RASPODJELA PROŠLOGODIŠNJE DOBITI

CBCG: 2,5 miliona eura u budžet Crne Gore

„CBCG je inicirala da se ova obaveza realizuje u najkraćem mogućem vremenu, i prije isteka zakonski definisanog roka, uvažavajući aktuelnu situaciju i potrebu sprovođenja aktivnosti na planu suzbijanja epidemije koronavirusa“, navodi se u saopštenju CBCG
1594 pregleda 0 komentar(a)
CBCG, Foto: Boris Pejović
CBCG, Foto: Boris Pejović

Savjet Centralne banke (CBCG) donio je danas odluku o raspodjeli prošlogodišnje dobiti vrhovne monetarne institucije, prema kojoj se iznos od 2,5 miliona eura raspoređuje u državni budžet.

„CBCG je inicirala da se ova obaveza realizuje u najkraćem mogućem vremenu, i prije isteka zakonski definisanog roka, uvažavajući aktuelnu situaciju i potrebu sprovođenja aktivnosti na planu suzbijanja epidemije koronavirusa“, navodi se u saopštenju CBCG.

Savjet je na sjednici usvojio finansijske izvještaje CBCG za prošlu godinu, sa izvještajem nezavisnog revizora.

Nezavisni spoljnji revizor je izrazio pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje CBCG i nije imao nijednu preporuku na ukupno poslovanje vrhovne monetarne institucije u prošloj godini.

Ukupni prihodi CBCG su u prošloj godini iznosili 18,3 miliona eura, što je 16,2 odsto odnosno 9,4 odsto više u odnosu na plan i na primitke ostvarene u 2018.

Takođe, kako su naveli, trendovi na strani troškova poslovanja potvrđuju racionalno poslovanje CBCG.

„Troškovi poslovanja, koji čine 84,12 odsto ukupnih rashoda, izvršeni su na nivou troškova iz 2018. godine i 3,6 odsto su niži od plana“, navodi se u saopštenju.

Administativni i operativni troškovi su niži od planiranih, zahvaljujući racionalizaciji i mjerama interne ekonomije koje su bile nastavljene i tokom prošle godine.

Kao rezultat takvog poslovanja CBCG, u prošloj godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 4,7 miliona eura, najveća u prethodnih deset godina.

Shodno Zakonu o CBCG, iskazana je i dobit za raspodjelu, koja iznosi 6,3 miliona eura.

Savjet je donio i Odluku o povećanju osnovnog kapitala CBCG, kojom je predviđeno njegovo uvećanje za tri miliona eura.

„Time se u cjelosti realizuje obaveza utvrđena Zakonom o CBCG, po kojoj visina osnovnog kapitala mora biti 50 miliona eura“, dodaje se u saopštenju.

Iz CBCG su kazali da je u periodu od 2010. do prošle godine iz raspodjele dobiti nadoknađen kompletan iznos nedostajućeg osnovnog kapitala u iznosu od 16,16 miliona eura.