SAOPŠTENO IZ VLADE

Uprava policije preuzela nadležnosti Uprave za sprečavanje pranja novca

„Izmjene i dopune se odnose na usklađivanje sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave kojom je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma prestala da postoji kao organ uprave, a njene nadležnosti su povjerene Upravi policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja teoririzma“
2224 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 07.11.2019. 20:49h

Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma prestala je da postoji kao organ uprave, a njene nadležnosti su povjerene Sektoru za sprječavanje pranja novca i finansiranja teoririzma Uprave policije, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je na sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

„Izmjene i dopune se odnose na usklađivanje sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave kojom je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma prestala da postoji kao organ uprave, a njene nadležnosti su povjerene Upravi policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja teoririzma“, navodi se u saopštenju.

Donošenjem Zakona, kako se ističe, biće stvoren pravni osnov za implementaciju standarda Svjetske asocijacije finansijskih obavještajnih službi (EGMONT).

„Nova organizaciona jedinica je operativno nezavisna od državnih organa i organa državne uprave u dijelu svog rada, primjene ovlašćenja kao i zaštite podataka i informacija koje se odnose na ovu oblast", precizira se u saopštenju.

Kako je saopšteno, radi dalje harmonizacije u oblasti sprječavanja i kontrole industrijskog zagađivanja sa legislativom Evropske unije (EU), donijeta je Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola.

„Osim prenošenja pravne tekovine EU, primjenom rješenja definisanih tih dokumentom omogućava se i identifikacija postrojenja koja podliježu obavezi pribavljanja integrisane dozvole za rad, u cilju postizanja visokog nivoa zaštite životne sredine“, kaže se u saopštenju.