UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA ODGOVORILA BANKARIMA

Nijesmo pristali na manje plate

Keković tvrdi da su bankari htjeli da granskim kolektivnim ugovorom smanje sva primanja zaposlenih za dvije trećine
177 pregleda 1 komentar(a)
Srđa Keković, Foto: Boris Pejović
Srđa Keković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 12.02.2018. 08:21h

Povodom izjave generalnog sekretara Udruženja banaka(UBCG) Bratislava Pejakovića da su Unija slobodnih sindikata (USS) i Savez samostalnih sindikata krivi za raskid granskog kolektivnog ugovora (GKU) za banke, jer nijesu usaglasili svoje stavove, reagovao je generalni sekretar USS Srđa Keković koji tvrdi da je ugovor raskinut na predlog bankara kako bi sebe relaksirali novčanih davanja.

Keković je bio jedan od učesnika u pregovorima u vezi tog kolektivnog ugovora.

“Inicijativa za izmjene i dopune GKU potekla je od Unije poslodavaca(UPCG), ali, kako nam je rečeno, to je urađeno na predlog UBCG. Tada su nam tvrdili da postupak za izmjene GKU-a pokreću kako bi se postojeći GKU usaglasio sa odredbama zakona o radu i opšteg kolektivnog ugovora. Odmah na početku pregovora se iskristalisala jasna namjera poslodavaca (UBCG koje je iz sjenke rukovodilo pregovorima) da im usklađivanje sa zakonom o radu nije bio cilj, već povod kako bi sebe značajno relaksirali od svih novčanih davanja”, rekao je Keković.

Kako je objasnio, tada su od bankara dobili ponudu da sva novčana davanja koja ima poslodavac prema zaposlenima (zarada, topli obrok i regres, zimnica, jubilarna nagrada, jednokratne pomoći ...) budu umanjena čak za dvije trećine u odnosu na novčana davanja na koje ih je obavezivao važeći GKU. Dodao je da za pregovarački tim sindikata banaka ta ponuda je bila ponižavajuća, jer nije bila utemeljena u finansijskom poslovanju poslodavaca.

“Volio bih da Pejaković javno kaže da li bi on prihvatio ponudu kojom mu poslodavac, bez navedenih argumenta, umanjuje primanja za dvije trećine. Posebno potenciram da se sve dešava u periodu procvata bankarskog sektora 2013. godine, kada po zvaničnim izvorima Centralne banke (CBCG) imamo podatke da su sve banke poslovale sa dobitkom od ukupno 22 miliona eura. Ako znamo da je GKU potpisan 2004. kada su, prema podacima CBCG, banke bile u gubitku od 20 miliona eura, postavlja se logično pitanje zašto poslodavci u bankarskom sektoru žele da smanje zarade i druga primanja zaposlenih u trenutku kada im je poslovni bilans za 40 miliona pozitivniji nego što je to bio kad je GKU potpisan”, istakao je Keković.

On je objasnio da su poslodavci skrenuli pažnju da je predmet pregovora (kako su oni to tražili) usklađivanje GKU sa zakonom o radu, a da novčana davanja nemaju veze sa usklađivanjem sa zakonom, već sa finansijskim poslovanjem poslodavca.

“Uporno smo im tražili da nam u pisanoj formi odgovore na čemu temelje njihove predloge da se u GKU drastično umanje novčana davanja prema zaposlenima, ali odgovor na to pitanje nikada nijesmo dobili. Jasno je i zbog čega. Zato što zahtjev poslodavaca za umanjenje novčanih davanja zaposlenima u bankarskom sektoru nije imao utemeljenje u finansijskom poslovanju koje je, u trenutku raskida, bilo neuporedivo bolje u odnosu na vrijeme kada je GKU potpisan”, naglasio je Keković.

Is USS tvrde da je suština svega da je menadžment u bankarskom sektoru, kroz otkazivanje GKU, stvarao pozicije za svoje veće privilegije kod vlasnika kapitala u bankarskom sektoru, tako što su ukidanjem GKU značajno smanjili primanja zaposlenih i tako izdejstvovali ekstra- profit vlasnicima kapitala.

“Naravno, za tu aktivnost menadžment banaka je nagrađen enormnim zaradama i bonusima”, kazao je Keković.

Ne ignorišite 4.000 zaposlenih, jer dijalog ne počiva na sili

Keković je kazao da su na sve pokušaje da se socijalni dijalog nastavi dobijali iste odgovore i da je posljednji pokušaj bio krajem 2016. godine kada su identično pismo oba sindikata poslali UBCG i Uniji poslodavaca.

“Dobili smo isti odgovor od Unije poslodavaca koji je glasio da je na sastanku usvojen jedinstven stav da se u narednom periodu da prioritet bipartitnom socijalnom dijalogu na nivou kompanija i prednost zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca, jer prethodni pregovori su bili dugi i nažalost okončani neuspjehom”, rekao je Keković.

On je pozvao poslodavce i bankare da na argumentovanim osnovama sačine novi GKU za bankarski sektor.

“Ne ignorišite 4.000 zaposlenih u jednom od tri najprofitabilnija sektora, jer „sila i moć“ nijesu osnove na kojima počiva socijalni dijalog i napredak modernog društva”, zaključio je Keković.

Preporučujemo za Vas