"povjerljiv je i ne može se dostavljati trećim licima"

Tajan izvještaj o stečaju u Atlas banci

Kompanija “Kroll Associates” na zahtjev stečajne uprave sprovela istragu o događajima koji su doveli do stečaja
4785 pregleda 2 komentar(a)
Izvještaj povjerljiv: Radonjić, Foto: Luka Zeković
Izvještaj povjerljiv: Radonjić, Foto: Luka Zeković

Preliminarni izvještaj kompanije “Kroll Associates”, koja je angažovana da sprovede internu istragu događaja koji su doveli do stečaja Atlas banke, povjerljiv je i ne može se dostavljati trećim licima.

To je kazao stečajni upravnik Atlas banke Mirko Radonjić u odgovoru nezavisnom poslaniku Aleksandru Damjanoviću koji mu je tražio, shodno Poslovniku parlamenta, taj dokument. Radonjić se u odgovoru na povjerljivost izvještaja nije pozvao ni na jedan zakon.

Damjanović je tražio da mu se dostavi i odluka stečajnog odbora o angažovanju “Kroll Associatesa”, sa pratećom dokumentacijom o toku i postupku angažovanja te kompanije. Radonjić je 6. decembra obavijestio javnost da je stečajni odbor u junu angažovao kompaniju “Kroll Associates” da sprovede internu istragu događaja koji su doveli do stečaja, kao i da identifikuje bilo koje faktore koji bi mogli ukazati na moguću zloupotrebu novca i koji su mogli doprinijeti neispunjavanju zahtjeva za adekvatnošću kapitala od strane banke.

“’Kroll’ je završio fazu utvrđivanja opsežne istrage i predstavio preliminarne nalaze stečajnom odboru i CBCG. Preliminarni nalazi su pokazali brojne oblasti koje su potencijalno mogle da dovedu do gubitka po banku. Kroll će nastaviti da pruža pomoć stečajnom odboru i preduzeće daje detaljne istrage ako budu neophodne u cilju podrške banci i njenim pravnim savjetnicima u razmatranju mogućih strategija za povraćaj tog novca”, navedeno je u ranijem saopštenju Radonjića.

CBCG je u decembru prošle godine uvela prinudnu upravu, a u aprilu stečaj u Atlas banci.