Utvrđen nacrt budžeta

Tivat: U kasi 17 miliona eura, planirane brojne uštede

Utvrđen nacrt budžeta Opštine Tivat, gradu slijedi štednja i stabilizacija na svim nivoima

4738 pregleda 81 reakcija 5 komentar(a)
Zgrada Opštine u centru Tivta, Foto: SZS Tivat
Zgrada Opštine u centru Tivta, Foto: SZS Tivat

U gradskoj kasi Opštine Tivat naredne godine biće ukupno 16.945.200 eura, piše u nacrtu odluke o budžetu za 2021, koji je utvrdila nova administracija gradonačelnika Željka Komnenovića (NP).

Nacrt budžeta za narednu godinu koji je stavljen na javnu raspravu, za oko šest miliona eura je manji od budžeta za 2020. koji će nakon usvajanja odluke o njegovom rebalansu koja je takođe pripremljena u formi nacrta, iznositi 23,05 miliona eura, što je pola miliona eura manje nego do sada.

Kako je planirano, izvorni prihodi Opštine Tivat u 2021. iznosiće 13,33 miliona eura, dok su izdaci planirani na iznos od 15,74 miliona eura. To znači da će gradskoj kasi nedostajati oko 3,6 miliona eura koji će se najvećim dijelom obezbijediti zaduživanjem kod banaka u iznosu od tri miliona eura.

Opština Tivat planira da joj dogodine tekuća budžetska potrošnja, uključujući i transfere lokalnim javnim preduzećima, ustanovama, pojedinicima, sportskom i NVO sektoru, bude 7,69 miliona eura. Kapitalni budžet za ulaganja u lokalnu infrastrukturu i javne objekte iznosio bi nešto preko osam miliona eura, dok će 2,2 miliona eura biti potrošeno na otplatu dugova i obaveza iz prethodnog perioda.

Nova lokalna vlast tri građanske liste (NP, BF i GB), kojoj parlamentarnu podršku daje i SDP, već je objavila da joj je bivša DPS-SD-HGI uprava Tivta ostavila pravu pustoš u gradskim finansijama i neizmirene obaveze od preko 3,5 miliona eura, zbog čega su najavili da će 2021. biti godina stabilizacije i štednje na svim poljima, kako bi se grad počeo vraćati u ekonomsku ravnotežu.

Već su poručili da dogodine neće biti većih finansijskih ulaganja u gradnju nove javne infrastrukture i objekata jer im to aktuelno stanje u gradskoj kasi ne dozvoljava da rade. Takve njihove namjere vide se iz nacrta budžeta za 2021. gdje se većina ukupno planiranih troškova od nešto preko osam miliona eura kapitalnih izdataka, zapravo odnosi na plaćanje obaveza koje je aktuelnoj ostavila bivša vlast. Tako će dogodine čak 3,07 miliona eura otići na plaćanje “ugovorenih a nerealizovanih obaveza iz prethodnog perioda“ kada je na čelu Tivta bio Siniša Kusovac (DPS), dok će čak 3,46 miliona eura biti plaćeno vlasnicima ekspropiisanog ili uzrurpiranog privatnog zemljišta što je takođe jedan od restlova načina na koji je DPS u proteklom periodu vodio Tivat, posebno u slučaju uzurpacije višemilionski vrijedne privatne zemlje Krtoljana na Klačini radi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Dogodine na naplatu stižu i rate kredita koje je bivša vlast uzimala kod njemačke KfW banke za gradnju tog postrojenja, pa će se KfW-u uplatiti čak 1,13 miliona eura, što je skoro tri puta više nego do sada. Pored svega toga, Tivćani će dogodine iz gradske kase morati da plate i još 648 hiljada eura na ime “obaveza iz prethodnog perioda“, što je takođe zaostavština Kusovčeve administracije.

Iako je nova uprava proklamovala namjeru da za skoro 30 odsto skreše broj zaposlenih u Opštini, intenzivno partijsko zapošljavanje koje su DPS, SD i HGI sprovodili u protekle četiri godine i tokom 2021. će nastaviti da značajno košta građane Tivta. Naime, za većinu onih koji budu otpušteni moraće se isplatiti otpremnine, a neki od dosadašnjih DPS, SD i HGI lokalnih funkcionera Tivta već su najavili da će iskoristiti svoje zakonsko pravo da dobijaju plate i u narednih godinu dana po odlasku sa tih funkcija. Stoga, nova gradska uprava planira da troškovi za plate gradske administracije budu čak i nešto veći nego ove godine i da iznose 3,42 miliona u odnosu na ovogodišnjih 3,37 miliona eura.

Namjera da se uštedi međutim, vidljiva je iz brojnih drugih stavki nacrta budžeta za 2021: ostala lična primanja zaposlenih smanjena su sa ovogodišnjih 309,2 hiljade na 272,1 hiljadu eura u narednoj godini, rashodi za materijal biće 56 hiljade eura manji nego ove godine, dok su planirani rashodi za usluge skoro prepolovljeni i umjesto 1,07 miliona iz 2020, dogodine će iznositi samo 550 hiljada eura. Pritom je najveći teret podnijela stavka “ugovorene programske aktivnosti“ koja je sa ovogodišnjih 472,5 hijada skresana na samo 135 hiljada eura za narednu godinu, dok su “medijske usluge i promotivne aktivnosti“ na koje je Kusovac ove godine planirao i u najvećoj mjeri već potrošio 125 hiljada eura, dogodine smanjene na samo 45 hiljada.

I političke stranke će dogodine dobiti za oko 15 hiljada eura manje novca iz tivatske gradske kase, dok su s druge strane u skladu sa predizbornim obećanjima nove vlasti, povećana izdvajanja za jednokratne socijalne pomoći (sa 60 na 100 hiljada eura), stipendije studenata (sa 50 na 60 hiljada eura) i za pomoć institucijama i organizacijama (sa 49 na 70 hiljada eura).

Javna rasprava o nacrtu ključnog finansijskog dokumenta lokalne uprave u narednoj godini traje do 1. decembra.

Ukinute pozajmice i “ostali transferi institucijama”

Uprava gradonačelnika Komnenovića drastično će smanjiti i troškove za zakup objekata (sa 15 na šest hiljada eura), troškove za komisije i savjete (sa 53,6 na 33,7 hiljada eura), stavku “ostali izdaci“ (sa 99,5 na 75,3 hiljade eura), transfere institucijama sporta (sa 400 na 350 hiljada eura), kao i transfere NVO sektoru (sa 60 na 30 hiljada eura). Potpuno je ukinuta budžetska stavka davanja pozajmica zaposlenima u Opštini za rješavanje ili unapređenje stambenog pitanja, pa se po tom osnovu štedi dodatnih 80 hiljada eura novca poreskih obveznika.

Značajno su skresane i neke kontroverzne stavke koje je bivša DPS-SD-HGI vlast često koristila za svojevrsnu političku korupciju, pa su tako planirani transferi UBNOR-u i OBNOR-u sa 7.000, smanjeni na samo 500 eura, izdvajanja za lična primanja pripravnika sa skoro 26 hiljada svedena su na 5.000 eura, a stavka “ostali transferi institucijama“ koja je ove godine iznosila 15 hiljada eura, u budžetu za 2021. je potpuno ukinuta.

Preporučujemo za Vas