IZVJEŠTAJ CENTRALNE BANKE

Državni prihodi u avgustu 141 milion, a troškovi 182 miliona

Deficit u tom mjesecu je 41 milion i pokriven je trošenjem preostalih depozita i iz pozajmica Naplata PDV-a pala sa prošlogodišnjih 71,7 na 42,3 miliona

22859 pregleda 52 reakcija 6 komentar(a)
U minus otišao i mjesec tradicionalno najveće turističke potrošnje (Ilustracija), Foto: Shutterstock
U minus otišao i mjesec tradicionalno najveće turističke potrošnje (Ilustracija), Foto: Shutterstock

Državni budžet je u avgustu imao prihod od 141 milion eura, dok je rashod iznosio 182 miliona eura, odnosno deficit u tom mjesecu je bio 41 milion, pokazuje novi izvještaj Centralne banke.

Ovogodišnji manjak je pokriven trošenjem preostalih depozita i novim zaduživanjem.

U istom mjesecu prošle godine državni prihodi su iznosili 174 miliona eura, a rashodi 159 miliona, što znači da je tada ostvaren suficit od 15 miliona.

Ukupni prihodi u avgustu ove godine su za deset milion eura manji od plana iz junskog rebalansa budžeta, a za 33 miliona eura manji nego u avgustu prošle godine.

Ukupni izdaci su za 17 miliona veći od plana, a za 23 miliona veći nego u avgustu prošle godine

Naplata

Od poreza na dodatu vrijednost (PDV) u avgustu je naplaćeno svega 42,3 miliona eura, dok je plan bio da se prikupi 62,8 miliona eura. U istom mjesecu prošle godine od ovog poreza se u državnu kasu slilo 71,7 miliona eura.

Od akciza je dobijeno 18,8 miliona, dok je plan bio da se naplati 25,5 miliona dok je lani taj prihod vrijedio 29,6 miliona eura.

Od poreza da dohodak fizičkih lica i doprinosa na zarade naplaćeno je ukupno 63 miliona eura, dok je plan bio da se naplati 46 miliona. Od istih dažbina prošle godine dobijeno 56 miliona eura.

Ovaj rast je više fiktivan nego stvaran, jer je nastao tako što je Montenegro erlajnz dio državne pomoći od 25 miliona eura u avgustu iskoristio tako što je sa deset miliona platio dio duga za poreze i doprinose svojim zaposlenima. Takođe, dio subvencija za zarade koje Vlada dijeli privredi, čije je poslovanje ugroženo zbog pandemije koronavirusa, na neki način se prebija sa njihovim dugovanjem za poreze i doprinose na zarade.

Od poreza na dobit pravnih lica naplaćena su 4,5 miliona eura, dok je plan bio dva miliona, a lani je u istom mjesecu taj državni prihod vrijedio 3,1 milion eura. To je porez koji kompanije plaćaju u ovoj godini na osnovu dobiti ostvarene u 2019, kada nije bilo krize.

Izdaci

Od donacija i transfera u budžet je u ovom mjesecu uplaćeno 3,2 miliona eura, dok je plan bio da se dobije 1,9 miliona.

Od taksi i naknada je naplaćeno 3,4 miliona eura, dok je plan bio 3,2 miliona. Ukupni izdaci su za 17 miliona veći od plana, a za 23 miliona veći nego u avgustu prošle godine.

Na rast troškova najviše je uticalo stavka “ostali izdaci” sa koje je plaćeno 34,7 miliona eura, dok je plan bio 13,2 miliona eura. U istom mjesecu prošle godine ova stavka je bila simbolična i iznosila je svega 600 hiljada eura. Najznačajniji dio ove stavke je 25 miliona državne pomoći Montenegro erlajnzu koja je u avgustu isplaćen ovoj kompaniji iz budžetske rezerve.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iznosili su 21,5 miliona eura, dok je plan bio da se isplati 19,3 miliona eura. U avgustu prošle godine ovi transferi su vrijedjeli 14,8 miliona eura.

Kapitalni izdaci vrijedjeli su 20,5 miliona, plan je bio 20 miliona, a u istom periodu lani iznosili su 45,7 miliona eura.

Na plaćanje kamata u avgusti je potrošeno 1,8 miliona eura, što je za milion više od plana i za 700 hiljada više nego prošle godine.

Za subvencije su potrošena 3,3 miliona eura, što je za 900 hiljada manje od plana, a za 2,2 miliona više nego u avgustu 2019. godine.

Za zarade u javnom sektoru 4,6 miliona više nego lani

Za isplatu bruto zarada u javnom sektoru u avgustu je potrošeno 40,4 miliona eura, dok je plan bio 41,8 miliona eura.

Bruto zarade u avgustu prošle godine su vrijedjele 37,2 miliona eura.

Za isplatu penzija potrošeno je 35,4 miliona eura, iako je plan bio na 37,8 miliona eura. Prošlogodišnji trošak za avgustovske penzije bio je 35 miliona, odnosno 400 hiljada manji nego sada.

Za isplatu naknada iz oblasti socijalne zaštite potrošeno je 7,1 milion eura, što je 300 hiljada eura manje od plana, a 200 hiljada više nego lani.