NAKON PANDEMIJE NAJAVILI PAKET DUGOROČNIH MJERA

Priprema se ekonomski paket podrške građanima i privredi: Najugroženije oslobađaju dažbina?

Iz Privredne komore saopštili “Vijestima” da će radna grupa države napraviti više mjera pomoći kompanijama, zavisno od njihove ugroženosti. Biće klasifikovane mjere državnog i lokalnog karaktera, te one koje se odnose na oslobađanje od plaćanja dažbina i njihovo odlaganje, kazali su u PKCG
69745 pregleda 122 komentar(a)
Sa formiranja radne grupe za ekonomske mjere, Foto: Gov.me
Sa formiranja radne grupe za ekonomske mjere, Foto: Gov.me

Radna grupa će uraditi klasifikaciju preduzeća i preduzetnika na one kojima je zabranjen rad, na one čije je poslovanje ugroženo i na one što nesmetano posluju i u ovoj situaciji. Predloženi paket mjera bi se primjenjivao samo na prve dvije grupe. Biće mjera državnog i lokalnog karaktera i onih koje se odnose na oslobađanje od plaćanja dažbina i na njihovo odlaganje, saopšteno je “Vijestima” iz Privredne komore, čiji je predsjednik Vlastimir Golubović.

Golubović je u radnoj grupi, sa predstavnicima Vlade, Zajednice opština i Investicino-razvojnim fondom, koju je formirao premijer Duško Marković za pripremu predloga novog paketa mjera podrške privrednim društvima, preduzetnicima i građanima u suočavanju sa posljedicama pandemije koronavirusa.

Vlastimir Golubović
Vlastimir Golubović(Foto: gov.me)

Iz Ministarstva finansija nije odgovoreno na pitanja “Vijesti” koliko se iz budžeta može izdvojiti novca za paket ekonomskih mjera, šta su prioriteti, da li u okviru tog paketa postoji mogućnost za olakšice kada je u pitanju poreska politika i u kojem dijelu...

Predlog mjera je u ponedjeljak najavljen za 5 do 7 dana, kao i da će biti poslat socijalnim partnerima Uniji poslodavaca i sindikatima USS i SSCG, čiji predstavnici nisu u radnoj grupi, prije nego ih Vlada usvoji.

“PKCG će pružiti snažan doprinos ublažavanju posljedica epidemije participirajući u radnoj grupi koju je formirala Vlada, a koja će, u narednih nedjelju dana, izaći sa predlogom novih mjera za podršku privredi i građanima. Mjere će, u dijelu koji se odnosi na pomoć privredi, biti prevashodno orijentisane za pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima. Radna grupa će, u okviru predloga ka Vladi, izvršiti klasifikaciju na privredne subjekte kojima je zabranjen rad, one čije je poslovanje ugroženo, te one što nesmetano posluju i u ovoj situaciji. Predloženi paket mjera bi se primjenjivao samo na prve dvije pomenute grupe. Biće klasifikovane mjere državnog i lokalnog karaktera, te one koje se odnose na oslobađanje od plaćanja dažbina i njihovo odlaganje”, objasnili su u toj privrednoj organizaciji.

Iz PKCG su podsjetili da Crna Gora ulazi u sedmice kada vodi odlučujuću bitku sa epidemijom koronavirusa, u kojoj se pobjeđuje istrajnošću u odgovornom djelovanju svih društvenih aktera.

“Iako smo svi fokusirani na zdravlje stanovništva, kao predstavnici cjelokupne privrede moramo naglasiti neophodnost dodatnih mjera kojima bi se odgovorilo na ekonomske aspekte pandemije i doprinijelo svođenju njenih posljedica na, koliko je to moguće, najmanju mjeru. PKCG od pojave koronavirusa u Evropi i našem susjedstvu, u kontinuitetu prati dešavanja u privredi i izazove koje uzrokuje ova krizna situacija. U tu svrhu, kreirali smo onlajn upitnik, putem koga privredni subjekti ukazuju na probleme u poslovanju i predlažu mjere za prevazilaženje nastale situacije. Prvi set mjera Vlade, koje su se odnosile na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade, moratorijum na kredite, otvaranje novih kreditnih linija kod IRF-a, u velikoj mjeri je usklađen sa onim što su privredni subjekti predlagali u upitnicima”, tvrde iz PKCG.

Nakon pandemije, Vlada i poslovna zajednica će, najavili su iz PKCG, uraditi paket dugoročnih mjera da bi se pokrenule privredne aktivnosti, privukle nove investicije i nastavio razvoj kakav je bio prije izbijanja pandemije.

Rješenja za dileme kod prvih mjera

Unija poslodavaca je juče na svom sajtu objavila dokument “Radni odnosi u vrijeme COVID-19: odgovori UPCG na najčešća pitanja poslodavaca”, u kojem članovima objašnjava kako da rješe dileme iz radnih odnosa koje su nastale nakon prvih mjera. Oni navode da su očekivali da će razrješenja tih dileme dobiti od Vlade, Ministarstva rada i kriznog štaba, ali da se to nije desilo.

“Kako Zakon o radu, ali ni drugi radno-pravni propisi, ne uređuju navedene situacije, poslodavci su se suočili sa brojnim nedoumicama i konkretnim pravnim pitanjima iz osnova radnih odnosa. Ovaj dokument predstavlja pokušaj UPCG da, u mjeri mogućeg, olakša postupanje poslodavaca i pomogne im da, bez pravnih posljedica, primijene uvedene mjere i iskoriste mogućnosti koje postoje u regulativi za oblast radnih odnosa”, ističu iz UPCG.

U dokumentu se navodi da poslodavac ne može zaposlene poslati na neplaćeno odsustvo ako mu je zabranjen rad, da privremeni prekid rada ne mora da prijavljuje institucijama, da nije potreban aneks ugovora sa radnikom ako sada radi od kuće, kao i da poslodavac ne može uvesti nepuno radno vrijeme. Oni navode i da je na poslodavca prebačena isplata pune zarade za radnika koji kao roditelj ostaje kući da čuva dijete do 11 godina starosti kao da je plaćeno odsustvo, kao i da u slučaju obustavljanja rada zaposlenima moraju isplatiti 70 odsto zarade kako kaže kolektivni ugovor, a ne 60 koliko piše u Zakonu o radu.

UPCG: Socijalni partneri morali su biti u radnoj grupi, ovako se troši vrijeme

Iz Unije poslodavaca koja je zvanični partner Vlade u donošenju odluka i planova iz socijalne i ekonomske politike, juče su “Vijestima” kazali da ih niko nije konsultovao o radnoj grupi i da su o njenom formiranju saznali iz medija, iako su Vladi i drugim državnim institucijama još 17. marta dostavili predloge u cilju podrške održivosti preduzeća i očuvanju radnih mjesta.

“Od ukupno 18 predloženih mjera, samo tri (odlaganje dažbina i kredita i povoljniji krediti IRF-a) su se našle u Vladinom paketu mjera za privredu i građane, koji je usvojen 19. marta”, saopšteno je iz UPCG na pitanje “Vijesti” da li učestvuju u radu radne grupe.

Iz ove asocijacije podsjetili su da su njihove prve dvije mjere bile da se formira posebno nacionalno tijelo/odbor za podršku privredi i novčani fond za sprovođenje tih mjera. Navode i da im je sada “na izvjestan način” Vlada “usvojila’ prvi predlog, ali se u radnoj grupi ne nalaze zvanični socijalni partneri - UPCG i sindikati.

“Premijer je juče najavio da će predlozi radne grupe, prije nego što ih Vlada usvoji, biti sagledani u dijalogu sa socijalnim partnerima. To je dobro, ali ostavlja prostor da UPCG pita: Da li crnogorska privreda ima vremena za dva, umjesto za jedan korak? Praksa razvijenih zemalja pokazuje da su zvanični socijalni partneri od prvog trenutka bili uključeni u sve aktivnosti kreiranja mjera podrške privredi i građanima. Dakle - ne kasnije, već odmah”, navode iz UPCG.

Oni će, kako su naveli, ranije predložene mjere inovirati i dopuniti u skladu sa novim događajima na tržištu i predlozima članova.