AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA

Društva za osiguranje da se uzdrže od isplate dobiti akcionarima u obliku dividende

Agencija će, kako navode, nakon usvajanja revidiranih godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju za 2020. godinu ponovo razmotriti status stroge preporuke

3471 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas sjednicu, na kojoj je između ostalog razmatrao status Stroge preporuke iz aprila ove godine, kojom je preporučeno društvima za osiguranje da se, u cilju očuvanja stabilnosti tržišta osiguranja i zaštite osiguranika i korisnika osiguranja, privremeno uzdrže od isplate dobiti akcionarima u obliku dividende.

"U cilju stvaranja optimalnih uslova i finansijske osnove za saniranje posljedica krize po tržište osiguranja, Agencija ostaje pri strogoj preporuci upravama društava za osiguranje da se do daljnjeg uzdrže od donošenja odluka o raspodjeli dividendi svojim akcionarima, a Agencija će nakon usvajanja revidiranih godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju za 2020. godinu ponovo razmotriti status stroge preporuke", navodi se u saopštenju.

Agencija smatra da bi isplata dividendi prije usvajanja prethodno navedenih godišnjih izvještaja za ovu godinu bio rizičan potez koji bi mogao negativno uticati na finansijski položaj društava u "okruženju značajno uvećanih i nedovoljno sagledanih rizika."

"Razmatrajajući dalju primjenu Strogih preporuka, a u svijetlu velikog stepena neizvjesnosti u vezi sa trajanjem i učincima krize izazvane pandemijom COVID-19 na crnogorsku ekonomiju, a time i na tržište osiguranja kao neodvojivog i značajnog dijela finansijskog sistema, Agencija smatra da osiguravajuća društva treba da nastave da dodatno jačaju svoj kapitalni položaj, kako bi sa većom dozom finansijske sigurnosti mogla nastaviti da ispunjavaju svoju važnu funkciju preuzimanja rizika ekonomije i društva", dodaje se u saopštenju Agencije.

Pored navedenog, u razmatranju dalje primjene Stroge preporuke, Agencija je imala u vidu i uporednu praksu regulatora evropskih zemalja, koji su mjere i preporuke vezane za privremeno uzdržavanje od isplate dobiti akcionarima ostavili i dalje na snazi, sve dok finansijski i ekonomski uticaji pandemije COVID-19 ne postanu izvjesniji.

"U situaciji značajno uvećanih tržišnih i kreditnih rizika, ne samo u ekonomiji Crne Gore, Agencija je mišljenja da bi osiguravajuća društva trebalo da se uzdrže od donošenja odluka o isplati dividendi svojim akcionarima naročito do trenutka usvajanja revidiranih godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju za 2020. godinu na skupštinama akcionara, nakon čega bi društva u svom punom kapacitetu mogla sagledati finansijske mogućnosti za donošenje ovakvih odluka, a Agencija mogla jasno sagledati opravdanost produžavanja ove stroge preporuke, imajući u vidu efekte uticaja pandemije, odnosno epidemije na poslovanje crnogorskih društva kako u 2020. godini, tako i u prvom kvartalu 2021. godine", zaključuje se u saopštenju.