poslali pojašnjenje na ranije objavljen tekst

CBCG se pojašnjava

"Generalna ocjena je da su banke, u izuzetno visokom procentu slučajeva, pravilno primjenjivale pomenutu odluku i da je, u odnosu na ukupan broj kredita na koje je stavljen moratorijum, broj osnovanih prigovora od strane klijenata neznatan", kaže se u saopštenju

5866 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Centralna banka Crne Gore poslala je pojašnjenje na jučerašnji tekst pod nazivom “CBCG nalazi nezakonite naplate”, u kojem je i njihov odgovor na pitanje koje se odnosilo na Prvu banku.

“Od početka primjene Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem, a sa ciljem zaštite prava korisnika kredita, CBCG redovno prati njeno sprovođenje i u najkraćem roku reaguje na sve prigovore klijenata banaka i pružalaca finansijskih usluga. Generalna ocjena je da su banke, u izuzetno visokom procentu slučajeva, pravilno primjenjivale pomenutu odluku i da je, u odnosu na ukupan broj kredita na koje je stavljen moratorijum, broj osnovanih prigovora od strane klijenata neznatan. U odgovoru koji smo Vam uputili, a vezano za slučaj u kome je CBCG utvrdila neosnovanost obračuna i naplate naknade i naložila odgovarajuće mjere prema kreditoru, nijesmo naveli ime banke o kojoj je riječ, poštujući zakonska ograničenja o iznošenju podataka o pojedinačnim bankama u javnost. S druge strane, Prva banka je u svom odgovoru demantovala da je riječ o toj banci”, piše u pojašnjenju Centralne banke. “Vijesti” su prenijeli odgovor Prve banke koja tvrdi da poštuje odluku o moratorijumu i da nije naplaćivala nikakve dodatne naknade. Objavljeno je i ono što je saopštila CBCG u okviru odgovora na pitanje koje se odnosi na žalbe konkretno na Prvu banku: da je utvrđeno da je “kreditor obračunao i naplatio naknadu na ime produženja perioda trajanja moratorijuma” te da je kreditor, postupajući po njihovom nalogu, “stornirao naknade i vratio korisniku kredita cjelokupan iznos nezakonito naplaćenih naknada”.

Nije objavljeno da je CBCG navela o kojoj banci je riječ, već da je na pitanje o Prvoj tako odgovoreno.

Odgovor CBCG, koji su “Vijesti” juče prenijele, objavljujemo za današnju ilustraciju.

foto: Printsceen