Spremili plan da ispune što traži DRI

“Utvrđena greška u izvještaju o novčanim tokovima, koja je bila osnov za izražavanje negativnog mišljenja na finansijski izvještaj, rezultat je pogrešne klasifikacije i prikazivanja prihoda i izdataka, a ne nezakonitog otuđenja novca”, navode iz Nacionalne biblioteke

4599 pregleda 2 komentar(a)
Pogrešan prikaz, a ne uzimanje novca: Rakočević, Foto: Savo Prelević
Pogrešan prikaz, a ne uzimanje novca: Rakočević, Foto: Savo Prelević

Direktor Nacionalne biblioteke “Đurđe Crnojević” Bogić Rakočević sa saradnicima prezentovao je juče Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) akcioni plan za realizaciju 13 preporuka koje je ta javna ustanova dobila u revizorskom izvještaju o finansijskom poslovanju u prošloj godini.

DRI je dala negativno mišljenje na finansijsko poslovanje jer je utvrđeno da Nacionalna biblioteka nije dala objektivan i istinit prikaz finansijskog poslovanja u prošloj godini i na sedam pozicija u budžetu je pogrešno prikazala prihode i izdatke i to namjenske prihode, sopstvene prihode, transfere, rashode za usluge, ostala lična primanja, ostale izdatke i kapitalne izdatke. Ukupna utvrđena greška u izvještaju o novčanim tokovima iznosi 242,33 hiljade eura.

“U DRI je održan sastanak s rukovodiocem revizije Branislavom Radulovićem i revizorskim timom koji je bio angažovan. Predstavnici Nacionalne biblioteke prihvatili su sve preporuke i prezentovali akcioni plan, kao plan aktivnosti za realizaciju preporuka koji sadrži mjere, nosioce, aktivnosti i rokove. Uz to, konstatovano je da ukupno utvrđena greška u izvještaju o novčanim tokovima koja je bila osnov za izražavanje negativnog mišljenja na finansijski izvještaj, rezultat je pogrešne klasifikacije i prikazivanja prihoda i izdataka, a ne nezakonitog otuđenja novca”, saopšteno je iz Nacionalne biblioteke.

Iz te javne ustanove je saopšteno da su u postupku planiranja budžeta za 2021. godinu, planirani prihodi i izdaci u skladu s preporukama DRI, što će omogućiti njihovu evidenciju na odgovarajućim računima: “Na taj način će preporuke biti u potpunosti realizovane o čemu će Nacionalna biblioteka izvijestiti DRI u ostavljenom roku od šest mjeseci”.

DRI je dala i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja s propisima. Revizijom pravilnosti poslovanja utvrđene su neusklađenosti poslovanja sa zakonima o državnoj imovini, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, o radu, kao i pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština.

Bonus video: