NA 29 GODINA

Opština dio kasarne dala u zakup Luštici Development

Parcela od 7.802 kvadrata izdata u zakup Luštici Development na 29 godina, gradiće ulicu i parking
2246 pregleda 2 komentar(a)
nimacija budućeg izgleda naselja sa novom ulicom
nimacija budućeg izgleda naselja sa novom ulicom

Opština Tivat daće u zakup na 29 godina svoju parcelu, nekategorisani javni put površine 7.802 kvadrata koji prolazi kroz samo središte nekadašnje kasarne „Milan Spasić“ u naselju Radovići, kompaniji Luštica Development.

To je ishod odluke odbornika na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta.

DUP-om „Radovići“ na dijelu te parcele planirana je nova saobraćajnica - ulica „R6“, a na drugom dijelu prema kompleksu Luštica Bay, planiran je drvored sa parking mjestima. Lokacija se nalazi neposredno uz tri urbanističke parcele u zahvatu DUP-a „Donji Radovići Centar“ na kojima će Luštica development graditi više objekata mješovite namjene u okviru novog naselja Centrale kompleksa Luštica Bay, a koji uključuju stambene objekte, polikliniku, školu i drugo.

Da bi se postojeći nekategorisani opštinski put pretvorio u uređenu ulicu, potrebno je ulaganje od preko 438,5 hiljada eura, pa je Opština odlučila da sa Lušticom Development napravi poseban aranžman, po kome će ta kompanija o svom trošku sagraditi i urediti novu ulicu. Zauzvrat, Luštica će biti oslobođena obaveze plaćanja zakupnine za tu opštinksu parcelu. Uz to, od ukupno 97 parking mjesta koji su projektom predviđeni u novoj ulici, Luštica Develompent će dobiti na korišćenje njih 68 i to na period od 29 godina. Ta parking mjesta Luštica Development, po aranžmanu na koji su zeleno svjetlo dali odbornici, može izdavati u zakup vlasnicima ili zakupcima stanova i poslovnih objekata koji će biti izgrađeni u ovom dijelu naselja Centrale, odnosno može dati pravo pristupa i ili njihovog korišćenja i drugim korisnicima Luštica bay kompleksa. Preostali 29 parking mjesta u novoj ulici biće javno i dostupno svima na korišćenje.

Iz administracije gradonačelnika Siniše Kusovca (DPS) koji je bio predlagač ovakve odluke, objašnjavaju da Opština, svojim dugoročnim investicionim planovima nije predvidjela izgradnju odnosno rekonstrukciju postojeće saobraćajnice kroz kompleks nekadašnje kasarne, te je stoga prihvatila inicijativu kompanije da ona to učini o svom troškku „u cilju stvaranja uslova da ovaj značajan investitor obezbijedi za buduće korisnike svoje lokacije i adekvatnu saobraćajnicu sa pripadajućim prostorom za parkiranje“.

„Saobraćajnica će svakako biti u opštoj upotrebi, a Luštica Development već je, o svom trošku i pribavila projektno-tehničku dokumentaciju shodno izdatim urbanističko-tehničkim uslovima, pa je ocijenjeno da je cjelishodno prihvatiti njihovu inicijativu“, objasnili su iz Kusovčevog kabineta.

Po njihovoj računici, da Opština sama izgradi novu saobraćajnicu i potom Luštici Development u zakup da novih 68 parking mjesta u njoj, po važećem cjenovniku lokalna uprava bi od izdavanja te javne površine mogla da prihoduje samo 858 eura mjesečno, odnosno za 29 godina zakupa, ukupno bi lokalna uporava prhodovala nešto manje od 299 hiljada eura. Ta suma značajno je manja od iznosa investicije od 438,5 hiljada koliko je potrebno da se izgradi i uredi nova ulica.