status aeo

Uprava carina dodijelila prvi status ovlašćenog privrednog subjekta

Iz Uprave carina je saopšteno da je status AEO dodijeljen za carinska pojednostavljenja (AEOC) i sigurnost i zaštitu (AEOS).

2144 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Uprava carina dodijelila je prvi status ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) podgoričkoj kompaniji Neregelia.

Taj status je dodijeljen u skladu sa najvišim standardima Evropske unije (EU) u oblasti saradnje i partnerstva između carine i biznis zajednice (AEO koncept).

Iz Uprave carina je saopšteno da je status AEO dodijeljen za carinska pojednostavljenja (AEOC) i sigurnost i zaštitu (AEOS).

„Kompanija Neregelia je, dobijanjem statusa AEO, priznata od carine kao pouzdan partner na carinskom području Crne Gore čime je stekla pravo na korišćenje većeg broja pogodnosti u carinskom postupku“, saopšteno je iz Uprave carina.

Kako su objasnili, koncept AEO, koje je uvela Svjetska carinska organizacija (WCO), zasniva se na partnerstvu između carinskih organa i preduzeća.

„Kompanije koje ispunjavaju široki spektar kriterijuma, na dobrovoljnoj osnovi blisko sarađuju sa carinskim organima kako bi ostvarili zajednički cilj – sigurnost lanca snabdijevanja. Koncept je snažno zasnovan na partnerstvu između carinskih organa i kompanija“, dodaje se u saopštenju.

To podrazumijeva da odnos između carinskih organa i AEO funkcioniše na načelima uzajamne transparentnosti, ispravnosti, poštenja i odgovornosti.

Carinski organ očekuje da AEO postupa u skladu sa carinskim zakonodavstvom, te da obavještava carinski organ o svim poteškoćama na koje nailazi pri usklađivanju sa propisima.

„Carinski organ treba da im pruža podršku kako bi se to ostvarilo“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave carina su podsjetili da je Crna Gora AEO koncept uspostavila na osnovu međunarodno priznatih standarda, kroz izmjene Carinskog zakona i donošenjem Uredbe za implementaciju AEO 2015. godine.

„Program je otvoren za sve učesnike u lancu snabdijevanja. Odobrenje statusa AEO, u obliku AEOC, predviđeno je za preduzeća sa sjedištem u Crnoj Gori koja bi htjela da ostvare olakšice i pojednostavljenja koja su navedena u carinskom zakonodavstvu“, dodaje se u saopštenju.

Status AEOS predviđen je za preduzeća sa sjedištem u Crnoj Gori, koja žele olakšice u pogledu carinskih provjera u odnose na sigurnost i zaštitu kad roba ulazi u carinsko područje Crne Gore ili ga napušta.

„Obje vrste odobrenja, AEOC i AEOS, mogu se koristiti istovremeno. U tom slučaju imalac odobrenja mora zadovoljiti kriterijume za sticanje statusa i AEOC-a i AEOS-a, te može koristi olakšice koje se odnose na oba statusa“, objasnili su iz Uprave.

Uslovi koje preduzeće mora ispuniti kako bi dobilo status AEO podrazumijevaju visoki nivo pouzdanosti i kvaliteta poslovnih procesa i sistema unutrašnje kontrole.

Između ostalog, neophodno je postojanje potpune usklađenosti poslovanja sa carinskim propisima u dužem vremenskom periodu, uredno vođenje računovodstva i olakšan pristup računovodstvenoj evidenciji.

"Pojednostavljenje, ubrzavanje carinskih postupaka i smanjenje troškova poslovanja osnovne su prednosti sticanja statusa AEO, što ima pozitivan uticaj na stabilnost poslovanja kompanija kroz tehnološka ulaganja, dobrovoljno pridržavanje bezbjednosnih propisa i podizanje standarda kvaliteta robe, čime se ostvaruju benefiti važni i za krajnjeg korisnika, odnosno građane", kazali su iz Uprave.

Uprava carina je, prilikom uspostavljanja AEO Programa u Crnoj Gori, imala tehničku pomoć Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Međunarodna finansijske korporacije (IFC) Svjetske banke (SB).

Sve zainteresovane kompanije mogu na linku naći MNE AEO smjernice sa prilozima, kojima je detaljno opisan svaki kriterijum koji firma mora ispuniti, kao i procedura podnošenja zahtjeva i dobijanje odobrenja.

Preporučujemo za Vas