Resor Aleksandra Bogdanovića nema podatke o poslovnim zgradama koje koristi

Pogrešan prikaz novčanih tokova, radili i mimo zakona

DRI dala uslovna mišljenja na poslovanje Ministarstva kulture u prošloj godini i na usklađenost poslovanja sa propisima

48645 pregleda 219 reakcija 14 komentar(a)
“Nepravilnosti, a ne neodgovoran odnos prema državnom novcu”: Bogdanović, Foto: Savo Prelević
“Nepravilnosti, a ne neodgovoran odnos prema državnom novcu”: Bogdanović, Foto: Savo Prelević

Ministarstvo kulture u prošlogodišnjem izvještaju o finansijskom poslovanju pogrešno je prikazalo tri pozicije u budžetu i to ostala lična primanja, kapitalne izdatke i transfvere institucijama, nevladinim organizacijama i javnom sektoru, nije redovno uplaćivalo doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje samostalnim umjetnicima koje je angažovalo pa se uz taj poreski dug gomilala i kamata, zaključivalo je polugodišnje ugovore o djelu sa pojedinicima koji su angažovani na poslovima iz redovne djelatnosti...

Resor kojim rukovodi Aleksandar Bogdanović u evidenciji osnovnih sredstava nema podatke o poslovnim zgradama koje koristi, sa pozicije kapitalnih izdataka je isplaćivalo novac javnim ustanovama i opštinama za sufinansijranje kulturnih projekata. Sve ovo je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI), koja je dala uslovno mišljenje na prošlogodišnje finansijsko poslovanje Ministarstva kulture i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Revizijom pravilnosti poslovanja utvrđene su značajne neusklađenosti poslovanja sa zakonima o državnoj imovini i o obligacionim odnosima.

Revizijom je rukovodi član Senata Branislav Radulović, dok je drugi član kolegijuma bio član Senata Nikola Kovačević.

“U evidenciji osnovnih sredstava koju vodi Ministarstvo kulture nema podataka o poslovnim zgradama i prostorijama koje koristi. Zaključkom Vlade, Ministarstvo je zaduženo da se preseli na Cetinje u zgradu tadašnje rezidencije predsjednika Crne Gore. Prema izvještaju o popisu, pored te zgrade - ministarstvo koristi prostorije u zgradi Austrougarskog poslanstva u kojem se nalazio bivši Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i kancelarije u Podgorici za potrebe Direktorata za medije”, konstatuje DRI u revizorskom izvještaju koji je juče objavljen.

DRI navodi da Ministarstvo kulture isplaćuje mjesečnu naknadu predstavniku potomaka dinastije Petrović Njegoš i da je u iznosu mjesečne bruto zarade predsjednika Crne Gore. Ne navodi se koliko ta naknada iznosi i kome se isplaćuje. Kada se izračuna bruto iznos plate koju je predsjednik države prijavio u posljednjem imovinskom kartonu, ta suma je oko 3.340 eura. Ova naknada je definisana Zakonom o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš

Utvrđeno je da je na budžetskoj stavci “ostala lična primanja” prikazano 404.257,86 eura isplaćenih doživotnih naknada istaknutim kulturnim stvaraocima, umjesto na stavci “transfer institucijama”, a na stavci “kapitalni izdaci” prikazano je 199.239,55 eura koje su isplaćene javnim ustanovama i opštinama za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštita kulture umjesto na stavci “transfer institucijama”.

Nepotpuni putni nalozi

“Na stavci ostalih naknada evidentiralo je 4.047,24 eura isplaćenih članovima komisija koji nijesu zaposleni u Ministarstvu umjesto na poziciji ugovora o djelu. Ugovori o dopunskom radu koje je zaključilo Ministarstvo ne sadrži podatke o radnom vremenu angažovanog lica, već samo na period na koji su ugovori zaključeni”, piše u izvještaju.

DRI je uvidom u dnevnik blagajne i prateću dokumentaciju utvrdila da se troškovi prevoza zaposlenih, odnosno troškovi taksija odobreni od rukovodioca, pravdaju preko putnih naloga.

“Ti troškovi nijesu nastali, niti su vezani za službena putovanja, već su nastali u vezi sa radnim obavezama zaposlenih. U skladu sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenim u javnom sektoru uz putni nalog se mogu pravdati isključivo troškovi nastali u vezi sa službenim putovanjem. Pojedini putni nalozi ne sadrže potpunu dokumentaciju koja je predviđena procedurom za odobravanje službenog puta, odnosno, nedostaje zahtjev za odobrenje službenog putovanja. U skladu sa uredbom o naknadi troškova zaposlenim u javnom sektoru i procedurom za odobravanja službenog puta potrebno je obezbijediti da u svim slučajevima postoji zahtjev za odobrenje službenog putovanja”, zaključuje DRI.

Ministarstvo kulture ima rok od mjesec da dostavi DRI plan za izvršenje preporuka i da ih sprovede u roku od pola godine.

Ministarstvo sprema plan za poštovanje preporuka

Iz Ministarstva kulture juče je saopšteno da narednih dana revizorskom timu predstaviti plan aktivnosti za realizaciju preporuka koji sadrži mjere, nosioce, aktivnosti i rokove, a “sve u cilju ispunjenja preporuka i dodatnog unapređenja upravljanja javnim finansijama”.

“U postupku pripreme budžeta za 2021. godinu planirali smo izdatke u skladu sa preporukama DRI, što će omogućiti njihovu evidenciju na odgovarajućim kontima. Na ovaj način preporuke će biti u potpunosti realizovane u ostavljenom roku od šest mjeseci”, kazali su u Ministarstvu.

Iz tog resora navode da je revizijom obuhvaćeno 97.605,42 eura, što je 1,37 odsto od ukupnih izdataka koji su iznosili 7.124.483,51 eura.

“Napominjemo da utvrđene nepreciznosti u izvještaju o novčanim tokovima rezultat su dugogodišnje ustaljene prakse kod planiranja i knjiženja, te da nije utvrđen nijedan slučaj neodgovornog odnosa prema javnim sredstvima”, istakli su resoru na čijem čelu je Aleksandar Bogdanović.

Kako su objasnili, doživotne naknade za kulturne stvaraoce su knjižili u skladu sa planom iz godišnjeg zakona o budžetu.

“(Su)finansiranje projekata u dijelu zaštite kulturnih dobara, koje je obezbjeđivano za opštine i druge javne institucije, knjiženo je kao izdatak na planiranu budžetsku poziciju kapitalnih izdataka, a trebalo je na poziciju transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru”, objasnili su u Ministarstvu.

Za RTCG 390.000 eura

DRI je konstatovala da je Ministarstvo lani uplatilo 390.000 eura za usluge prenosa i emitovanja programa RTCG putem zemaljskih sistema u skladu sa posebnim ugovorom zaključenim sa Radio-difuznim centrom.

“Izdaci obuhvaćeni i uzorkom odnose se na plaćanja za usluge štampe, grafičkog dizajna, izrada scenarija, prevođenja, usluge snimanja i montaţe, izrada plaketa, izrada web platforme”, piše u izvještaju.

Povodom ovog ugovora DRI nije našla nepravilnosti.