cbcg usvojila četvrti set mjera

Moratorijum na otplatu kredita iz prioritetnih sektora

Iz vrhovne monetarne institucije su kazali da je četvrti set mjera, koji je usvojen na sjednici Savjeta CBCG i kojim se targetiraju sektori koji su najpogođeniji aktuelnom krizom, komplementaran sa trećim paketom mjera koje je nedavno usvojila Vlada

12018 pregleda 42 reakcija 8 komentar(a)
Centralna banka Crne Gore, Foto: Luka Zeković
Centralna banka Crne Gore, Foto: Luka Zeković

Centralna banka (CBCG) usvojila je danas četvrti set mjera usmjerenih na ublažavanje negativnih posljedica pandemije koronavirusa na finansijski sistem i realnu ekonomiju, koje, između ostalog, podrazumijevaju moratorijum na otplatu kredita iz prioritetnih sektora.

Iz vrhovne monetarne institucije su kazali da je četvrti set mjera, koji je usvojen na sjednici Savjeta CBCG i kojim se targetiraju sektori koji su najpogođeniji aktuelnom krizom, komplementaran sa trećim paketom mjera koje je nedavno usvojila Vlada.

„Prvom mjerom, koja se odnosi na moratorijum na otplatu kredita iz prioritetnih sektora, propisuje se obaveza banaka da odobre moratorijum korisnicima kredita iz sektora turizma, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva“, navodi se u saopštenju.

Pravo na moratorijum, koji se može iskoristiti od 1. septembra ove godine do 31. avgusta naredne, imaju korisnici kredita iz pomenutih sektora koji ispunjavaju dva uslova.

„Prvi uslov je da na 31. decembar prošle godine nijesu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana i da na taj dan njihov kredit nije bio klasifikovan u kategoriju nekvalitetne aktive“, objasnili su iz CBCG.

Moratorijum na otplatu kredita podrazumijeva privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita - glavnice, kamate i zatezne kamate.

„Navedeno podrazumijeva da korisnik kredita neće plaćati anuitete - glavnicu i kamatu tokom perioda trajanja moratorijuma“, dodaje se u saopštenju.

Banke će za vrijeme trajanja moratorijuma obračunavati redovnu, nepromijenjenu ugovorenu kamatu i ona se, shodno danas usvojenoj odluci, može izmiriti na jedan od tri načina.

Prvi način je plaćanje kamate za vrijeme trajanja moratorijuma u skladu sa ugovorenom dinamikom iz plana otplate kredita. Drugi način je plaćanje ukupnog iznosa obračunate, a neplaćene kamate za vrijeme trajanja moratorijuma, po isteku moratorijuma.

"Treći način je pripisivanje obračunate, a neplaćene kamate za vrijeme trajanja moratorijuma, glavnici duga po isteku moratorijuma“, rekli su iz CBCG.

Druga mjera CBCG odnosi se na odobravanje i restrukturiranje kredita korisnicima iz prioritetnih sektora.

„Drugom mjerom se daje mogućnost bankama da kredite koje odobre ili restrukturiraju korisnicima iz pomenutih sektora, u periodu od 1. septembra ove godine do 31. avgusta naredne, mogu tretirati kao kredite iz klasifikacione kategorije A“, naveli su iz CBCG.

Time se, kako su objasnili, stimuliše odobravanje i restrukturiranje kredita, s obzirom da banke neće imati potrebu za dodatnim kapitalom po tom osnovu.

„Analizirajući kreditnu aktivnost banaka, Savjet CBCG je zaključio da su određene banke, tokom krize, odobrile nove kredite u iznosu koji je na istom ili višem nivou u odnosu na uporedni period, dok su pojedine zabilježile pad kreditiranja“, dodaje se u saopštenju.

Imajući u vidu da banke posluju na jedinstvenom tržištu, Savjet CBCG je pozvao banke kod kojih je zabilježen pad kreditiranja da pojačaju kreditnu aktivnost.

„Savjet CBCG je, takođe, naglasio važnost preporuke koju je CBCG ranije uputila bankama, a odnosi se na potrebu zadržavanja iste politike naknada i tarifa u periodu trajanja krize“, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas