pobjedio na tenderu za trafo-stanicu na kličevu

Firmi Blaža Đukanovića posao od oko 1,45 miliona eura

Ponuda drugorangiranog ponuđača - Electro team iz Budve bila je ispravna i iznosila je 1.449.580 eura, dok je ponuda firme Televex CEDIS odbijena kao neispravna

32768 pregleda 650 reakcija 29 komentar(a)
Ređaju se poslovi Đukanovići, Foto: Filip Roganović
Ređaju se poslovi Đukanovići, Foto: Filip Roganović

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) donio je odluku da izvođenje radova za postrojenje trafo-stanici (TS) 110/10 kV Kličevo (Nikšić), po sistemu „ključ u ruke“, dodijeli podgoričkoj firmi BB Solar za 1.448.793,5 eura, sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost. BB Solar je u suvlasništvu Blaža Đukanovića, sina predsjednika Crne Gore.

Odluka je objavljena 4. juna.

Ponuda drugorangiranog ponuđača - Electro team iz Budve bila je ispravna i iznosila je 1.449.580 eura, dok je ponuda firme Televex CEDIS odbijena kao neispravna.

Procijenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 1,45 miliona eura.

Predviđeni su radovi na izgradnji trafo-stanice, kao i radovi na niskonaponskim instalacijama.

Tender je oglašen 4. marta ove godine, ponude je ocjenjivala petočlana Komisija CEDIS-a kojom je predsjedavao Mirko Dedović, a odluku o izboru najpovoljnije ponude je prošle sedmice potpisao izvršni direktor CEDIS-a Zoran Đukanović.

Kriterijum za izbor bio je ekonomski najpovoljnija ponuda, s tim što se ponuđena cijena vrednovala sa maksimalnih 90 bodova, garantni rok sa pet i kvalitet sa pet bodova.

BB Solar je dobio maksimalnih 100 bodova. Firmi Electro team dodijeljeno je ukupno 94,95 bodova: osim što je njihova nešto viša cijena vrednovana sa 89,95 bodova, a dodatnih pet bodova dobili su za garantni rok. Za kvalitet nije dodijeljen nijedan bod jer je Komisija CEDIS-a utvrdila da ovaj ponuđač nije dostavio “nijednu validnu referencu na izvođenju sličnih ili istovjetnih radova”. Za izradu glavnog projekta u ovom poslu predviđen je rok od 45 dana od obostranog potpisivanja ugovora, kao i 10 dana tokom kojih naručilac može revidovati glavni projekat. Za izvođenje radova predviđen je rok od šest mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, po dobijenom revidovanom projektu i građevinskoj dozvoli.

Ovo je samo jedan u nizu vrijednih poslova koje firme Blaža Đukanovića (u kojima formalno dijeli suvlaništvo) dobijaju posljednjih nekoliko godina. BB Solar je i u konzorcijumu koji je dobio posao ekološke rekonstrukcije termoelektrane u Pljevljima.

Ta firma je lani dobila od lokalne direkcije u Pljevljima posao od 140,4 hiljade eura da radi ulične svjetiljke i stubove za rasvjetu. Tri preostale firme koje su učestvovale na ovom tender su diskvalifikovane.

Tokom 2018. godine kao podizvođač firmi Bemaks za instalacije Blažova firma je angažovana na projektu izgradnje jugozapadne zaobilaznice u Glavnom gradu. Za podizvođača na više vrijednih projekata angažuju je kompanije Bemaks i Ramel.

Đukanović mlađi nedavno je dobio status povlašćenog proizvođača električne energije. Koncesiju za gradnju male hidroelektrane “Bistrica” - firma BB Hidro (u kojoj je suvlasnik sa poslovnim partnerom kao i u BB Solaru), dobila je 2016, pred kraj mandata bivše Vlade Mila Đukanovića.

Imaju dozvole za gradnju ukupno tri male HE u Kolašinu.

Danas ugovor za TE Pljevlja

Predstavnici Elektroprivrede i konzorcijuma DEC Iinternational - Bemax - BB Solar - Permonte danas će potpisati ugovor o ekološkoj rekonstrukciji termoelektrane (TE) u Pljevljima.

Konzorcijum je početkom novembra prošle godine dobio taj posao za 54.427.700 eura (sa PDV-om), a konkurencija je imala značajno veće ponude.

Preporučujemo za Vas