opština donijela rješenje

Tuzi prinudno od "Plantaža" naplaćuju pola miliona eura

Predsjednik Opštine Tuzi u izjavi “Vijestima” citirao da je predstavnik “Plantaža” kazao da su “namjerno potcijenili vrijednost imovine da bi platili manji iznos poreza

49173 pregleda 227 reakcija 36 komentar(a)
Htjeli da plate samo 50 hiljada, a stvarna obaveza 624 hiljade: Đeljošaj, Foto: Zoran Đurić
Htjeli da plate samo 50 hiljada, a stvarna obaveza 624 hiljade: Đeljošaj, Foto: Zoran Đurić

Opština Tuzi juče je donijela rješenje o prinudnoj naplati poreskog duga od ‘”Plantaža” u iznosu od 524 hiljade eura, potvrdio je “Vijestima” predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj, u odgovoru na pitanje da li je ovoj kompaniji istekao rok za plaćanje duga za porez na nekretnine i da li je pokrenuta procedura prinudne naplate.

Rok za plaćanje duga od ukupno 624 hiljade eura istekao je 30. novembra, a većinski državna kompanija je platila 100 hiljada i pokrenula žalbu na rješenje.

Pošto žalba ne odlaže postupak, Opština Tuzi je juče donijela rješenje o prinudnoj naplati, koje se u skladu sa zakonskom procedurom dostavlja dužniku sa novim rokom plaćanja, koji ne može biti duži od deset dana.

“Ukoliko obveznik ne plati obavezu u ostavljenom roku, ona će se izvršiti prinudnom naplatom dostavljanjem ovog rješenja Centralnoj banci na izvršenje, odnosno radi blokade računa i prenosa novca na račun Opštine Tuzi”, kazao je Đeljošaj.

“Plantaže” su, kako je objasnio, podnijele poresku prijavu prema kojoj su svoju obavezu utvrdile na oko 50 hiljada eura, a “u proceduri im je utvrđena stvarna obaveza od 624 hiljada eura”.

Sporna im procjena

U postupku kontrole poreske prijave “Plantaža”, Uprava lokalnih javnih prihoda Tuzi je utvrdila da je kompanija vrijednost svojih preko 15 miliona kvadrata poljoprivrednog zemljišta u ovoj opština procijenila na 8,6 miliona eura ili za 56,9 centi po kvadratu.

Poreska stopa je 0,232 odsto od vrijednosti.

Uprava je ocjenila da ovaj iznos ne predstavlja tržišnu (fer) vrijednost u skladu sa računovodstvenim propisima i standardima, zbog čega je poreskom obvezniku uputila poziv na usmenu raspravu.

Đeljošaj navodi da je ovlašćenom predstavniku kompanije na toj raspravi upućeno pitanje da objasni ovako nisku procijenjenu vrijednost poljoprivrednog zemljišta ispod 57 centi po kvadratu, a da je ovlašćeni punomoćnik “Plantaža” odgovorio:

’’Vrijednost imovine se tako prikazuje godinama, u knjigama stoji procijenjena vrijednost od 1992. godine, kad je urađena i posljednja procjena imovine. Na navedenu nepravilnost, odnosno neusaglašenost procijenjene vrijednosti osnovnice sa važećim standardima nam ukazuje i revizija u svakom izvještaju. Međutim, takva odgovara ‘Plantažama’, jer plaćamo mnogo manji porez na imovinu”, prenosi Đeljošaj.

Da bi se došlo do rješenja koje neće uticati na likvidnost i finansijsku stabilnost kompanije, dodaje on, poreski organ se obratio Odboru direktora “Plantaža ” zahtjevom za ponovno razmatranje poreske prijave.

“Budući da Odbor direktora nije iskazao spremnost da se analizira mogućnost dogovora u vezi sa ovim pitanjem, na osnovu sprovedenih dokaza i rezultata cjelokupnog ispitnog postupka, poreski organ je donio rješenje kojim je utvrđen porez na nepokretnosti od 624.378,18 eura. S tim što je poreska stopa na poljoprivredno zemljište umanjena 20 odsto”, naveo je Đeljošaj.

On je kazao da bi, da su prihvatili prijavu “Plantaža”, poreska obaveza iznosila 50.000 eura, što bi bilo suprotno propisima i “usljed čega bi budžet Opštine bio oštećen u velikom iznosu”.

Iz kompanije “Plantaže” nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” o poreskom dugu Opštini Tuzi.

Predsjednik Odbora direktora kompanije Božo Mihailović, u intervjuu “Vijestima”, kazao je da bankama za kredite duguju 21 milion eura i 3,4 miliona državi za poreze i doprinose, kao i da će “ovaj Odbor direktora i menadžment sve učiniti da do stečaja ne dođe”.

Preporučujemo za Vas