biraju izvođača radova za regulaciju korita rijeke bistrice

Uprava javnih radova opet da vrednuje ponude

Državna komisija je utvrdila da je ponuda Inženjeringa ispravna i da je dokazao da ispunjava obavezni uslov koji se odnosi na posjedovanje odgovarajuće licence

1138 pregleda 0 komentar(a)
Posao u sklopu valorizcije Đalovića pećine, Foto: Arhiva Vijesti
Posao u sklopu valorizcije Đalovića pećine, Foto: Arhiva Vijesti

Državna Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki usvojila je žalbu firme Inženjering put iz Podgorice i poništila odluku od 27. marta Uprave javnih radova (UJR) vezano za izbor ponuđača i izvođenja radova za regulaciju korita rijeke Bistrice za izgradnju objekta vizitornog centra Đalovića pećine u Bijelom Polju.

Upravi - naručiocu nabavke, procijenje vrijednosti 710 hiljada eura, naloženo je da u roku od 15 dana ponovo vrednuje pristigle ponude i donese zakonitu odluku.

UJR je za najpovoljniju na ovom nadmetanju izabrala ponudu preduzeća “Toškovići” iz Podgorice, dok je ponuda Inženjering put odbijena kao neispravna.

Državna komisija je utvrdila da je ponuda Inženjeringa ispravna i da je dokazao da ispunjava obavezni uslov koji se odnosi na posjedovanje odgovarajuće licence.

Na tenderu je kao obavezan uslov tražena licenca za izvođenje geodetskih radova izdata od Uprave za nekretnine. Inženjering put se prijavio sa podizvođačem - Geo sistem, firmom koju je angažovao za izvođenje geodetskih radova i koja je ispunjavala traženi uslov.

Zbg toga je državna komisija zaključila da Uprava javnih radova, prilikom ocjene ispravnosti ponude, nije potpuno i pravilno utvrdila činjenično stanje u pogledu dokazivanja traženog uslova za nadmetanje.

Protiv ove odluke komisije, može se tužbom pokrenuti spor pred Upravnim sudom, u roku od 20 dana od dostavljanja rješenja eventualno nezadovoljnoj stranci.

Preporučujemo za Vas