Poništen tender CEDIS-a vrijedan 202.000 eura

Tender se odnosio na nabavku radova i izgradnju trafo-stanice sa priključnim kablovskim vodom
1103 pregleda 0 komentar(a)
Nije jasno utvrđen predmet javne nabavke: Zgrada CEDIS-a, Foto: CEDIS, CEDIS
Nije jasno utvrđen predmet javne nabavke: Zgrada CEDIS-a, Foto: CEDIS, CEDIS

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je, po službenoj dužnosti, tender Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) procijenjene vrijednosti 202 hiljade eura.

Tender se odnosio na nabavku radova i izgradnju trafo-stanice sa priključnim kablovskim vodom - Zetagradnja.

CEDIS je donio odluku 18. septembra ove godine da kao najpovoljniju, na ovom tenderu, izabere ponudu firme Ivkon, dok je ponuda Electro team, firme koja se Državnoj komisiji žalila na ovaj tender, ocijenjena kao ispravna i drugorangirana.

Ne ulazeći u žalbene navode firme Electro team, Državna komisija je utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije CEDIS-a sa Zakonom o javnim nabavkama, a koja je mogla da dovede do diskriminacije ponuđača tokom nadmetanja i ograničavanja tržišne konkurencije.

Komisija je utvrdila, između otalog, da CEDIS nije tenderskom dokumentacijom potpuno, razumljivo i jasno utvrdio predmet javne nabavke.

“Prvorangirani ponuđač je u svojoj ponudi prepisao tehničke karakteristike iz tehničke specifikacije naručioca, zbog čega je njegova ponuda u ovom dijelu alternativna, što je suprotno tački VI Poziva za javno nadmetanje, kojom je isključena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda”, navodi se, između ostalog, u rješenju Državne komisije.

Bonus video: