Očekivali da sporazum bude potpisan krajem 2019.

Vlada kredit za auto-put osigurava u martu

Koliko će državu sada koštati osiguranje za kredit uzet u dolarima nije poznato, osim da su “u pitanju veliki iznosi”
5180 pregleda 10 komentar(a)
Ministar finansija, Darko Radunović, Foto: Boris Pejović
Ministar finansija, Darko Radunović, Foto: Boris Pejović

Do kraja marta ove godine biće poznato koliko će državni budžet koštati osiguranje od valutnog rizika za kredit kojim se gradi prva dionica auto-puta od Smokovca do Mateševa.

“U toku su pregovori sa bankama u cilju pripreme i usaglašavanja odredbi ugovora. Očekuje se da će do kraja prvog kvartala ove godine ugovori biti usaglašeni, što će dovesti do zaključivanja ISDA sporazuma, koji će predstavljati pravni osnov za realizaciju hedžing transakcije u momentu kada se procijeni da je situacija na tržištu najpovoljnija za Crnu Goru”, saopšteno je juče “Vijestima” iz resora kojim rukovodi ministar finansija Darko Radunović.

Kredit od 944 miliona dolara je uzet u toj američkoj valuti i u njoj će biti vraćan od naredne godine u godišnjim iznosima od 67,5 miliona uvećan za iznos kamate. Kredit je Vlada zaključila u oktobru 2014. godine sa kineskom Exim bankom i on je, prema tadašnjem kursu dolara od 1,27, vrijedio 743 miliona eura. Sada kada jedan euro vrijedi oko 1,108 dolara, kredit iznosi 851 milion eura ili 108 miliona eura više.

Dopunski radovi 90 miliona

Iz Vlade nikada nijesu saopštili ni procjenu koliko bi koštalo osiguranje od valutnog rizika (hedžing), osim da su “u pitanju veliki iznosi”, pa je kod “ovakvih transakcija potreban izuzetan oprez i mnogo znanja”. Ni u budžetu za ovu godinu nema jasno navedene sume za ovaj trošak. Stručnjaci iz ove oblasti ranije su “Vijestima” saopštili da bi ovo osiguranje koštalo manje da je uzeto kada i kredit, a iz Vlade da nije ni sada kasno. Ovaj trošak značajno će povećati cijenu prve dionice auto-puta procijenjenu na 809 miliona eura, gdje su dopunski radovi već prešli 90 miliona eura.

67,5 miliona dolara će se na godišnjem nivou izdvajati za otplatu kredita za auto-put za koji otplata glavnice počinje u julu 2021.

Radunović je u intervjuu “Vijestima” u novembru kazao da očekuje da će se ISDA sporazum potpisati do kraja 2019. godine, a da se uslovi za prvu zaštitnu hedžing transakciju definišu u toku 2020. godine, zavisno od kretanja valutnih kurseva na tržištu.

“S obzirom na to da se prva dionica auto-puta finansira iz dolarskog kredita, jasno je da postoji ozbiljan valutni rizik koji proističe iz fluktuacije kursnog odnosa dolar/ euro. Teorijski, ta fluktuacija može imati i štetne i korisne posljedice na nas kao korisnika kredita, ali se, kao ozbiljna država, naravno, ne možemo ‘kockati’. Zbog toga smo se, u dužem periodu, bavili traženjem optimalnog modela koji će, faktički, konvertovati dolarsko zaduženje u euro kao valutu koju domicilno koristimo”, naveo je tada Radunović.

Upozorenje MMF-a

Radunović je kazao i da se samo neposredno pred plaćanje rate kredita može približno uporediti veličina kursnih razlika i transakcionih troškova.

“Ni to nije sve tek se na kraju perioda otplate, odnosno 2035. godine, kada se izračuna ukupan iznos otplate u eurima, može sagledati ukupan dobitak ili gubitak. Ovo navodim ilustraciju kompleksnosti ovog kreditnog aranžmana i planiranih zaštitnih postupaka”, kazao je tada Radunović.

Ministarstvo finansija pregovora sa šest međunarodnih banaka. Hedžing transakcijom zaduženje države će se konverovati u euro-dug, a rizici promjene kursnog odnosa eura i dolara prelaze na treće lice.

Međunarodni monetarni fond (MMF) u izvještaju početkom septembra prošle godine upozorio na rast troškova za auto-put zbog kursnih razlika i nepreuzimanja mjera Vlade da to spriječi, u vidi osiguranja od valutnog rizika.

“Zbog naknadnog jačanja dolara i nehedžovanog valutnog rizika, trošak auto-puta je porastao za dodatnih 18% odsto”, saopštio je tada MMF.

Ova međunarodna finansijska institucija je preporučila da se zbog povećanja troškova i rasta javnog duga naredna dionica auto-puta ne počinje prije 2023. godine ili dok javni dug ne bude smanjen na iznos ispod 60 odsto BDP-a. Ta institucija je navela da će na kraju 2019. godine javni dug sa državnim garancijama iznositi 88 odsto crnogorskog BDP-a. MMF je naveo da je cijena dionice auto-puta od 42 kilometra već prešla 900 miliona eura bez troškova kamata i kursnih razlika.