Univerzitetu osporena dva tendera od 410.000 eura

Tender za nabavku kompjuterske opreme od 190 hiljada eura je poništen, dok je djelimično poništen onaj za elektro instalacije od 220.000 eura

4579 pregleda 2 komentar(a)
Plaćaju i troškove žalbi od 884 eura: Zgrada Rektorata, Foto: Boris Pejović
Plaćaju i troškove žalbi od 884 eura: Zgrada Rektorata, Foto: Boris Pejović

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila je, po službenoj dužnosti, nabavku kompjuterske opreme - međunarodni projekat IESP, po partijama, za potrebe Rektorata Univerziteta Crne Gore, procijenjene vrijednosti 190 hiljada eura.

Naručilac sporne nabavke - Univerzitet je prethodno, kao najpovoljniju na ovom nadmetanju, izabrao ponudu firme “G-tec” iz Podgorice, dok je ponuda druge podgoričke firme „InfoCore“ odbijena, kao neblagovremena.

Ne ulazeći u ocjenu žalbenih navoda firme čija je ponuda odbijena, Komisija je utvrdila bitnu povredu i neusaglašenost tenderske dokumentacije s odredbama Zakona o javnim nabavkama, koja je mogla da dovede do diskriminacije zainteresovanih lica ili do ograničavanja tržišne konkurencije.

Komisija je utvrdila, naime, da dva pojašnjenja Rektorata Univerziteta Crne Gore od 11. maja ove godine nijesu bila usaglašena s članom 56 (stav 4) Zakona o javnim nabavkama, te da se nepravilnosti ne mogu otkloniti nikakvim naknadnim radnjama naručioca, budući da su istekli rokovi, pa je ovaj tender poništila po službenoj dužnosti.

Sredstva uplaćena za vođenje postupka po žalbi, u iznosu od 1.900 eura, Komisija će vratiti firmi „InfoCore“, 15 dana po pravosnažnosti ovog rješenja, dok će Rektorat istoj firmi morati da nadoknadi troškove sastavljanja žalbe u iznosu od 484 eura.

Komisija je usvojila žalbu firme “Eurozox” i poništila dio tenderske dokumentacije Rektorata Univerziteta Crne Gore na drugom tenderu od 6. jula ove godine, procijenjene vrijednosti 220.000 eura, a u vezi s uređenjem elektroenergetskih instalacija.

Naloženo je Rektoratu da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti. Naknadu za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 2.200 eura, Komisija će vratiti firmi “Eurozox”, dok je Rektorat obavezan da istoj firmi nadoknadi troškove sastavljanja žalbe u iznosu od 400 eura.