ANALIZA PODATAKA

Bez štednje na troškovima javne administracije: U junu naplatili 132 miliona, a potrošili 172 miliona

Bruto plate javnoj administraciji veće su od planiranih, a povećane su i sa prošlogodišnjih 41,6 na 43 miliona u junu ove godine, pokazuju podaci Centralne banke. Na transferima za socijalnu zaštitu u junu ušteđeno 11 miliona eura
 

41737 pregleda 23 reakcija 9 komentar(a)
anjak u državnoj kasi samo u junu bio 40 miliona, nadomješten iz pozajmica, Foto: Shutterstock
anjak u državnoj kasi samo u junu bio 40 miliona, nadomješten iz pozajmica, Foto: Shutterstock

Državni budžet je u junu prihodovao 132 miliona eura, što je tri miliona više od iznosa predviđenog rebalansom, a 11 miliona manje nego u istom mjesecu prošle godine, pokazuje novi izvještaj Centralne banke.

Troškovi budžeti u junu su iznosili 172 miliona eura, što znači da je manjak u državnoj kasi bio 40 miliona eura koji je nadomješćen iz pozajmica.

Rebalansom budžeta predviđeno je da rashodi u ovom mjesecu iznose 189 miliona, dok su u istom mjesecu prošle godine bili 144 miliona eura.

U odnosu na jun prošle godine, prihodi su manji za 11 miliona, a rashodi veći za 28 miliona.

Podaci Centralne banke pokazuju da Vlada u junu, i pored najava, nije štedjela na troškovima javne administracije.

Gdje se štedjelo

Ukupna ušteda u junu - potrošnja manja u odnosu na plan, iznosila je 17 miliona eura.

Najveća ušteda od čak 11,3 miliona ostvarena je na stavci “transferi za socijalnu zaštitu” gdje je umjesto planiranih 49,9 miliona eura isplaćeno 38,6 miliona eura. U okviru ove stavke na prava iz oblasti socijalne zaštite potrošeno je 6,2 miliona eura, od opredijeljena 7,4 miliona, na isplatu tehnoloških viškova otišlo je milion i po eura od planirana dva miliona, na prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja isplaćena su 28,2 miliona umjesto 37,8 miliona eura, na ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite izvdvojena su dva miliona od planiranih 1,6 miliona, dok je na ostala prava iz zdravstvenog osiguranja od milion eura potrošeno 700 hiljada.

Na platama u javnoj administracije, najvećoj stavci u državnom budžetu, nije se štedjelo već su ova izdvajanja povećana. Bruto zarade u junu isplaćene su u iznosu od 43 miliona eura, dok je plan bio 41,8 miliona eura. Iznos bruto zarada zaposlenih u državnim službama u junu prošle godine je vrijedio 41,6 miliona eura.

Na ostala lična primanja izdvojene je 1,3 miliona eura, dok je u junu prošle godine ta stavka iznosila 600 hiljada eura. Na rashode za materijal potrošeno je 2,1 milion eura, od planirana 3,3 miliona eura. Rashodi za usluge iznosili su 5,9 miliona umjesto planirana 4,5 miliona. Za subvencije je isplaćeno 2,8 miliona eura od planirana 4,2 miliona. Za ostale tekuće izdatke izdvojena su 6,4 miliona, od planiranih 6,2 miliona, dok je lani ta stavka vrijedila 3,6 miliona.

Izdaci veći nego lani

Kroz stavku “transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru”, gdje najviše novca dobijaju državne institucije i lokalne samouprave, u junu je isplaćeno 18,9 miliona eura, dok je plan bio 23,5 miliona eura. I pored najave Vlade da će se ovdje značajno štedjeti, isplaćena suma je za 5,3 miliona veća nego u istom mjesecu prošle godine, kada je izunosila 13,6 miliona eura. Na kapitalne izdatke je od planiranih 25 miliona eura potrošeno 24,5 miliona, dok je u junu prošle godine taj trošak iznosio 17,5 miliona eura.

Kroz stavku ostali izdaci, gdje je najviše novca izdvojenog za borbu protiv epidemije i subvencije, potrošeno je 18,5 miliona eura od planiranih 19,1 milion eura. U junu prošle godine ova stavka bila je teška 1,7 miliona eura.

Od PDV-a 10 miliona manje nego u istom mjesecu lani

Ukupni prihodi državne kase u junu su veći od plana, ali značajno manji od iznosa dobijenog u istom mjesecu prošle godine.

Država je u junu od poreza naplatila 80 miliona eura, dva miliona manje od plana, a 9,4 miliona manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Od poreza na dohodak dobijeno je 10,2 miliona eura, isto kao i lani a milion više od plana. Od poreza na dobit u kasu se slilo 6,3 miliona eura, dva i po miliona više nego lani, a dva miliona više od plana.

Od poreza na dodatu vrijednost država je dobila 42,5 miliona eura, a plan je bio 47,4 miliona eura. Lani je od iste dažbine prihod iznosio 52,8 miliona eura.

Od akciza je dobijeno 17,8 miliona eura, što je na nivou plana, ali je 1,4 miliona manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Od obaveznih doprinosa na zarade kasi je u junu uplaćeno 42,9 miliona eura, što je za 3,7 miliona eura više od plana utvrđenog rebalansom, ali i za 2,5 miliona manje nego lani.

Od naknada je naplaćeno 2,8 miliona, što je za 600 hiljada više od plana, od taksi milion eura ili 200 hiljada manje od plana, od ostalih prihoda 1,9 miliona ili 400 hiljada manje od plana. Od donacija i transfera u državni budžet je dobijeno 2,6 miliona eura ili 400 hiljada više od plana.