršnom referatu Privrednog suda, bio je zahtjev Švajcaraca koji su tada tražili prinudnu naplatu 55,5 miliona, prema izdatim mjenicama, od dužničke kompanije i njenog vlasnika. Dug je rastao po osnovu kamata.

Vektri Montenegro račun je u blokadi na iznos od 1,7 miliona eura već tri i po godine. Ova firma ima brojne nekretnine u Podgorici, Baru, Kolašinu, Pljevljima i Žabljaku, ali su sve pod hipotekom i sudskim zabilježbama tereta. Ona je glavni osnivač svih ostalih Brkovićevih firmi. Najznačajnija imovina je Vektra Boka, odnosno bivši hoteli i imovina HTP Boka.

Bez komentara, izvršenje počelo 2017.

Rješenjem javnog izvršitelja Aleksandre Tomković Vukoslavčević od 21. septembra 2017. godine određeno je izvršenje duga prema NLB Interfinanz, pljenidbom, procjenom i prodajom vlasničkog udjela Dragana Brkovića u Vektri Montenegro. Brković je bio stopostotni vlasnik kompanije.

“Vijesti” su juče kontaktirale advokata Grbavca i tražile komentar Dragana Brkovića, ali ga nijesu mogli dobiti.

Brković se nakon prethodnog ročišta, održanog 17. septembra, prema riječima sudije Ašanina, pisanim podneskom obratio sudu kao osnivač i izvršni direktor Vektre, ističući da je jedini osnivač sa 100 odsto vlasništva, da promjene osnivača i izvršnog direktora u CRPS nije bilo, a “da je punomoćje advokatu Perku Kekoviću izdato od neovlašćenog lica”.

Bonus video: