Purišić: Podrška zapošljavanju trebalo bi da doprinese podizanju nivoa zapošljivosti

On je podsjetio da je 3,5 miliona eura izdvojeno za program dodjele bespovratih sredstava nezaposlenima za pokretanje sopstvenog biznisa, koji realizuje ZZZ

9066 pregleda 3 komentar(a)
Sa presa, Foto: PR Centar
Sa presa, Foto: PR Centar
Ažurirano: 22.09.2020. 19:42h

Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama trebalo bi da obezbijedi bolje uslove za podizanje nivoa zapošljivosti stanovništva i poboljšanje kvaliteta obrazovanja i cjeloživotnog učenja, ocijenio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

On je kazao da je, pored sredstava koja Crna Gora izdvaja za sprovođenje mjera podrške tržištu rada, značajna i podrška Evropske unije (EU).

„Poziv koji danas promovišemo je cjelokupan program EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Sredstva su obezbijeđena iz predpristupnih fondova EU i ovaj poziv predstavlja kontinuitet uspješne saradnje delegacije EU u Crnoj Gori i Vlade“, rekao je Purišić na konferenciji za novinare.

On je dodao da je veći dio aktivnosti programa već realizovan kroz ranije pozive i postupanje resornih ministarstava, uz finansijsku podršku delegacije EU u Crnoj Gori i Evropske komisije (EK).

„Za te aktivnosti u cilju povećanja zapošljivosti i otvaranje novih radnih mjesta izdvojeno je 8,7 miliona eura“, precizirao je Purišić.

On je podsjetio da je 3,5 miliona eura izdvojeno za program dodjele bespovratih sredstava nezaposlenima za pokretanje sopstvenog biznisa, koji realizuje Zavod za zapošljavanje (ZZZ).

„Za podršku osposobljavanju i zapošljavanju nezaposlenih u deficitarnim zanimanjima, kao i zapošljavanje pripadnika romske i egipćanske populacije opredijeljeno je 1,6 miliona eura“, rekao je Purišič.

On je dodao da je 470 hiljada eura izdvojeno za uspostavljanje lokalnih partnerstava za zapošljavanje, a 2,7 miliona eura za podršku zapošljavanju u manje razvijenim opštinama.

„Ta podrška posvećena je nezaposlenima, poslodavcima, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru, da osposobe i zaposle radnu snagu u skladu sa svojim i potrebama lokanih tržišta rada“, objasnio je Purišić.

On je kazao da će se aktivnosti iz oblasti zapošljavanja, obrazovanja i socijalne zaštite nastaviti i tokom realizacije novog akcionog dokumenta pod nazivom Podrška pametnom i inkluzivnom rastu, obrazovanje, zapošljavanje i socijalna inkluzija 2020, koji će se finansirati iz budžeta IPA2020, vrijednog oko 7,7 miliona eura.

„Tim akcionim planom će se doprinijeti jačanju inkluzije zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih sa naglaskom na korisnike socijalne pomoći, žene, mlade i osobe sa invaliditetom“, dodao je Purišić.

On smatra da u procesu pristupanja EU relevantne institucije treba da ojačaju kapacitete za sprovođenje takozvanog sektorskog pristupa i preuzimanja obaveza koje proizilaze u sektoru obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike u skladu sa poglavljima dva, 19 i 22.

Purišić je rekao da očekuje da će i projekat podrške zapošljavanju biti uspješan, koristan svim građanima i u što većoj mjeri omogućiti održivost malih i srednjih biznisa.

Generalna direktorica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja u direkciji za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, Ljiljana Simović, kazala je da poziv predstavlja kontnuitet procesa koji već realizuju u tom Vladinom resoru.

Ona je podsjetila da je Vlada 4. septembra objavila poziv za dodjelu grantova za manje razvijena područja.

Simović je navela da se radi o opštinama Danilovgrad, Nikšić, Cetinje, Žabljak, Ulcinj, Plužine, Pljevlja, Kolašin, Mojkovac, Šavnik, Bijelo Polje, Berane, Rožaje, Plav, Gusinje, Andrijevica i Petnjica.

„To su opštine iz kojih mogu da konkurišu svi nezaposleni, odnosno mala i srednja preduzeća, koja će tokom dodjele grantova zaposliti najmanje 200 osoba“, rekla je Simović.

U cilju što efikasnije pripreme i implementacije, planirano je održavanje info sesija i radionica koje će se održati na Žabljaku 30. septembra, u Ulcinju 2. oktobra, Andrijevici 5. oktobra i u Mojkovcu 7. oktobra.

Simović je navela da je minimalan iznos granta 180 hiljada eura, a maksimalni 550 hiljada eura.

Ona je dodala da je u pitanju jedan od poziva iz ukupnog projekta programa EU i Crne Gore za sektore zapošljavanja, socijalne inkluzije i obrazovanja vrijednog 18 miliona eura, i da je posljednji koji objavljuju u okviru programa.

Simović je objasnila da na taj način žele da podstaknu i podrže sektor zapošljavanja u najvećoj mogućoj mjeri.

Predstavnik delegacije EU u Crnoj Gori, Miguel Magro Gomez, kazao je da je pokretanje poziva došlo u pravo vrijeme.

„Koronavirus je donio poteškoće za ionako ranjiv sjever i druge manje razvijene djelove zemlje. Drago mi je što smo uspjeli da dodijelimo tako važnu sumu za poziv i siguran sam da će on doprinijeti i donijeti dobre rezultate“, saopštio je Gomez.

On je rekao da se nada da će budući grant projekti podržati one kojima je to najpotrebnije.

„Želimo da na ovaj način podstaknemo inkluzivni rast, otvaranje novih radnih mjesta i podržimo aktivno usavršavanje nezaposlenih“, naveo je Gomez.

On je dodao da je od izbijanja pandemije, EU jasno pokazala da Crna Gora nije sama u toj borbi.

„Pokazali smo solidarnost i dodijelili 53 miliona eura neposredne i dugoročne podrške za ublažavanje zdravstvenih, ekonomskih i socijalnih posljedica krize“, precizirao je Gomez.

Bonus video: