IZ EUROFONDA JOŠ JEDNOM UPOZORILI OPŠTINU ULCINJ “DA JE KRENULA U KATASTROFU”

Namjerili se na upravljanje stečajnom masom Solane

“Povjerioci jedino i isključivo imaju pravo na stečajnu masu kako bi zaštitili svoje interese, dok Opština Ulcinj praveći se neuka i nevješta najgrublje moguće ulazi u kršenje zakona. Jedino zakonito rješenje je konačno utvrđivanje pitanja vlasništva od strane nadležnog organa, a o tom pitanju ćuti administracija već devet godina”, saopštili iz Eurofonda

4516 pregleda 10 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Vijesti
Ilustracija, Foto: Vijesti

“Povjerioci jedino i isključivo imaju pravo na stečajnu masu kako bi zaštitili svoje interese, dok Opština Ulcinj praveći se neuka i nevješta najgrublje moguće ulazi u kršenje zakona. Jedino zakonito rješenje je konačno utvrđivanje pitanja vlasništva od strane nadležnog organa, a o tom pitanju ćuti administracija već devet godina”, saopštili iz Eurofonda

Iz Zatvorenog investicionog fonda “Eurofond”, koji većinski u vlasništvu ima Solanu “Bajo Sekulić” u stečaju, upozorili su danas Opštinu Ulcinj “da je krenula u katastrofu” najavom da će 24. avgusta ove godine preuzeti upraljanje imovinom tog preduzeća.

“U analima pravosuđa ne postoji slučaj da je moguće upravljati stečajnom masom od strane trećih lica, jer je izričito zakonom propisano da Privredni sud Crne Gore preko stečajne uprave upravlja i raspolaže stečajnom masom u interesu povjerilaca. Svako drugo ponašanje vodi krivičnom djelu, a na šta je već ukazano od strane stečajnog upravnika, kao i upozorenja od strane manjinskih akcionara”, saopšteno je iz PR službe Eurofonda.

U odluci od 24.juna 2019.godine Opština Ulcinj je najavila osnivanje privrednog društva kome će povjeriti upravljanje Solanom prećutkujući, kako napominju iz Eurofonda, “da se radi o stečajnoj masi”.

“Za upravljača proglašavaju JP “Nacionalni parkovi CG” prećutkujući činjenicu da se Nacionalni parkovi već nalaze u klasičnom zakupu Solane na određeno vrijeme koji je zaključen ugovorom sa Privrednim sudom, jedinim koji po zakonu može upravljati stečajnom masom.

Da li je Opština Ulcinj spremna da snosi eventualne posledice takvog ponašanja? Ovakvim ponašanjem Opština Ulcinj stavlja svoje interese ispred samog zakona i prava povjerilaca”, dodaju dalje iz Eurofonda.

Solana se još dopisom od 2. novembra 2011. obratila, Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte za davanje mišljenja da li je prilikom kupovine vlasništva plaćena tržišna naknada prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima, kako bi se na osnovu tog mišljenja u Upravi za nekretnine - PJ Ulcinj u listu nepokretnosti KO Ulcinjsko polje izvršila promjena postojećeg statusa „korišćenje“ u status „svojina 1/1“, a u skladu sa zakonom. Nakon osam godina,međutim, uz brojne pismene i usmene urgencije, Savjet još nije donio mišljenje.

“Povjerioci jedino i isključivo imaju pravo na stečajnu masu kako bi zaštitili svoje interese, dok Opština Ulcinj praveći se neuka i nevješta najgrublje moguće ulazi u kršenje zakona. Jedino zakonito rješenje je konačno utvrđivanje pitanja vlasništva od strane nadležnog organa, a o tom pitanju ćuti administracija već devet godina”, zaključili su iz Eurofonda.

Preporučujemo za Vas