podaci ministarstva finansija

Deficit budžeta 206,6 miliona eura

U dokumentu Ministarstva o izvršenju budžeta za prvih šest ovogodišnjih mjeseci navodi se da je sprovođenje mjera usmjerenih na zaštitu zdravlja stanovništva od pandemije virusa Covid-19 uslovilo ograničenu ekonomsku aktivnost, što je posljedično tome uzrokovalo pad planirane naplate prihoda budžeta

3771 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Deficit budžeta za prvih šest mjeseci ove godine iznosio je 206,6 miliona eura ili 4,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i bio je devet odsto manji u odnosu na planirani, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

U dokumentu Ministarstva o izvršenju budžeta za prvih šest ovogodišnjih mjeseci navodi se da je sprovođenje mjera usmjerenih na zaštitu zdravlja stanovništva od pandemije virusa Covid-19 uslovilo ograničenu ekonomsku aktivnost, što je posljedično tome uzrokovalo pad planirane naplate prihoda budžeta.

“Na drugoj strani, potreba dodatnog finansiranja zdravstvenog sistema i implementacija paketa mjera podrške privredi i građanima u cilju ograničavanja negativnih efekata pandemije zahtijevalo je i preraspodjelu rashoda budžeta kako bi se obezbijedio fiskalni prostor za finansiranje ovih mjera. Shodno novim ekonomskim okolnostima, u junu su usvojene izmjene i dopune Zakona o budžetu za ovu godinu.

Prihodi budžeta su u prvih pola godine iznosili 747,8 miliona eura ili 16,2 odsto procijenjenog BDP-a, što je 0,4 odsto više u odnosu na planirane izmjenama i dopunama Zakona o budžetu.

“Veća naplata prihoda u odnosu na planirane, prevashodno je rezultat bolje naplate poreza i doprinosa na zarade, od čega je porez na dohodak ostvaren iznad plana dva odsto, dok su prihodi od doprinosa veći od planiranih 1,7 odsto”, navodi se u dokumentu.

Bolja naplata prihoda po tom osnovu, dominantno je posljedica isplaćenih subvencija na zarade kao mjere podrške privredi u sklopu drugog paketa ekonomsko-socijalnih mjera.

Pored navedenog, u posmatranom periodu zabilježena je i veća naplata prihoda po osnovu poreza na dobit kao rezultat snažnog rasta ekonomske aktivnosti iz prethodne godine.

“Najveće negativno odstupanje u odnosu na plan zabilježeno je kod poreza na dodatu vrijednost u iznosu od 1,9 odsto, usljed ograničene privredne aktivnosti uzrokovane pandemijom u prethodnim mjesecima. Manje ostvarenje ove kategorije prihoda vezano je za manji ostvareni promet u većini privrednih djelatnosti kao posljedice ograničenog rada”, kazali su iz Ministarstva finansija.

U odnosu na isti period prošle godine prihodi budžeta su manji 9,3 odsto, što je i očekivano u ekonomskim uslovima koje opredjeljuje pandemija i sprovođenje mjera za ograničavanje njenih posljedica.

“Izdaci budžeta u prvih šest mjeseci iznosili su 954,4 miliona eura ili 20,7 odsto BDP-a i u odnosu na planirane manji su 1,8 odsto. U poređenju sa istim periodom prošle godine, izdaci budžeta su veći 7,5 odsto i to kao rezultat većeg izdvajanja za potrebe finansiranja mjera usmjerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije i pomoć građanima i privredi kroz realizovane mjere dva paketa socio-ekonomskih mjera”, precizirali su iz Ministarstva.

U strukturi izdataka budžeta, tekući izdaci ostvareni su na nivou od 420,8 miliona eura i na nivou su planiranih. Pored navedenog, kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 84,5 miliona eura, što je 0,6 odsto manje od planiranih, odnosno 15,3 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu.

“Kapitalni budžet u periodu od januara do juna realizovan je u ukupnom iznosu od 71,8 miliona eura, što je 6,3 miliona eura više od plana, dok je u odnosu na prošlu godinu manje 14,8 miliona eura, što je rezultat ograničavanja izvođenja radova na prioritetnoj dionici autoputa, usljed pandemije”, zaključili su iz Ministarstva.