tender za adaptaciju biciklističke staze

Janović potpisao ugovor prije isteka roka za žalbe

Za biciklističku i trim stazu na mojkovačkom Jalovištu 289.790 eura sa PDV-om

4054 pregleda 11 komentar(a)
“Ugovor potpisan u skladu sa zakonom”: Janović, Foto: Sasamatic
“Ugovor potpisan u skladu sa zakonom”: Janović, Foto: Sasamatic

Ministarstvo sporta i mladih, kojim rukovodi ministar Nikola Janović, ugovorilo je prekjuče sa firmom „Gradnja inženjering MNE“ registrovanoj u Podgorici, radove na adaptaciji biciklističke i trim staze na lokaciji Jalovište u opštini Mojkovac za 289.790 eura, sa uračunatim PDV-om.

Tender je oglašen 31. jula ove godine, a Komisija za ocjenu i vrednovanje ponuda donijela je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača 21. avgusta.

Janović je, prema tome, potpisao ugovor o izvođenju radova samo pet dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, iako se u njoj navodi uputstvo ponuđačima da se mogu žaliti Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od 10 dana.

Na pitanje “Vijesti” zašto je ministar potpisao ugovor kad nije istekao rok od 10 dana za eventualne žalbe, iz njegovog resora su odgovorili: “Obavještavamo vas da je ministar Janović potpisao ugovor za izvođenje radova na adaptaciji biciklističke i trim staze na lokaciji Jalovište u opštini Mojkovac, nakon donijete odluke o izboru najpovoljnije ponude od 21. 8. 2020. godine i nakon pravilno sprovedene procedure, u skladu sa zakonom”.

Rok za izvršenje ugovora, objavljenog juče na Portalu javnih nabavki, jeste 45 dana, a garancija za kvalitet izvedenih radova dvije godine. Sa Janovićem je ugovor za izvođenje radova potpisao izvršni direktor „Gradnja inženjering MNE“, Velibor Knežević.

Na ovom tenderu zajedničku ponudu su još dostavile firme: Z&N Montegradnja - Podgorica, Park World - Budva, Park World Cocuk Oyn Gruplari Zemin iz Istanbula, a koja je odbijena kao neispravna jer nijesu dostavili garanciju ponude.

Treća pristigla ponuda, na ovom nadmetanju, konzorcijuma koji je predvodila firma Hipering iz Podgorice je Komisija za ocjenu i vrednovanje odbila kao neblagovremenu i nije je otvarala.

Procijenjena vrijednost ove nabavke bila je 272.727 eura bez PDV-a, a ponuda izabranog ponuđača bez uračunatog PDV-a iznosi 239.496,5 eura.