POD ZAKUP UZELI 270.000 METARA KVADRATNIH

Bećirović gradi hotele na Bjelasici

Zemljište od 270.000 metara kvadratnih kod ski centara dato u zakup na 90 godina, sa mogućnošću sticanja prava svojine. Ukupna investicija iznosiće oko 77 miliona eura. Dio katuna Vranjak vjerovatno će biti srušen
14205 pregleda 4 komentar(a)
Projektovani izgled hotela na Bjelasici
Projektovani izgled hotela na Bjelasici

Preduzeće Ski resort Kolašin 1600, dio konzorcijuma kojem je Vlada dala u zakup 270.000 metara kvadratnih zemljišta na Bjelasici, zatražilo je od Opštine Kolašin izjašnjenje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekte “Apartmanski objekat Q” i i “Condo hotel S”.

Osnivač Ski resorta Kolašin 1600 je Ski centar Kolašin 1450, čiji je vlasnik Zoran Bećirović, a u konzorcijumu je još i Gener 2 u vlasništvu uticajnog albanskog biznismena Baškima Ulaja.

“Apratmanski objekat Q”, kako je navedeno u dokumentaciji dostavljenoj Sekreterijatu za zaštitu životne sredine imaće 86 smještajnih jedinica. Objekat bi činilo prizemlje, tri sprata i potkrovlje, a kako je planirano biće građen „u duhu tradicionalne planinske kuće - „kamen na tlu i drvo na kamenu“.

“Condo hotel S”, prema dokumentaciji, zauzimaće bruto građevisku površinu od skoro 8.300 matara kvadratnih. Imaće, pored podruma i prizemlja, dva sprata i potkrovlje i u njemu je planirano čak 116 smještajnih jedinica.

Shodno ugovoru o zakupu i Investicionom programu, konzorcijum koji je zakupac državnog zemljišta u obavezi je da u prvoj godini investira 12,8 miliona eura u izgradnju hotela sa šaleima (apartmani). U narednim fazama biće izgrađena još dva hotela, sa vilama i apartmanima. Ukupna investicija za sve četiri faze, kako je navedeno u Investicionom programu, iznosiće oko 77 miliona eura.

Bećirovići i Ulaju zemljište je dato u zakup na 90 godina. Državni budžet od tog posla imaće 10 centi po kvadratu zakupljenog zemljišta i 0,1 odsto od neto dobiti investitora. To je godišnje 27.000 eura od zakupa i 1.000 eura od svakog miliona koji zarade. Ugovorom je određeno da zakupac može steći pravo svojine nad zemljištem na kom je objekat izgrađen.

Buduće turističko naselje je u neposrednoj blizini kako Ski centra Kolašin 1600, tako i tradicionalnog katuna Vranjak. Prema onome što su “Vijestima” nedavno kazali iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) vrlo je vjerovatno da će dio koliba tog katuna biti uklonjen ili srušen.

Prije nekoliko sedmica obavljen je inspekcijski nadzor na tom dijelu Bjelasice, a mještani tvrde da su gotovo svi objekti na katunu „nelegalni“, to jest da nijesu imali potrebnu dokumentaciju, koju su od njih tražili inspektori.

Najveći problem biće otpadne vode

U dokumentaciji dostavljenoj radi potrebe procjene uticaja na životnu sredinu novih Bećirovićevih objekata na Bjelasici navodi se i da su prilikom njihovog funkcionisanja „najveća prijetnja kvalitetu voda u široj zoni lokacije otpadne vode”.

„Predviđeno je da se odvodnjavanje objekta, tj. prihvatanje i evakuacija sanitarnih, zamašćenih, zauljenih i atmosferskih otpadnih voda iz objekta i sa njegove lokacije vrši u postojeću gradsku fekalnu, odnosno atmosfersku kanalizaciju, na koji način je eliminisan uticaj funkcionisanja projekta na vode“, piše u dokumentaciji.

Objekti koje će Bećirović graditi su bar sedam kilometara udaljeni od krajnje tačke gradske fekalne kanalizacije, tako da to rješenje nije moguće. Takvi planovi ili su nenamjeran propust obrađivača dokumenta ili investitor nema još rješenja za tretman otpadnih voda.

Preporučujemo za Vas