biće dopunjavana na sedmičnoj osnovi

Poreska uprava objavljuje odgovore na pitanja o elektronskoj fiskalizaciji

Na pitanje upućeno PU da li razmišljaju da naprave mailing listu gdje bi kompanijama slali svu novu dokumentaciju u vezi sa projektom fiskalizacije ili obavještenje kad šta bude objavljeno na portalu, odgovorili su da PU sva važna obavještenja i dokumentaciju u vezi sa tim projektom objavljuje na svojoj internet stranici

9129 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com

Poreska uprava (PU) objavila je na sajtu set često postavljanih pitanja, koja će na sedmičnoj osnovi biti dopunjavana, u cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije.

“Cilj je edukacija i informisanje poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa”, navodi se u saopštenju PU.

Iz PU su na pitanje da li će sistemi za izdavanje faktura morati biti uvezani sa sistemom u PU, budući da se bave pružanjem usluga u razvoju softvera, odgovorili da se shodno članu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga postupak fiskalizacije odnosi na gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje u prometu proizvoda i usluga.

“To znači da, kao što će poreske registar kase koje postoje kod gotovinskog plaćanja izvršenog prometa biti povezane sa serverom PU, tako i sistemi za izdavanje faktura kod bezgotovinskog plaćanja moraju ispuniti preduslove za slanje XML poruka o transakcijima shodno Zakonu, podzakonskim aktima, te funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji koje prate projekat”, objasnili su iz PU.

Na pitanje upućeno PU da li razmišljaju da naprave mailing listu gdje bi kompanijama slali svu novu dokumentaciju u vezi sa projektom fiskalizacije ili obavještenje kad šta bude objavljeno na portalu, odgovorili su da PU sva važna obavještenja i dokumentaciju u vezi sa tim projektom objavljuje na svojoj internet stranici.

“Detaljna uputstva za izradu softverskih rješenja, datum početka njihovog testiranja, te procedure za prijavu proizvođača, održavaoca programskog rješenja kao i samog softvera biće dostupni blagovremeno na istom mjestu”, kazali su iz PU.

Iz PU su, odgovarajući na pitanje kako će izgledati elektronska fiskalizacija u veleprodaji, rekli da imajući u vidu da Zakon o fiskalizaciji u prometu robe i usluga propisuje postupak fiskalizacije, kako gotovinskog, tako i bezgotovinskog plaćanja, to će i obveznici koji se bave veleprodajom biti u obavezi da obezbijede preduslove za automatski prenos podataka o realizovanim transakcijama.

“Poreski obveznici koji obave bezgotovinsko plaćanje ne moraju imati fiskalne kase, već su dužni da obezbijede programsko rješenje koje omogućava slanje XML poruke prema PU i štampanje fakture sa jedinstvenim identifikacionim kodom PU”, precizirali su iz PU.

Dakle, obveznici koji izdaju fakture postojeća softverska rješenja za fakturisanje treba da prilagode shodno funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji projekta elektronske fiskalizacije, te obezbijede elektronski potpis na osnovu elektronskog certifikata i stalnu internet vezu za slanje poruka PU.

Sva pitanja su dostupna na linku http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232797/ELEKTRONSKA-FISKALIZACIJA-cesto-postavljana-pitanja.html

PU je, u cilju obezbjeđivanja tehničkih preduslova za sprovođenje fiskalnog servisa krozu projekat elektronske fiskalizacije, objavila Tehničku i Funkcionalnu specifikaciju za krajnje korisnike.

"To će omogućiti poreskim obveznicima da prilagode svoje sisteme za prenos podataka o realizovanom prometu, shodno Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, čija će primjena početi od 1. januara naredne godine", navodi se u saopštenju.

Ta dokumenta su dostupna na linku http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232795/Objavljene-Funkcionalna-i-Tehnicka-specifikacija-za-projekat-elektronske-fiskalizacije.html