Sad nema osnova za naplatu odvoza smeća

Ustavni sud poništio Odluku o čistoći Glavnog grada koja definiše i način obračuna naknade. Glavni grad nacrt nove odluke juče stavio na javnu raspravu
10385 pregleda 5 komentar(a)
Otpad, Foto: Luka Zeković
Otpad, Foto: Luka Zeković

Podgoričko preduzeće Čistoća sada nema pravni osnov da od građana i privrede naplaćuje naknadu za prevoz i deponovanje otpada.

To su, nakon pisanja “Vijesti” od 10. januara, juče priznali i u upravi Glavnog grada time što su objavili nacrt nove odluke o održavanju čistoće. U Službenom listu je 27. decembra objavljena odluka Ustavnog suda od 27. septembra 2019. kojom se poništava dosadašnja Odluka o održavanju čistoće glavnog grada, i ona je danom objavljivanja prestala da važi.

O novom nacrtu odluke juče je počela javna rasprava, koja će trajati do 27. januara. Nakon toga se pripremljena odluka upućuje Skupštini glavnog grada, a ako je on usvoji šalje u “Službeni list - lokalni propisi” i stupa na snagu osam dana od objavljivanja. Nakon toga “Čistoća” treba da donese novi cijenovnik za usluge, na koji saglasnost daje Skupština glavnog grada.

Za zakazivanje sjednice gradskog parlamenta potrebno je 15 dana, a imajući u vidu i druge rokove, računi za odvoz smeća građanima i privredi ne mogu biti poslati za januar, a moguće ni za februar. “Vijestima” iz Glavnog grada i preduzeća “Čistoća” nisu odgovorili na pitanja kako će se ubuduće naplaćivati ova naknada i da li će obeštetiti korisnike s obzirom da Ustavni sud navodi da sporna odluka nije u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnosti od njegove izmjene iz februara 2018. godine.

Inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu zakonitosti jednog dijela člana sporne odluke podnijelo je preduzeće KIPS, preko advokatske kancelarije Velimirović. Traženo je preispitivanja stava 2 u članu 45 bivše odluke koji glasi “Osnov za utvrđivanje naknade za prevoz i deponovanje komunalnog otpada je metar kvadratni stambenog, odnosno poslovnog prostora, a naknada se plaća mjesečno”.

Cijena

“Ustavni sud je, nakon razmatranja sadržine osporene odredbe člana 45 stav 2 Odluke, utvrdio da nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom i da su se stekli uslovi za njeno ukidanje”, navedeno je u odluci Ustavnog suda.

Ustavni sud se u obrazloženju poziva na član Ustava koji glasi da “zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom”, kao i na član Zakona o komunalnim djelatnostima: “Cijena komunalnih usluga, odnosno komunalnih proizvoda po jedinici mjere ne smije da bude različita za pojedine korisnike, odnosno pravna i fizička lica”.

“Čistoća” je, na osnovu sporne odluke, utvrdila cjenovnik prema kojem je cijena odvoza smeća za firme i do 13 puta veće u odnosu na onu koju plaćaju građani. Za građane je cijena od tri centa po kvadratu stambenog prostora, dok za firme zavisi od djelatnosti pa je za kancelarije 10 centi, ljekarske ordinacije 30 centi, skladišta 15 centi, trgovine 33 centa, igre na sreću 40 centi... po kvadratnog metru poslovnog prostora.

Ustavni sud citira i više drugih članova ovog zakona, a ni u jednom se ne pominje naplata nakanade po metru kvadratnom. Naveden je i član Zakona o zaštiti potrošača u kojem piše da se “cijena usluge od javnog interesa obračunava prema stvarnoj potrošnji, ako je to tehnički moguće, po utvrđenoj tarifi ili cjenovniku”.

Sporni stav

U novom nacrtu odluke sporni stav je samo ispreturan i glasi: “Za prevoz i deponovanje komunalnog otpada korisnik usluge plaća mjesečnu naknadu koju cjenovnikom utvrđuju privredna društva kojima su ovi poslovi povjereni, a osnov za utvrđivanje naknade je metar kvadratni stambenog, odnosno poslovnog prostora”. Ustavni sud konstatuje i da cijela Odluka nije usaglašena sa Zakonom o komunalnim djelatnostima iz februara 2018. godine iako je rok za usklađivanje bio godinu dana, pa je poništio u cijelosti. Glavni grad je novembru 2018. tražio odlaganje “od šest mjeseci radi otklanjanja uočenih neustavnosti i nezakonitosti”, ali kako navodi Ustavni sud ni “u ostavljenom roku, nisu otklonjena posljedice uočenih neustavnosti i nezakonitosti”. Ustavni sud odlukom nije definisao način obeštećenja korisnika koji su plaćali odvoz smeća u periodu nezakonitosti odluke.

Bonus video: