USVOJEN PROGRAM GAZDOVANJA

Vlada "kritikuje" koncesionare: Posjekli šume i ostali dužni za porez 5,1 milion eura

U Godišnjem programu gazdovanju šumama navedeno da od ukupnog duga nije naplativ 3,1 milion, ali nijesu obrazložili zbog čega
50 pregleda 0 komentar(a)
sječa šume, Foto: Shutterstock.com
sječa šume, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 26.01.2018. 11:42h

Dug koncesionara i korisnika šuma, prema podacima Poreske uprave iznosi 5,1 milion eura, od čega je nenaplativ 3,1 milion, a aktivni realno naplativi dug je 1.976.426 eura, što ukazuje da je neophodno preduzimanje rigoroznih mjera za naplatu u prvom kvartalu 2018. godine. To se navodi u Godišnjem programu gazdovanja šumama za 2018. godinu, koji je juče usvojila Vlada, a za čiju realizaciju je budžetom opredijeljeno više od 4,8 miliona eura.

U Programu piše da ukupna drvna masa koja može biti predmet korišćenja šuma u ovoj godini iznosi 804.821 kubika bruto drvne mase, od čega u državnim šumama 618.907, a u privatnim 185.914 kubika, a planirani prihod bi bio 8,4 miliona eura.

Plan redovnih sječa obuhvata 457.062 kubika, očekivani prihod je 6,3 miliona eura. Sanitarne sječe, kako je planirano, obuhvataju 97.443 kubika, sa prihodom od 707.588 eura. Za sječu u državnim šumama za snabdijevanje stanovništva u ruralnom području planirano je 64.402 kubika, a očekivani prihod je 551.796 eura, dok bi planirani prihod na osnovu taksa za izvoz iznosio 5.000 eura. Od sječe u privatnim šumama prihodovalo bi se 464.785 eura.

Planirana bruto drvna masa u državnim šumama za obezbjeđivanje stanovništva u ruralnim područjima je 64.402 kubika. Za potrebe socijalno ugroženom stanovništvu planirano je 5.000 kubika. Na drugoj strani, za izgradnju i rekonstrukciju šumskih puteva biće potrebno 646.800 eura.

“Evidentan problem, i ove godine, predstavljaće angažovanje dodatne radne snage na doznaci stabala u 2018. godinu i lica koja je potrebno angažovati po osnovu ugovora ugovora o radu. Nedostajuća sredstva za dodatnu radnu snagu koju treba angažovati, po oba ova osnova u Upravi za šume, iznose oko 300.000 eura, jer je u Budžetu za ovu namjenu za tekuću godinu planirano da se utroši 100.000”, piše u Programu.

Navodi se i da bi se obezbijedila primjena planova i postizanje kontinuiteta gazdovanja šumama na principu održivosti, neophodno obezbijediti dodatnih 480.000 eura.

“Radi izvršavanja zakonom predviđenih poslova u nadležnosti Uprave za šume, potrebno je planirati da svaka područna jedinica izvrši obuku po jednog diplomiranog inženjera šumarstva, na izradi Programa gazdovanja šumama i Plana razvoja šuma. Osim toga, potrebna je i obuka za korišćenje računara i GIS alata. Potrebna sredstva za obuku iznose 10.000 eura. Zbog nedostatka budžetom opredijeljenih finansijskih sredstava za 2018. godinu, nedostaju sredstva za izvršenje plana”, piše u dokumentu.

Navodi se i da projektovani obim radova na uzgajanju šuma za 2018. godinu iznosi 839,83 hektara.

U Programu se navodi i da je za rad Uprave za šume iz budžeta izdvojeno 4.864.407 eura, od čega za bruto zarade i doprinose 3.306.156 eura.

Vlada je preporučila Skupštini akcionara Željezničke infrastrukture da u odbor direktora tog predzeća u ime države imenuje Safeta Kalača, Predraga Lutovca, Milutina Žurića i Gorana Ćupića.

Dejan Medojević je imenovan za v.d. Sekretara za razvojne projekte.

Preporučujemo za Vas