DOKUMENTACIJA PROGLAŠENA TAJNOM

Uplate Montenegro erlajnsu tajna

Ministarstvo turizma označilo tajnom dokumentaciju o uplatama NTO nacionalnom avioprevozniku
3492 pregleda 0 komentar(a)
Tražili podatke po Zakonu o SPI, ali ih odbili: Sošić, Foto: Savo Prelević
Tražili podatke po Zakonu o SPI, ali ih odbili: Sošić, Foto: Savo Prelević

Nevladina organizacija Institut alternativa (IA) je od Nacionalne turističke organizacije (NTO) tražila da joj dostavi, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, analitičke kartice i osnove za uplatu novca Montenegro Airlinesu (MA), ali je dokumentacija za 2017. godinu proglašena tajnom po rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT).

To je “Vijestima” kazao istraživač javnih politika u IA Marko Sošić.

“Od NTO smo dobili odgovor da nam ne mogu dostaviti dokumentaciju, jer je označena stepenom tajnosti ‘Interno’ rješenjima ministarstva. NTO je u 2017. godini avansno uplatila 3,6 miliona nacionalnom avioprevozniku, što saznajemo iz izvještaja eksternog revizora MA za 2017 i 2018. godinu. Iz posljednjeg izvještaja Državne revizorske institucije (DRI) saznajemo da je ova suma uplaćena na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji za aktivnosti na promociji Crne Gore kao turističke destinacije, pa nije jasno zašto bi ugovor ovog tipa zavrijedio zaštitu stepenom tajnosti”, rekao je Sošić.

On je dodao da je avansnu uplatu NTO klasifikovala pod stavkom “ostale usluge”, što potvrđuje tezu koju godinama IA zagovara - da budžetske stavke sa predznakom “ostalo”, između ostalog, predstavljaju džepove za skrivanje transakcija nad kojima niko ne vrši nadzor.

“Zabrinjava činjenica da se DRI ovom temom bavila naknadno i površno. Na ovu transakciju su obratili pažnju tek nakon što su objavljeni navodi iz eksterne revizije MA o nedostavljanju osnova za uplatu avansa od strane NTO. U reviziji završnog računa za 2017. godinu, DRI nije ni pomenula ovu uplatu NTO, iako je ta institucija bila dio revizorskog uzorka, a ovaj avans njena najznačajnija transakcija. U reviziji završnog računa za 2018. godinu, državni revizori ne dovode u pitanje zakonitost i namjensko trošenje kod ove uplate, naivan način prikrivanja državne pomoći kroz avans za marketinške aktinvnosti. Oni tek savjetuju da NTO i MA vrše periodično usaglašavanje realizacije avansnog plaćanja u pismenoj formi koja potvrđuje da su fakture u vezi sa realizovanim aktivnostima u skladu sa iznosom opravdanog avansa”, ukazao je Sošić.

Preporučujemo za Vas