ocijenili da oduzimanje dozvole neće imati posljedice

NLB: Bolje bez kastodi dozvole

Kažu da su prije odluke Komisije prekinuli kastodi usluge zbog nerazvijenog tržišta kapitala i neprofitabilnosti

3052 pregleda 2 komentar(a)
Komisija 23. jula oduzela NLB-u dozvolu za kastodi poslove: Đikanović, Foto: Savo Prelević
Komisija 23. jula oduzela NLB-u dozvolu za kastodi poslove: Đikanović, Foto: Savo Prelević

Predstavnici NLB-a ocijenili su da oduzimanje dozvole za obavljanje kastodi poslova neće imati posljedice po finansijsko poslovanje banke.

Komisija za tržište kapitala im je 23. jula oduzela dozvolu za obavljanje kastodi poslova zbog, kako navode, kršenja odredbi Zakona o tržištu kapitala. U obavještenju na sajtu nije obrazloženo koje u zakonske odredbe su prekršene.

U NLB-u kažu da su prije te odluke sami prekinuli kastodi usluge zbog nedovoljno razvijenog tržišta kapitala i neprofitabilnosti.

“Kastodi poslovi ne predstavljaju core business (osnovna djelatnost) u našoj banci, tako da zatvaranje područja neće imati apsolutno nikakve finansijske posljedice na poslovanje. Banka i dalje nastavlja poslovanje u punom kapacitetu, posvećena potrebama klijenata i tržišta”, kazali su “Vijestima”u NLB banci.

Iz te banke su rekli da ne mogu komentarisati rad konkurecije u kastodi poslovima, te da o tome mogu govoriti njihovi klijenti.

NLB banka, koja je 2008. dobila dozvolu za obavljanje kastodi poslova, ima rok od dvije sedmice od prijema rješenja da obavijesti Komisiju o postupcima koje je preduzela za gašenje računa klijenata i prenošenje novca po njihovim instrukcijama.

“Nalaže se NLB banci da odmah po prijemu rješenja obavijesti klijente za koje je obavljala kastodi poslove o oduzimanju dozvole za obavljanje tih poslova, da prenese novac sa računa kastodi klijenata shodno njihovim instrukcijama i ugasi sve novčane račune koji su korišćeni za pružanje kastodi usluga i prenese hartije od vrijednosti kastodi klijenata shodno njihovim instrukcijama”, piše u rješenju koje je potpisao predsjednik Komisije Zoran Đikanović.

Ko ima dozvolu

Iz NLB banke su na pitanje “Vijesti” u vezi sa tim koji su razlozi zbog kojih je Komisija oduzela dozvolu za obavljanje kastodi poslova, odgovorili da je banka u maju ove godine donijela stratešku odluku o prestanku pružanja kastodi usluga svojim klijentima kao rezultat nedovoljno razvijenog tržišta kapitala i neprofitabilnosti područja.

“Svi kastodi klijenti NLB banke su već ranije obaviješteni o odluci banke da prestaje sa pružanjem kastodi usluga i u toku je prenos portfelja na druge kastodi banke”, kazali su u NLB-u.

Banka je članica slovenačke NLB grupe koja je zainteresovana za širenje u regionu jugoistočne Evrope i u martu ove godine je kupila srbijansku Komercijalnu banku koja posluje i u Crnoj Gori.

Prema zvaničnim podacima koji su dostupni na sajtu Centralnog krilinškog depozitarnog društva (CKDD), dozvolu za kastodi poslove imaju Crnogorska komercijalna banka (CKB), Erste, Hipotekarna, Prva, Univerzal i IBM banka u stečaju.

Ne žele o radu konkurencije u kastodi poslovima

Kastodi poslovi podrazumijevaju starateljstvo nad hartijama od vrijednosti, odnosno sistematsku brigu o svim važnim događajima koji mogu uticati na portfolio (imovinu) klijenata. Usluge se sastoje od čuvanja i registracije hartija, saldiranja i prikupljanja prihoda po osnovu vlasništva nad hartijama, kao što su dividenda i kamata.

U Crnoj Gori su mnogi vlasnici akcija skriveni iza kastodi računa. Kastodi račun se definiše kao račun hartija od vrijednosti koji u sistemu centralnog registra za svoje klijente otvara i vodi kastodi banka i preko kojeg se vrši obračun i kliring i saldiranje poslova zaključenih na berzi.

Preporučujemo za Vas