nabavka vrijedna 1. 61 milion eura

Dvije firme bi dozvolu za uvoz policijske opreme

Uprava policije je tokom pandemije koronavirusa oglasila tendere za nabavku uniformi, čizama, službenih palica, zaštitnih maski i balističkih prsluka, ukupne vrijednosti 1,61 milion eura

7915 pregleda 1 komentar(a)
Posebna jedinica policije, Foto: Filip Roganovic
Posebna jedinica policije, Foto: Filip Roganovic
Ažurirano: 31.05.2020. 20:56h

Kompanija “BT-Company” obratila se zahtjevom za uvoz pancira Ministarstvu ekonomije početkom godine, a razmatra se i zahtjev firme “Centroslavija”.

To su odgovorili iz Ministarstva na pitanja “Vijesti” - koje su sve firme od početka godine do danas tražile dozvolu za uvoz policijske intervencijski opreme, ali i čizama i uniformi sa dodacima.

Uprava policije (UP), kojom rukovodi Veselin Veljović, tokom pandemije virusa korona, oglasila je 22. i 24. aprila dva tendera - za nabavku službenih uniformi, dodatne opreme i čizama, procijenjene vrijednosti 830 hiljada eura, i za nabavku intervencijske opreme, službenih palica, zaštitnih maski i balističkih prsluka (kroz četiri partije), za ukupno 780 hiljada eura.

Prvobitni oglasi za nabavke vrijedne ukupno 1,61 milion eura dopunjavani su više puta.

Otvaranje ponuda na prvom tenderu zakazano je za 1. jul, a za nabavku opreme i sredstava prinude pet dana kasnije.

Zakonom o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom iz 2016. godine uređeni su uslovi pod kojima se može obavljati spoljna trgovina naoružanjem i vojnom opremom (kontrolisana roba). Za dozvole neophodne za uvoz specijalne opreme zadužen je Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju u Ministarstvu ekonomije.

“Na osnovu člana 8 pomenutog Zakona, spoljnu trgovinu kontrolisanom robom može da vrši pravno lice ili preduzetnik sa sjedištem na teritoriji Crne Gore, upisano u Centralni registar privrednih subjekta i registar lica koja mogu da vrše spoljnu trgovinu kontrolisanom robom, na osnovu dozvole za spoljnu trgovinu kontrolisanom robom izdate u skladu sa ovim zakonom...

Ministarstvo donosi rješenje te Registar objavljuje na svojoj internet stranici. Prije odlučivanja o zahtjevu za izdavanje dozvole za uvoz i pružanje tehničke pomoći kontrolisanom robom Ministarstvo pribavlja saglasnost organa državne uprave nadležnih za vanjske poslove, poslove odbrane i unutrašnje poslove. Ako nadležni organi ne daju saglasnost, Ministarstvo neće izdati dozvolu“, objasnili su “Vijestima“ iz Ministarstva ekonomije.

Prvim tenderom traži se policijska garderoba, odnosno djelovi službene uniforme sa dodacima, procijenjene vrijednosti 780 hiljada, plus čizme sa povišenom šarom za 50.000 eura.

Kod drugog tendera, prema specifikaciji označenoj stepenom tajnosti “interno“ u koju su “Vijesti“ imale uvid, najvrednija je prva partija koja se tiče nabavke intervencijske opreme - 576.180 eura (po 600 šljemova sa ravnim vizirom, prsluka sa štitnicima za noge i ruke, štitova i lisica za ruke).

Pojedini zainteresovani ponuđači pitali su na Portalu javnih nabavki 5. i 7. maja Upravu policije o detaljima iz specifikacije tražene policijske opreme, navodeći da je slična sa opremom koju javno na svom sajtu nudi kompanija “Mile Dragić” iz Srbije.

Iz nadležne komisije je odgovoreno da je specifikacija sačinjena shodno potrebama naručioca, na način da omogućava nesmetanu konkurenciju i da “nijesu osnovani navodi da je bilo koji ponuđač favorizovan, pa ni kompanija ‘Mile Dragić’”.

Iz Ministarstva ekonomije su saopštili “Vijestima“ da “Mile Dragić“ nije registrovan za poslove spoljne trgovine kontrolisanom robom. “Konstatujemo da lica upisana u Registar Ministarstva ekonomije nijesu podnosila zahtjev za uvoz iste, u odnosu na proizvođača ‘Mile Dragić’ iz Srbije“.

Inspekcija nije kontrolisala tendere

Glavni inspektor za nabavke Hivzo Kajević kazao je “Vijestima” da nijesu po službenoj dužnosti kontrolisali dva tendera UP.

On je napomenuo da zbog restriktivnih mjera donijetih u borbi protiv virusa korona inspektori sve donedavno nijesu ni bili u prilici da obilaze institucije. “Od ponedjeljka krećemo sa kontrolama u skladu sa sedmičnim planovima koje pravimo“.

Mjerama Vlade usljed epidemije koronavirusa od 19. marta bilo je zabranjeno pokretanje svih javnih nabavki, osim onih koje su neophodne za funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Vlada je, međutim, 9. aprila usvojila zaključke prema kojima je proširen taj okvir, s tim da naručilac prije pokretanja postupka mora dobiti saglasnost Ministarstva finansija o obezbijeđenim finansijskim sredstvima