NIJE URAĐENO PREMA PROGRAMSKOM ZADATKU

Plan za Port Milenu ne rješava probleme, već nanosi štetu

Forca dostavila primjedbe na predlog koncepta za Port Milenu i smatraju da je trebalo predložiti više varijanti za rješenje problema kanala, a ne samo jednu
1887 pregleda 0 komentar(a)
Projektovani novi izgled i šetalište, Foto: Arhiva
Projektovani novi izgled i šetalište, Foto: Arhiva

Autori izmjena i dopuna Državne studije lokacije za Port Milenu morali su predložiti više varijanti rješenja za probleme kanala, a konceptualno rješenje ribarske luke sa marinom kod Rta Đerane nije urađano prema programskom zadatku, smatraju u Forci.

Nova demokratska snaga je prije tri noći održala sastanak sa građanima iz zone obuhvaćene novim konceptom, na kome je zaključeno da predlozi ne samo što ne rješavaju probleme, već nanose štetu ekonomskoj perspektivi tog dijela grada. Koncept, koji je izradio ekspertski tim na čelu sa arhitekticom Mirkom Đurović, bio je na javnoj raspravi od 20. oktobra do prekjuče.

Forca je izrazila zabrinutost što u komisiji koja je analizirala predlog, ulcinjski predstavnik nije preduzeo potrebne korake da se konsultuje sa građanima i Sekretarijatom za urbanizam Opštine i ukaže na suštinske i proceduralne probleme koji prate ovu studiju. U toj partiji, koja je zajedno sa DPS, DP, SD i BS na vlasti u Ulcinju, kažu „da će nastojati da se prostorno planiranje Ulcinja obavi u skladu sa potrebama i vizijom građana, a ne onih koji namjerno ili nenamjerno, znaveno ili neznaveno, ugrožavaju ekonomski potencijal ulcinjskih domaćinstava“.

U Forci tvrde da ekspertski tim nije poštovao Pravilnik o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti, kojim je predviđeno više rješenja problema.

„Koncept koji je bio na razmatranju sadrži samo skice u vidu dvije varijante i to samo lukobrana, koje su identične. Stiče se utisak da je to urađeno samo radi forme, a sa istim ciljem. Potrebno je dati detaljnije i ozbiljnije varijante za kompletan zahvat sa analizom prostornih mogućnosti“, ističe se u primjedbama Force na koncept.

Dodaje se da je potreba za više varijanti neophodna kako bi se u saradnji sa svim zainteresovanim stranama sagledale mogućnosti, prednosti i mane solucija i na kraju izvršio izbor najpovoljnijeg rješenja. Takođe, navodi se u primjedbama, shodno Programskom zadatku koji je usvojila Vlada, uz predložena rješenja potrebno je sagledati i dati procjenu ekonomskih i tržišnih trendova, kao i procijeniti investicionu vrijednost za svaku varijantu i utvrditi osjetljiva socio-ekonomska pitanja i prilike koje se ukazuju na terenu kao što su očuvanje i unapređenje zaštićenih lokacija. Forca tvrdi i da konceptualno rješenje ribarske luke sa marinom nije usklađeno sa planovima višeg reda, Prostornim planom posebne namjene za obalno područje i PUP-om Ulcinj. „U projektnom zadatku koji je donijela kaže se: “Neophodno je obezbijediti vez za plovila privrednog ribolova i mjesto za iskrcaj ribe na kopnu”. I ništa više. Dakle, privezište a ne luka i marina“, navodi se u primjedbama.

Nasuprot tome, dodaje se, planer daje konceptualno rješenje koje je nezakonito i suprotno planovima višeg reda i umjesto privezišta planira ribarsku luku i marinu i to sa pratećim sadržajima, pravadajući to zahtjevom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

„Smatramo da Ministrastvo može da podnese zahtjev kao i svaki građanin, korisnik prostora. Ali, ako taj zahtjev nije u skladu sa programskim zadatkom, Zakonom o planiranju prostora i izgadnji objekata i planovima višeg reda, on je neprihvatljiv“, poručili su iz Force.

Ni Prostorni plan posebne namjene za obalno područje, navodi se, nije predvidio izgradnju marine i ribarske luke, već samo privezišta. U Forci su citirali dio plana u kome se kaže da se gradnja privezišta (do 50 vezova) predviđa na lokacijama buduće gradnje turističkih kompleksa, vodeći računa da se ne ugrožavaju postojeća kupališta - za prihvat plovnih objekata nautičkog turizma pogodne lokacije privezišta, kao posebno izgrađeni i uređeni obalni ili sa obalom povezani prostori za privez plovila, uz turističke komplekse i sadržaje kao što su: Oblatno, Njivice, Lazaret - Meljine, Zelenika, Glavati - Prčanj, Rose, ostrvo Sveti Nikola, Rafailovići, Perazića do, na potezu Rt Đerane - Port Milena... kao i u blizini planiranih turističkih kompleksa kao njihovog funcionalnog dijela.” „To znači da se predviđeno privezište planovima višeg reda, ne može planovima nižeg reda planirati kao marina ili ribarska luka sa sadržajima i funkcijama kao što su snabdijevanje, čuvanje, održavanje i servisiranje plovnih objekata, pružanje ugostiteljskih usluga, kontrolisani ulaz, perimetarska ograda i kapija, kombinovana prostorija rukovođenja sa ribom, pakovanje ribe sa hladnjačom i mašinom za zamrzavanje...“, ocjenjuje se u primjedbama.

Koristili Wikipediu i hrvatske zakone

U Forci tvrde da su planeri u dijelu koncepta koristili Wikipediu i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Hrvatske, a ne pravilnike i zakone Crne Gore.

“Citirajući hrvatski zakon, planeri kažu da je privezište svaki izgrađeni i uređeni dio morske obale i pripadajući dio morskog akvatorija koji služi za siguran privez plovnih objekata, ali izostavljaju da citiraju i drugi dio gdje se kaže “a ne ispunjava posebne uvjete za morske luke određene posebnim propisima”. Ni za Hrvate privezište nije luka ili marina, jer ne ispunjava uslove“, tvrde u Forci. Naglašavaju i da ribarska luka Rt Đerane ne može biti od nacionalnog značaja jer Vlada nije donijela takvu odluku i da to treba brisati iz teksta.

Preporučujemo za Vas