nakon što se počne sa primjenom novog koncepta

Opštine će ostati bez značajnih prihida: Mrvice od koncesija za šume

Ministar Milutin Simović kazao da lokalnim samoupravama sada pripada 70 odsto naplaćenih naknada, što je pet puta više nego u Sloveniji i 40 puta više nego u Srbiji

3600 pregleda 3 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Zastita.eu
Ilustracija, Foto: Zastita.eu

Lokalne samouprave ostaće bez značajnih prihoda koje su ubirale po osnovu naplaćenih koncesionih naknada za korišćenje šuma, nakon što se počne primjenjivati novi koncept gazdovanja i upravljanja.

To je nedavno u Skupštini najavio ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović odgovarajući na poslaničko pitanje.

Simović je kazao da prema važećem zakonu opštinama pripada 70 odsto od naplaćenih koncesionih naknada na šume koje se posijeku na njihovoj teritoriji. Istakao je da taj model nije dobar i da će taj procenat nakon usvajanja novog Zakona o šumama biti značajno manji.

Simović
Simovićfoto: Savo Prelević

“Slijede izmjene Zakona o šumama, a u izrađenim studijama za ovu svrhu ocijenjeno je da je dosadašnji model izdvajanja sredstava opštinama od korišećenja šuma neodrživ za bilo koju od predloženih opcija organizovanja šumarstva. Izdvajanje lokalnim samoupravama pet puta je veće nego u Sloveniji, 4-8 puta nego u Hrvatskoj, a skoro 40 puta nego u Srbiji. Taj prihod se po zakonu tretirao kao izvorni prihod jedinice lokalne samouprave i sva sredstva su trošena za finansiranje lokalne administracije i tu je negdje bio suštinski problem sa aspekta korišćenja tih sredstava. Nešto što je uzimano iz šume prirodno je bilo da se vraća šumi za održavanje šumskih puteva za uzgojne radove“, rekao je Simović.

Naveo je primjer Opštine Rožaje koja je prošle godine po tom osnovu naplatila 504.000 eura, ali od toga, kako je rekao, ništa nije vraćeno u šume.

“U novom sistemu organizacije šumarstva prodaja drvne sirovine realizovaće se kroz berzu drveta na šumskim stovarištima, čime će biti postignuto bolje vrednovanje drvne sirovine i sa tim biće i veći prihod, kako za šumarski sektor, tako i za ekonomije lokalnih samouprava. Ekonomija lokalnih samouprava ne može počivati samo na koncesionoj naknadi, nego će siguran sam svaka odgovorna lokalna samouprava praviti analizu na bazi pripadajuće koncesione naknade, ali i broja naplaćenih poreza na dohodak za nova radna mjesta. Ne treba praviti jednostavnu računicu. Ovo nije jednačina sa jednom nepoznatom“, rekao je Simović.

Podsjetio je da je Vlada 5. oktobra 2017. usvojila predlog za reorganizaciju koncesionog korišćenja šuma i zadužila Ministarstvo poljoprivrede da sprovede pilot projekte u susret novom konceptu.

“Nakon toga, uz podršku Svjetske banke urađene su dvije studije u kojima su date preporuke za dalji razvoj šumarskog sektora. Završni izvještaj koji je trebao da ponudi konkretne smjernice za organizaciju ovog sektora je kasnio zbog neusaglašenog pristupa određenog broja ino-konsultanata jer sve do decembra 2018. nije bilo odgovoreno na značajan broj konkretnih sugestija, pitanja i dilema koje je dala šumarska struka, Uprava za šume i Ministarstvu poljoprivrede... Želim ukazati na dva elementa programa reorganizacije koji su zahtijevali posebnu eleboraciju i posebnu pažnju. To su opredjeljeni iznos naknada od korišćenja šuma koji se usmjerava lokalnim upravama. Taj iznos je sada 70 odsto od naplaćenih koncesionih naknada i tu je veoma važno da u narednom periodu na daljoj razradi i implementaciji ovog koncepta se dobro razumijemo sa lokalnim samoupravama, uz očekivanje i razumijevanje da značajno smanjenje tog procenta ne mora, a ja sam siguran i da neće, značiti manje prihode za lokalne samouprave”.

Simović je kazao da novi koncept podrazumijeva i osnivanje državnog preduzeća koje će gazdovati državnim šumama.

Druga dilema, istakao je on, bila je postojanje dualiteta gazdovanja šumama, zbog još neriješenih odnosa kod raspolaganja šumama u određenim koncesionim područjima gdje su ugovorene dugogodišnje koncesije.

“Moguće je i u narednom periodu da ćemo ići na dva kolosijeka - opstanka tih dugogodišnjih ugovora pod uslovima ako se budu poštovali i ovog modela koji lično smatram da će biti mnogo racionalniji i mnogo efikasniji i korisniji, i sa aspekta održivog korišćenja šuma i mnogo korisniji sa aspekta crnogorske drvoprerade, i dostupnosti sirovine prema drvoprerađivačima koji će imati veći stepen finalizacije. U ovom trenutku mogu istaći da su usaglašeni svi stručni aspekti novog koncepta organizacije šumarskog sektora. Komisija sastavljena od stručnjaka iz resornog ministarstva i Uprave za šume jednoglasno je prihvatila novi koncept organizacije, te kao rezultat tog procesa je definisana ova programska obaveza u programu rada Vlade za ovu godinu i to za drugi kvartal i ja sam siguran da ćemo tu programsku obavezu na kvalitetan način i realizovati“.

Preporučujemo za Vas