"POTVRĐENO TRAJANJE JE 30 GODINA"

Vlada usvojila Koncesioni akt za izgradnju žičare Kotor-Lovćen

Period koncesije, kako su objasnili iz Vlade, uključuje vremenski period potreban za izgradnju žičare, koji se procjenjuje na jednu godinu, kao i operativni period u trajanju od preostalih 29 godina
1239 pregleda 1 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada je danas na sjednici usvojila Koncesioni akt za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen, koji je pripremilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Iz Vlade je saopšteno da je koncesijom za realizaciju projekta žičare predviđeno projektovanje, finansiranje, izgradnja, održavanje i prenos sistema žičare od lokaliteta Dub u Opštini Kotor do lokaliteta Kuk na Lovćenu na teritoriji Prijestonice Cetinje, na osnovu principa „projektuj, izgradi, finansiraj, upravljaj, prenesi”.

„Predviđeno trajanje koncesije za žičaru je 30 godina nakon datuma početka radova, odnosno datuma kada budu ispunjeni svi preduslovi predviđeni u Nacrtu ugovora o koncesiji”, navodi se u saopštenju.

Period koncesije, kako su objasnili iz Vlade, uključuje vremenski period potreban za izgradnju žičare, koji se procjenjuje na jednu godinu, kao i operativni period u trajanju od preostalih 29 godina.

Iz Vlade su kazali da su na osnovu ekonomske analize izvodljivosti Projekta, izrađeni scenariji sa različitim stopama rasta na osnovu kojih se predviđa da će broj korisnika žičare na godišnjem nivou biti između 170,300 i 222,6 hiljada za prvu godinu rada, sa prihodima od 3,2 do 4,2 miliona eura.

Ovaj projekat, prema njihovim riječima, ostvariće i druge mjerljive koristi, pored direktnog učinka na državni budžet kroz plaćanje koncesione naknade, kao što su dodatni prihodi za Cetinje, Nacionalni park „Lovćen” i lokalna preduzeća i preduzetnike.

„Najveća korist koja proizilazi iz realizacije projekta biće unaprjeđenje crnogorske turističke ponude i doprinos boljoj preraspodjeli prihoda u sektoru turizma”, istakli su iz Vlade.

Od koncesionara se, kako je saopšteno, očekuje da predloži investicioni program kojim će u prvoj godini od stupanja na snagu Ugovora o koncesiji izgraditi i pustiti u rad žičaru od lokaliteta Dub do lokaliteta Kuk, a sve prateće objekte u potpunosti izraditi i staviti u funkciju najkasnije tri godine od stupanja na snagu Ugovora o koncesiji.

„Minimalno investiciono ulaganje u žičaru i prateće sadržaje iznosi 18 miliona EUR. Svi objekti i oprema nakon isteka perioda koncesije prelaze u vlasništvo koncedenta”, precizira se u saopštenju.

Koncesija za Projekat biće dodijeljena kroz međunarodni, transparentan i konkurentan otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o koncesijama i i Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije.