PRVA SJEDNICA NACIONALNOG KOMITETA ZA RAZVOJ FINANSIJISKE EDUKACIJE

CBCG: Edukacijom do veće finansijske pismenosti

„Program razvoja finansijske edukacije će, na bazi sprovedene analize aktuelnog stanja i i identifikovanih prioriteta i ciljnih grupa, a uvažavajući međunarodne standarde, smjernice i dobru praksu u oblasti finansijske edukacije, definisati predlog mjera i aktivnosti za unapređenje opšteg nivoa finansijske pismenosti u državi“
701 pregleda 1 komentar(a)
isplata novca, novac, Foto: Shutterstock.com, Shutterstock.com
isplata novca, novac, Foto: Shutterstock.com, Shutterstock.com
Ažurirano: 17.02.2020. 17:54h

U Centralnoj banci (CBCG) održana je prva sjednica Nacionalnog komiteta za razvoj finansijske edukacije, čiji će glavni cilj biti unapređenje opšteg nivoa finansijske pismenosti u državi, saopšteno je iz vrhovne monetarne institucije.

Članovi Nacionalnog komiteta za razvoj finansijske edukacije, su ministar finansija Darko Radunović, ministar prosvjete Damir Šehović, guverner CBCG Radoje Žugić, predsjednik Komisije za tržište kapitala Zoran Đikanović i predsjednik Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević.

Kako su objasnili iz CBCG-a, riječ je o radnom tijelu koje je formirao Savjet za finansijsku stabilnost, a koje ima zadatak da, na sistemski i sveobuhvatan način, koordinira pripremu nacionalnog programa razvoja finansijske edukacije.

„Program razvoja finansijske edukacije će, na bazi sprovedene analize aktuelnog stanja i i identifikovanih prioriteta i ciljnih grupa, a uvažavajući međunarodne standarde, smjernice i dobru praksu u oblasti finansijske edukacije, definisati predlog mjera i aktivnosti za unapređenje opšteg nivoa finansijske pismenosti u državi“, kaže se u saopštenju.

Prilikom pripreme tog programa Crna Gora će, kao korisnica tehničke pomoći MMF-a za oblast finansijske edukacije, imati podršku eksperata Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Na današnjoj sjednici je konstatovano da finansijska edukacija dobija na značaju sa globalizacijom finansijskog tržišta i ubrzanim razvojem tehnologije i zaključeno je da treba pažljivo osmisliti programe finansijske edukacije za različite ciljne grupe.

„Posebnu pažnju treba posvetiti mlađoj populaciji, odnosno djeci školskog uzrasta i da u pristupu ovoj ciljnoj grupi treba koristiti inovativne i tehnološki napredne metode“, kaže se u saopštenju.

Dogovorena je priprema programa razvoja finansijske edukacije, koji će predstavljati neophodnu dopunu zdravog finansijskog regulatornog i nadzornog okvira.

Preporučujemo za Vas