značaj štednje nikad nije bio jasniji

Najviše povoljnosti i najveća sigurnost uz NLB štednju

U NLB Banci znaju da je osjećaj sigurnosti važan u svakom aspektu života, a posebno kada se radi o finansijskoj stabilnosti.

36459 pregleda 0 komentar(a)
Foto: NLB Banka
Foto: NLB Banka
Ažurirano: 18.08.2020. 17:11h

Podsjećajući na važnost štednje za sve životne okolnosti koje dolaze, NLB Banka je pripremila posebne povoljnosti za sve građane koji odluče da oroče svoja sredstva nudeći kredit sa najnižom kamatnom stopom, već od 2,25%* fiksno, bez administrativnih troškova, uz NLB Zlatni paket sa besplatnom šestomjesečnom članarinom.

U proteklih šest mjeseci, suočeni sa neizvjesnostima, razvili smo odgovorniji odnos prema zdravlju, ali i prema finansijama. Značaj štednje nikad nije bio jasniji.

Građani koji odluče da oroče najmanje 5.000 EUR, na šest mjeseci ili duže, dobijaju:

  • NLB Zlatni paket sa brojnim premijum proizvodima (kartice, osiguranja), bez naknade za mjesečno održavanje paketa na period od šest mjeseci,
  • Mogućnost odobrenja kredita bez naknade za obradu.

Poseban benefit predstavlja kredit na bazi depozita koji klijenti mogu dobiti po kamatnoj stopi već od 2,25% fiksno, i bez naknade za obradu kredita. Potrebno je da visina depozita bude jednaka visini traženog iznosa kredita, uz ročnost dužu od šest mjeseci.

Navedeni benefiti se mogu iskoristiti tokom promotivnog perioda, od 11.08. do 01.10.2020. godine.

Benefiti se mogu kombinovati jer korišćenje jednog benefita ne isključuje korišćenje drugog.

U NLB Banci su već 115 godina sigurnost i finansijska stabilnost klijenata imperativ; posebno u izazovnim vremenima. I tada je NLB uz njih, spremna da bude siguran oslonac na koji mogu da računaju.

Vjerujemo da će ova posebna ponuda pomoći klijentima da uz uštede realizuju planirane ciljeve, dok su sa oročenim depozitom spremni za budućnost koja dolazi.

Više o ponudi NLB Banke za građane dostupno je na www.nlb.me.

Za komunikaciju sa NLB Bankom možete koristiti i duštvene mreže: Facebook, Instagram, Viber, LinkedIn i Twitter

* Nominalna kamatna stopa (NKS) po kreditu je 1,5% veća od nominalne kamatne stope po položenom depozitu. Visina kredita je srazmjerna visini depozita u EUR valuti, odnosno 1:1,1 EUR protivrijednosti ukoliko je depozit u drugoj valuti. Za kredit iznosa 10.000 EUR na rok od 60 mjeseci, uz oročeni depozit na period od 6 do 12 mjeseci NKS iznosi 2,25%, iznos mjesečnog anuiteta je 176.38 EUR. Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 2.46%. U EKS su uračunati trošak mjenice (2 EUR), naknada za obradu kredita 0% (0 EUR), kamatna stopa po depozitu (0,75%). EKS je važeća na datum informativnog obračuna, 04.08.2020.

Banka zadržava pravo da ne odobri kredit, ili zatraži dodatna sredstva obezbjeđenja koja mogu uticati na visinu EKS, u zavisnosti od kreditne istorije i boniteta klijenta.

** Za iznos gotovinskog kredita od 20.000 EUR uz rok otplate od 72 mjeseca, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna kamatna stopa (NKS) 5,99% + 6M Euribor, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,17%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa od 5,99% + 6M Euribor, jednokratna naknada za obradu kredita od 0% iznosa kredita (0 EUR), naknada za 1 mjenicu (2 EUR) i naknada za upit u Kreditni registar CBCG (3,50 EUR). (Ukupno: 5,50 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 23.865,62 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 331,39 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se korisnik kredita obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne naknade koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi polise osiguranja i sl.). EKS je važeća na datum informativnog obračuna, 31.07.2020. godine. Korekcija Euribor-a se vrši 2 puta godišnje (1. januara i 1. jula). Prezentovani primjer odnosi se na jedan tip kredita (gotovinski kredit). Primjeri za druge tipove kredita, na koje se odnosi poseban benefit u vidu besplatne obrade kredita, dostupni su na www.nlb.me.

* * * * *

NLB Banka AD Podgorica članica je NLB Grupe, najveće slovenačke finansijske grupacije koja je osim Slovenije prisutna na šest tržišta u jugoistočnoj Evropi. Tradicija postojanja NLB Banke AD Podgorica duga je više od jednog stoljeća i datira od 1905. godine kada je u Cetinju osnovan njen prethodnik MNB Crnogorska banka - Banque de Montenegro. Nakon spajanja sa Euromarket bankom 2006. godine, postala je druga najveća finansijska institucija u Crnoj Gori. Danas je jedna od vodećih banaka na tržištu Crne Gore, na kojem preko 300 zaposlenih putem 19 filijala pruža usluge klijentima u 13 gradova širom zemlje.

Preporučujemo za Vas