TVRDI DA JE MENADŽMENT EPCG ODBIO PREDLOG KOJI JE PREDAO SA KRIVOKAPIĆEM

Eraković: Ni Tesla im ne bi odgovarao bez filtera "Komiteta"

Zaposleni u Elektroprivredi o tome kako 2017. nije prihvaćeno da Zdravko Krivokapić i on besplatno realizuju projekat državnoj kompaniji

4081 pregleda 6 komentar(a)
Zaposleni u EPCG sada javno govori o tome šta je zamjerio poslodavcu prije tri godine u vezi sa projektom IMS-a, Foto: Ivan Petrušić
Zaposleni u EPCG sada javno govori o tome šta je zamjerio poslodavcu prije tri godine u vezi sa projektom IMS-a, Foto: Ivan Petrušić

Zaposleni u Elektroprivredi Vlatko Eraković tvrdi da menadžment te kompanije u drugoj polovini 2017. godine nije prihvatio predlog da dr Zdravko Krivokapić, sadašnji mandatar za sastav Vlade, i on realizuju projekat uvođenja IMS (integrisani menadžment sistemi) i urade ga bez konsultanata i nadoknade i na taj način EPCG uštede novac.

“Baveći se ISO standardima već dvadeset godina, imao sam priliku da učim i da radim na projektima iz te oblasti sa profesorom Krivokapićem. U avgustu 2017. rukovodilac sektora, znajući s kim sam i šta radio iz oblasti standarda, tražio je od mene da pozovem profesora Krivokapića, da napravimo sastanak povodom inicijative od top menadžmenta, za uvođenjem IMS-a (integrisani menadžment sistemi)”, saopštio je Eraković.

On navodi da je pozvao Krivokapića koji je došao u kompaniju i dao smjernice na koji način bi trebalo da se radi projekat, potom održao još jedan sastanak i “izvršio obuku za menadžment Direkcije za opšte poslove u kojoj se nalazi današnji Sektor za IMS”.

“Kao stručnjak, intelektualac, čovjek dobre volje, predložio je direktorici Direkcije za opšte poslove i rukovodiocu Sektora za IMS, da projekat uradimo sopstvenim kadrovskim resursima, jer ih imamo, da nam ne treba konsultant, već da će on pomoći, tj. da će biti na raspolaganju da se projekat uvođenja IMS-a uradi, bez nadoknade, i na taj način EPCG uštedi ogroman novac. To se izgleda nije dopalo gospodi, i sa profesorom Krivokapićem je prekinut na prečac svaki kontakt. Osim sa profesorom i sa mnom je takođe prekinut svaki kontakt na tu temu”, tvrdi Eraković.

U vrijeme realizacije ovog projekta, prema podacima iz kompanije čiji je izvršni direktor Igor Noveljić, izvršni rukovodilac direkcije za IMS i opšte poslove je bila Olga Radović, a rukovodilac Sektora za IMS Velimir Strugar.

Iz EPCG su, odgovorajući na ovu temu, između ostalog poručili da su procedure nabavke usluga morali sprovoditi onako kako to zakon zahtijeva.

EPCG je angažovala konsultansku kuću iz Beograda, koja je uradila projekat IMS-a, kao i sertifikaciono tijelo iz Beograda.

Prema Erakovićevoj procjeni, “plaćena im je barem tri puta viša cijena za sertifikaciju, nego što je realna cijena kod renomiranih sertifikacionih kuća”.

“Profesora Krivokapića nijesu ni nazvali da zahvale za ta dva dolaska, utrošeno vrijeme, smjernice i obuku koju je obavio. Očigledno je bio neinteresantan, jer je htio da radi besplatno, a i smatrao je, da možemo taj posao uraditi sopstvenim kadrovskim resursima. Naravno, sve je imalo drugu pozadinu. Kao neko ko ima ozbiljne reference iz ove oblasti, kroz projekte koje sam radio, postao sam smetnja navedenoj gospodi, pa su krenuli u profesionalnu i svaku drugu diskreditaciju. U tom periodu sam bio član Koordinacionog odbora za kvalitet u Privrednoj komori među 25 stručnjaka iz oblasti kvaliteta. Kada sam dobijao pozive za sjednice, nijesu mi dozvoljavali da idem, već su tražili, ili da mi se odbije dan odmora ili da mi se odbije dnevnica. Imam sve dokumentovano”, dodao je Eraković, tvrdeći da je rukovodilac sektora za IMS sebe imenovao za taj odbor te da je on sklonjen bez obrazloženja.

Tvrdi da se bezuspješno na ovu i druge teme mejlom obraćao više puta predsjedniku Odbora direktora i direktorima. Njegov stav je i da “nadređeni, koji rukovode i koji su rukovodili ovim poslom, nijesu se bavili navedenim oblastima” te da su “završavali tzv. vikend“ kurseve iz oblasti standarda, da bi imali sertifikate u svom CV-ju, i da bi imali makar nekakvo papirološko pokriće kad već nemaju iskustvo u tom poslu”.

Prema mišljenju Erakovića, “projekat IMS-a je završen na skandalozan način”.

“Danas imamo situaciju da će neko ko je htio da pomogne EPCG, na način da svoje znanje i stručnost ponudi bez ikakve nadoknade, biti premijer Crne Gore, a u EPCG nije mogao da prođe jer nije prošao test vlasti, koji se kosi sa zdravim razumom. Često sam znao u šali reći, Nikola Tesla da se podigne otuda odakle niko nikad nije, ne bi danas mogao biti kadar u EPCG, ako ne bi prošao filter „Komiteta“, tj. potvrdu da li je za vlast”, zaključio je Eraković.

Beogradskim firmama skoro 30.000 eura, iz EPCG tvrde da je sve po zakonu

EPCG je upitana zašto u drugoj polovini 2017. nijesu dozvolili dr Zdravku Krivokapiću i Vlatku Erakoviću da projekat urade bez konsultanata i nadoknade i na taj način EPCG uštede ogroman novac, ko su u to doba bili odgovorni rukovodioci i da li je tačno da je firmi iz Beograda na kraju plaćena barem tri puta viša cijena za sertifikaciju, nego sto je realna cijena kod renomiranih sertifikacionih kuća. Odgovorili su da je proces ovih nabavki obavila u skladu sa zakonom te da je izabrana renomirana kuća iz te oblasti.

Naveli su da projekat “Implementacije IMS u EPCG” obuhvata punu primjenjljivost tri standarda i to: ISO 9001 - sistemi menadžmenta kvalitetom, ISO 14001 - sistemi menadžmenta životnom sredinom i ISO 45001 - sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu.

Šta je rađeno

“Sa ponosom ističemo da su već 11. decembra 2019. predstavnici kompanije SGS, jedne od najprestižnijih svjetskih kuća za serfifikaciju sa sjedištem u Ženevi, uručili EPCG sertifikate za integrisani sistem menadžmenta, nakon što je tim provjerivača SGS-a, tokom nekoliko mjeseci, realizovao sertifikacionu provjeru primenjujući vrlo visoke zahtjeve SGS globalnih procedura. Na ovaj način EPCG je, svrstana u red modernih evropskih kompanija u oblasti proizvodnje, trgovine i snabdijevanja električnom energijom, koje poslovanje zasnivaju na ovim internacionalnim standardima”, saopštili su iz EPCG.

Naglašavaju da je proces ovih nabavki obavila u skladu sa zakonom; “U tom smislu, obavljena je i nabavka ‘’Konsultantske usluge za primjenu integrisanog sistema menadžmenta prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001, uz stvaranje uslova za prelazak na ISO 45001 kada bude donesen’’.

Dodaju da je nakon vrednovanja pristiglih ponuda, po osnovu unaprijed utvrđenih kriterijuma, za izvođača ove usluge u martu 2018. odabran je Q-Expert consulting iz Beograda za cijenu usluge 14.762 eura, a koji je usluge ove vrste pružao mnogobrojnim energetskim subjektima u regionu. Na isti način, u junu 2019, obavljena je i nabaka usluge ‘’Usluge sertifikacije po važećoj verziji standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001/OHSAS 18001’’, a posao je dodijeljen renomiranoj kući iz ove oblasti, SGS iz Beograda, za cijenu od 14.701,5 eura”, naveli su iz EPCG.

EPCG je, kako su objasnili, uspješno ispunila zahtjeve navedenih međunarodnih standarda: “Time je potvrđena opredijeljenost najvišeg rukovodstva, kao i zaposlenih u organizaciji, za primjenu, održavanje i stalno unapređivanje poslovnog sistema u odnosu na zahtjeve standarda, sa osnovnim ciljem da se u kontinuitetu ispunjavanju zahtjevi zainteresovanih strana”.

"Izostala kontrola sistema"

Eraković je naglasio da Komisija sa ocjenjivačima beogradskog SGS-a ”nije obišla da napravi uvid u dokumentaciju, tj. provjeru sistema u skoro 2/3 EPCG”.

“Prilikom sertifikacionih provjera, koje se rade da bi se utvrdilo da li je dokumentacija dobro urađena, da li se poštuje ono što je napisano u njoj, da li je usklađena sa standardima, nacionalnim zakonskim normama, da li su zaposleni informisani i obučeni za njeno korišćenje itd, komisija daje mišljenje - izvještaj, da li može izdati sertifikat ili ne. Ocjenjivači nijesu vršili kontrolu - provjeru funkcionisanja navedenih sitema u TE Pljevlja i u HE Perućica, koje predstavljaju potpuno različite objekte, u smislu procesa koji se odvijaju u njima, a dala je pozitivno mišljenje - izvještaj da EPCG izda sertifikate za sva tri standarda”, tvrdi Eraković.

Prema njegovim riječima, rukovodilac sektora za IMS je postao ocjenjivač kod navedenog sertifikacionog tijela, a “EPCG mu je plaćala kurseve za eksternog ocjenjivača, iako za to nije imala nikakvu potrebu, jer se tim poslom ne bavi EPCG”.

Preporučujemo za Vas