IZ MINISTARSTVA SAOPŠTENO:

"Crna Gora je nastavila da napreduje u procesu pristupanja EU u poljoprivredi i ruralnom razvoju"

Iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja saopšteno je da je dobar napredak konstatovan u poglavljima 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 12 – Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, a određeni napredak u poglavlju 13 – Ribarstvo

964 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Ilustracija, Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Crna Gora je nastavila da napreduje u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane i ribarstva, ocijenjeno je u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za ovu godinu.

Iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja saopšteno je da je dobar napredak konstatovan u poglavljima 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 12 – Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, a određeni napredak u poglavlju 13 – Ribarstvo.

„Posebno dobar napredak Crne Gore konstatovan je u pogledu implementacije pretpristupne podrške za program ruralnog razvoja - IPARD II program i u dijelu implementacije i revizije Akcionog plana za usaglašavanje sa pravnom tekovinom EU u Poglavlju 11“, navodi se u saopštenju.

Kroz IPARD program realizovano je, kako su podsjetili, više javnih poziva za bespovratnu podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu, za koje je iskazano veliko interesovanje korisnika i ostvarene značajne investicije za unapređenje proizvodnje.

„U narednom periodu treba nastaviti implementaciju IPARD programa i dalje usaglašavanje sa pravnom tekovinom EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja“, dodali su iz Ministarstva.

U oblasti bezbjednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike postignut je, takođe, dobar napredak. Konstatovano je da su donijeti svi planovi i strateški dokumenti i da se sprovode planiranom dinamikom.

„Posebno se potencira važnost daljeg sprovođenja nacionalnog programa za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka i plana za unapređenje objekata. U Crnoj Gori 63 objekta za proizvodnju hrane životinjskog projekla usklađena su sa EU standardima, dok 11 objekata ima dozvolu za izvoz u EU“, navodi se u saopštenju.

Urađeno je dosta i na planu uspostavljanja sistema službenih kontrola saglasnom EU i jačanje administrativnih kapaiteta, što sve zajedno vodi ispunjavanju mjerila za zatvaranje poglavlja 12. Mjere prevencije i kontrole zdravlja životinja se kontinuirano i uspješno sprovode.

„U oblasti ribarstva, EK je pohvalila napredak i aktivnosti na sprovođenju Akcionog plana o pravnoj tekovini EU, jačanju kapaciteta i međunarodnu saradnju“, rekli su iz Ministarstva.

U izvještaju se dodaje da je potrebno nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta, kapaciteta u oblasti prikupljanja podataka, naučnih savjeta, inspekcije i kontrole, kako bi se postigla puna spremnost za primjenu Zajedničke ribarske politike EU.

„Pohvaljena je značajna uloga Crne Gore u međunarodnim organizacijama i forumima, čiji je cilj razvoj održivog ribarstva i očuvanje morskih resursa i životne sredine“, dodaje se u saopštenju.

Evropski partneri u izvještaju su naznačili šta su ključni izazovi u narednom periodu i dali jasne smjernice za nastavak reformi u cilju postizanja pune spremnosti za članstvo u EU u tim zahtjevnim oblastima.

Preporučujemo za Vas