COTEE tri miliona za podsticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora

Vlada je, između ostalog, izdala UTU za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta za regulisanje stambenih potreba penzionera po zahtjevu Udruženja penzionera Podgorica, na zemljištu koje je za potrebu rješavanje stambenih pitanja penzionera dodijelio Glavni grad

4435 pregleda 1 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Arhiva Vijesti
Vlada Crne Gore, Foto: Arhiva Vijesti

Vlada je donijela odluku da se Crnogorskom operatoru tržišta električne energije (COTEE) iz budžetskih sredstava dodijeli tri miliona eura za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.

„Donijeta je Odluka o dodjeli budžetskih sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, kojom se sredstva utvrđena ovogodišnjim Zakonom u budžetu, u iznosu od tri miliona eura, određena za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije dodjeljuju COTEE-u“, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je u četvrtak, bez održavanja sjednice, donijela i Uredbu o načinu izdavanja, prenošenja, iskorišćenja i povlačenja garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.

„Donošenje Uredbe je obaveza propisana Zakonom o energetici, kojim se uređuje bliži uslovi i način izdavanja, prenošenja, iskorišćenja i povlačenja garancije porijekla, sadržaj i način dostavljanja podataka o isporučenoj količini električne energije, bliži sadržaj garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili iz visokoefikasne kogeneracije, kao i podaci i dokumentacija koji se podnose uz zahtjev“, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je usvojena i Informacija o Predlogu sporazuma o izmjenama i dopunama Finansijskog sporazuma 2014-2020, zaključenog 6. decembra 2017. godine, u okviru IPARD II podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj Instrumenta pretpristupne podrške IPA II.

„Vlada je prihvatila sporazum i ovlastila glavnog pregovarača i nacionalnog koordinatora za IPU, Aleksandra Drljevića, da potpiše sporazum“, navodi se u saopštenju.

Izmjenama i dopunama se, između ostalog, bliže propisuju finansijske obaveze Unije u sprovođenju programa IPARD II, zatim za program IPARD II za Crnu Goru za period od 2014. do ove godine i validnost tih obaveza.

Vlada je takođe izdala i urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta za regulisanje stambenih potreba penzionera po zahtjevu Udruženja penzionera Podgorica, na zemljištu koje je za potrebu rješavanje stambenih pitanja penzionera dodijelio Glavni grad.

Vlada je izdala urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije na katastarskim parcelama u Donjem Štoju u Opštini Ulcinj, po zahtjevu Normal Company, koja je iskazala interesovanje za započinjanje izgradnje turističkog kompleksa odnosno rizorta koji bi, između ostalih sadržaja, podrazumijevao izgradnju hotela sa najmanje 150 ležajeva u prvoj fazi.

Donijeta je i odluka o izdavanju urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za građenje hotela, turističkog naselja odnosno turističkog rizorta na lokaciji koju čine katastarske parcele u Đenovićima, po zahtjevu kompanije Carine, kao i za izgradnju objekata u okviru turističkog rizorta kao dijela projekta Lustica Bay u Tivtu, po zahtjevu Luštica Development.

Vlada je takođe izdala i urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije i za izgradnju hotela odnosno turističkog rizorta na katastarskoj parceli u Mojkovcu, po zahtjevu kompanije Mulroney trading limited Kipar.

Vlada je usvojila i Informaciju o prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja, koje je pripremilo društvo za reviziju Racio-Mont, u vezi sa realizacijom projekta izgradnje hotela Bjelasica 1450 po kondo modelu poslovanja.

„U izvještaju je konstatovano da je u projekat do sada uloženo 5,57 miliona eura“, navodi se u saopštenju.

Usvojen je i izvještaj Tenderske komisije o sprovedenoj tenderskoj proceduri za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Tivat, u vlasništvu države, radi izgradnje hotela sa pet zvjezdica sa pratećim sadržajima.

U izvještaju je navedeno da se tender poništava.

Usvojena je i Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji zaključenih sa koncesionarom Hidroenergija Montenegro i data saglasnost na uspostavljanje zaloge na udjelima koje imaju vlasnici.

Bonus video: