KAD NEKO PRODUŽI OTPLATU KREDITA DO TRI MJESECA

CBCG: Građani ne treba da imaju trošak za polise

U slučaju da banka odluči da ne produži ugovor o kolateralu, uključujući polisu osiguranja, da ne bi snosila dodatni trošak, sav rizik neusaglašenosti trajanja ugovora o kreditu i o kolateralu je na strani banke, poruka je CBCG
11237 pregleda 1 komentar(a)
Premija za osiguranje bila bi nekoliko eura (ilustracija), Foto: Shutterstock
Premija za osiguranje bila bi nekoliko eura (ilustracija), Foto: Shutterstock

Građani koji iskoriste mogućnost da stopiraju otplatu kredita do tri mjeseca i kojima je kao jedno od sredstava obezbjeđenja polisa osiguranja ne treba da imaju dodatni trošak, ako banka bude tražila polisu i za tri dodatna mjeseca otplate. Taj trošak snose banke, zvanična je poruka Centralne banke (CBCG).

Iz Agencije za nadzor osiguranja (ANO) su juče “Vijestima” zvanično saopštili da, u slučaju da banka ne bude tražila polisu kao obezbjeđenje za taj dodatni period, onda će ona sama snositi taj rizik.

Iz vrhovne monetarne institucije ponovili su da, u skladu sa uputstvom koje su dali, banka od korisnika kredita ne može zahtijevati, niti naplaćivati nadoknadu bilo kojih administrativnih troškova u vezi sa korišćenjem moratorijuma, uključujući bilo koje troškove eventualnog aneksiranja ugovora o kolateralima (sredstvo obezbjeđenja kredita).

“To podrazumijeva da banka ne može od korisnika kredita zahtijevati da snosi bilo kakav dodatni trošak vezan za produžetak važenja ugovora o kolateralu ili polise osiguranja kojom se osigurava život korisnika kredita ili založena imovina koja služi kao kolateral. U slučaju da banka odluči da ne izvrši produženje ugovora o kolateralu, uključujući polisu osiguranja, da ne bi sama snosila dodatni trošak, sav rizik neusaglašenosti trajanja ugovora o kreditu i ugovora o kolateralu je na strani banke”, objasnili su iz CBCG.

Iz ANO su prekjuče dali saopštenje u kome su preporučili svima koji imaju obavezu plaćanja premije u vezi sa odobrenim kreditom da kontaktiraju osiguravajuće kuće sa kojima je zaključen ugovor o osiguranju, kako bi se obezbijedio kontinuitet u pokriću, jer kod moratorijuma ne dolazi do srazmjernog produženja važenja osiguranja po automatizmu.

Regulator tržišta osiguranja juče je dao dodatna pojašnjenja u vezi tog saopštenja “Vijestima”:

“Ako kao sredstvo obezbjeđenja za tri mjeseca produženja kredita bude tražena polisa osiguranja, logično je da se premija mora platiti za svaki mjesec važenja osiguranja, jer osiguravajuća kuća na sebe preuzima određene rizike. Ključna namjera ANO je bila da ukažemo da u slučaju onih kredita koji su pod moratorijumom, a koji kao obezbjeđenje imaju polisu osiguranja, pokriće po zaključenoj polisi važi i za vrijeme moratorijuma. Uz to, ukazali smo da se, u slučaju da se otplata kredita produži za tri mjeseca za ugovore o kreditu koji kao obezbjeđenje imaju polisu osiguranja, ona ne produžava po automatizmu za tri mjeseca. U slučaju da banka ne bude tražila polisu kao obezbjeđenje za taj dodatni period, onda će ona sama snositi taj rizik, a svakako da postoje i druge vrste obezbjeđenja kredita, nevezano za osiguranje. Ako banka zatraži obezbjeđenje za ta tri mjeseca u vidu polise, radi se ili produženje ili novi ugovor o osiguranju, zavisno od vrste osiguranja”, objašnjeno je iz ANO.

CBCG objašnjava da suština odredbi njihove odluke o privremenim mjerama u dijelu aneksiranja ugovora o koleteralima nije da se te radnje zabrane, već da korisnik kredita ne može snositi nikakav eventualni trošak u vezi sa tim (kao na primjer trošak notarske ovjere ugovora.)

“Apsolutno se podrazumijeva da će svaka banka zahtijevati od korisnika kredita da, ako je ugovor o kolateralu strukturiran tako da definiše njegovo važenje do određenog datuma, a ne konačne otplate potraživanja po osnovu kredita, potpiše produženje ugovora o kolateralu na način da bude usaglašen sa ugovorenom dinamikom otplate kredita, odnosno njegove konačne otplate, ali bez prebacivanja eventualnog troška aneksiranja na korisnika kredita”, zvanično su odgovorili iz CBCG.

Visina premije osiguranja zavisi od velikog broja faktora - životne dobi osiguranika, zdravstvenog stanja, vrste pokrića, osigurane sume, u ovom slučaju visine kredita, dužine trajanja ugovora o osiguranju, odnosno plana otplate kredita, načina plaćanja premije (godišnje, kvartalno, jednokratno). Obračun premije osiguranja se vrši u skladu sa tarifama svakog pojedinačnog osiguravača.

Zaimović: Mi smo rizik za polise preuzeli na sebe

Izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović je kazao da je banka na sebe preuzela rizik za polise osiguranja i da nijesu htjeli da klijente izlažu dodatnom trošku. “Znači, nemam nikakvog uslovljavanja za produženje polise, već je banka sve na sebe preuzela”, rekao je Zaimović.

Preporučujemo za Vas