Ministarstvo nauke tražilo mišljenje od agencije

AZK: Garancija Tehnopolisu nije državna pomoć

Državna garancija od 800.000 koristiće se za potrebe pretfinansiranja projekta koji je odborila EU

8269 pregleda 0 komentar(a)
Tehnopolis, Foto: -
Tehnopolis, Foto: -

Savjet Agencije za zaštitu konkurencije (AZK) utvrdio je da Vladina garancija na 80 odsto kredita za finansiranje Inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis nije državna pomoć. Mišljenje od AZK-a je tražilo Ministarstvo nauke.

Kredit od milion eura će se koristiti za potrebe pretfinansiranja projekta koji je EU odborila u okviru prekograničnih programa. Vlada je dala garanciju na 80 odsto kredita, odnosno najviše do 800.000 eura.

“Izdavanje garancije ne odnosi se na državnu pomoć, jer Tehnopolis se ne nalazi u teškoćama, garancija je vezana za određenu finansijsku transakciju, za fiksni najviši iznos i vremenski je ograničena do roka od najduže 36 mjeseci, a garancija ne pokriva više od 80 odsto neotplaćenog zajma, a najviše do 800 hiljada eura”, piše u rješenju AZK-a.

Ministarstvo nauke je u zahtjevu AZK objasnilo da ukupan iznos budžeta Tehnopolisa za novoodobrene EU projekte iznosi 1.802.300 eura, od čega se refundira milion eura da bi se neometano realizovali ti projekti Tehnopolisa.

“Novoodobreni projekti, njih 13, za koje je neophodno pretfinansiranje Tehnopolis će implementirati u periodu od dvije do tri godine. Usljed činjenice da većina projekata traje dvije godine, da EU novac refundira u periodu od tri godine, Vladina garancija je potrebna na tri godine”, navodi se u rješenju AZK-a.

Objašnjeno je da je Tehnopolis procijenio da je najpovoljniji tip kredita overdraft kredit, zbog plaćanja kamate na povučeni dio novca i u odnosu na broj dana korišćenja kredita. Ponude za kredit Tehnopolisu su dale Crnogorska komercijalna banka, Lovćen i Prva banka.

AZK je objasnila da kako bi se osiguralo da Tehnopolis u stvarnosti snosi dio rizika, posebna pažnja je usmjerena na to da se iznos zajma ili finansijske obaveze smanjuje tokom vremena.

“Dakle, zato što je počelo otplaćivanje zajma, garantovani iznos mora srazmjerno da se smanjuje, na takav način da u svakom trenutku garancija ne pokriva više od 80 odsto neotplaćenog zajma ili finansijske obaveze. Ako je finansijska obaveza u potpunosti pokrivena državnom garancijom, EK smatra da je povjerilac manje motivisan da pravilno procijeni, osigura i minimizira rizik koji proizlazi iz kreditiranja, te je od velikog značaja da ispravno procijeni kreditnu sposobnost dužnika. Takvu procjenu rizika isto tako ne mora uvijek da izvrši državni garant, usljed nedostatka načina da to učini. Nedostatak motivacije za minimiziranje rizika nevraćanja zajma može da podstakne povjerioce da ugovore zajmove sa većim komercijalnim rizikom od uobičajenog, te se na taj način može povećati iznos visokorizičnih garancija u državnom porfoliju”, navodi AZK.

U rješenju se dodaje i da je Agencija prilikom odlučivanja da garancija nije državna pomoć uzela u obzir efektivne mogućnosti preduzetnika - korisnika za dobijanje identičnih finansijskih sredstava kroz pristup tržištu kapitala i to da bi izvor finansiranja bio dostupan pod uslovima koji bi bili prihvatljivi privatnom subjektu pod uobičajenim uslovima tržišne ekonomije.

Kredit kod Prve banke

Vlada je prošle sedmice prihvatila ponudu Prve banke za odboravanje kredita od milion eura Tehnopolisu.

“Redovna kamatna stopa iznosiće fiksno 3,6 odsto godišnje, naknada za obradu kredita 0,5 odsto, dok u slučaju neblagovremenog izvršavanja obaveza po osnovu kredita, korisnik kredita će biti u obavezi da banci plaća zateznu kamatu u visini od 2 odsto na mjesečnom nivou”, piše u Vladinoj informaciji.

Preporučujemo za Vas