"potrebno osnažiti kapacitete inspekcije rada"

CIN: Još nismo sigurni i zdravi na radnim mjestima

Predsjednica CIN-CG Milka Tadić MIjović kazala je da je cilj istraživanja bio da javnost upozna sa stanjem u oblasti zaštite i zdravlja na radu i razotkrije uzroke nesreća na radnim mjestima u kojima svake godine desetine ljudi stradaju i zadobiju teže povrede i oboljenja čije posljedice nose godinama ili čitavi život.

968 pregleda 0 komentar(a)
Foto: CIN CG
Foto: CIN CG

Prošle godine na radnim mjestima u Crnoj Gori poginulo sedam radnika, a 20 teško povrijeđeno. Nema podataka o profesionalnim oboljenima.

Da bi se sistem zaštite na radu poboljšao i smanjio se broj smrtnih slučajeva, povreda i profesionalnih oboljenja na radnom mjestu potrebno je osnažiti kapacitete inspekcije rada, sistemski reagovati protiv pojave rada na crno, poboljšati obuku i informisanje zaposlenih i poslodavaca o ovoj oblasti, obnoviti rad instituta medicine rada, uskladiti listu profesionalnih oboljenja sa standardima EU,...

To je navedeno u zaključcima i preporukama projekta Centra za istraživačko novinarstvo (CIN-CG) "Zdravi i sigurni u privatnim i stranim preduzećima", koje je realizovano uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Predsjednica CIN-CG Milka Tadić MIjović kazala je da je cilj istraživanja bio da javnost upozna sa stanjem u oblasti zaštite i zdravlja na radu i razotkrije uzroke nesreća na radnim mjestima u kojima svake godine desetine ljudi stradaju i zadobiju teže povrede i oboljenja čije posljedice nose godinama ili čitavi život.

Serijal od devet istraživačkih tekstova proteklih mjeseci objavljen je na stranici CIN-CG-a, u štampanom izdanju "Vijesti" i na portalu vijesti.me. Samo na portalu "Vijesti" ovi tekstovi su imali preko 130 hiljada čitanja.

Predstavnici MInistarstva rada Jovana Bošković kazala je da je cilj projekta stvaranje sigurnog i zdravog radnog okruženja. Ona je navela je Zakon o zaštiti na radu usaglašen za EU standardima, da je urađeno 50 podzakonskih akata, kao i da sada predstoji faza primjene tih akata, za šta je potrebna zajednička aktivnost Ministarstva, inspekcije, poslodavaca, sindikata i medija.

Glavni inspektor zaštite na radu Zlatko Popović kazao je da je prošle godine bilo sedam smrtnih slučajeva na radnim mjestima i 20 teških povreda. Kao i da je to pad za 61 odsto u odnosu na prethodni period. Od ukupnog broja nezgoda na radnim mjestima 40 odsto se odnosi na građevinarstvo, 17 odsto na prerađivačku industriju, 10 odsto na drvopreradu i šumarstvo,...

Preporučujemo za Vas