ZAVRŠEN NACRT IZMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Posao investitora je da spriječi nesreće

Inevstitor će biti obavezan da imenuje koordinatora zaštite na radu, koji će donositi sve mjere i nadzirati izvođača na gradilištu
143 pregleda 2 komentar(a)
građevinski radnici, Foto: Luka Zeković
građevinski radnici, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 13.02.2018. 15:40h

Investitor će snositi najveću odgovornost za nesreće i ugrožavanja zdravlja na gradilištima, najznačajnija je novina predloga izmjena Zakona o zaštiti i zdravlju na radu kojeg će sjutra razmatrati Socijalni savjet.

Izmjene zakona pripremilo je Ministarstvo rada u cilju smanjenja povreda i narušavanja zdravlja na radu naručito na gradilištima, preciziranja odredbi na koje su ukazali inspektori zaštite na radu, kao i prilagođavanja zakona direktivama Evropske unije.

Do sada su odgovornost za sprovođenje mjera zaštite na radu dijelili investitor i izvođač, zbog čega je u praksi tokom inspekcijskog uviđaja bilo teško utvrditi čijim propustom je došlo do nezgode.

Sada će prema ovom predlogu investitor biti taj koji imenuje koordinatora zaštite na radu i prilikom izrade projekta i tokom samog izvođenja radova. Taj koordinator će biti predstavnik investitora i nezavistan je od izvođača radova. On će donositi mjere koje će izvođač i njegovi radnici morati da sporovedu, a i kontrolisaće da li se i kako te mjere sprovode. Koordinator će morati imati visoko obrazovanje iz tehničkih nauka i licencu ua zaštitu na radu.

Novčane kazne za investitora koji se ne pridržava zakonskih obaveza iznosiće od 500 do 15.000 eura, dok su za koordinatore od 200 do 2.000 eura.

Ovim predlogom izmijenjeno je čak 23 odsto teksta sadašnjeg zakona, a dodato je 15 potpuno novih članova zakona.

Preciznije se definišu obaveze poslodavca da donose plan mjera zaštite i zdravlja na radu, kao i akt o procjeni rizika za sva radna mjesta. Poslodavac će imati obavezu da utvrdi način i mjere za otklanjanje rizika i obezbijedi njihovo sprovođenje. Moraće i da mijenja akt u slučaju kada "rezultati praćenja zdravstvenog stanja zaposlenog pokažu da je to neophodno".

Osim obaveza poslodavca da sprovodi obuku zaposlenih o zaštiti na radu dodate su i mjere prevencije od rizika, kao i da u saradnji i konsultacijama sa predstavnikom zaposlenih i sindikatom uredi način izbora predstavnika zaposlenih za zaštitu na radu.

Preciznije se definišu i proširuju prava stručnih lica za zaštitu na radu. Ovlašćene organizacija koje ispituju uslova radne sredine osim hemijskih, fizičkih i bioloških materija vršiće i ispitivanja eksplozivne atmosfere (mogući zapaljivi gasovi), prisustvo azbesta, kvalitet osvijetljenosti i mikroklime.

Precizirano je da će nadzor nad stručnim radom ovlašćenih organizacija imati Ministarstvo rada.

Ovaj zakon stupiće na snagu osam dana od objavljivanja u Službenom listu, a poslodavci će imati rok od godinu dana od objavljivanja da usklade svoj rad i poslovanje sa njegovim odredbama.

Preporučujemo za Vas