DRŽAVNA KASA U OKTOBRU

Prihodovano 136 miliona, a potrošeno 188 miliona eura

I prihodovne i rashodovne stavke značajno drugačije nego u junskom rebalansu bivše Vlade

17656 pregleda 144 reakcija 6 komentar(a)
Dio novca koji nedostaje obezbijeđen trošenjem depozita i novim zaduženjima, Foto: Shutterstock
Dio novca koji nedostaje obezbijeđen trošenjem depozita i novim zaduženjima, Foto: Shutterstock

Ukupni prihodi državne kase u oktobru iznosili su 136,4 miliona eura, dok su rashodi bili 188,6 miliona, pa je deficit samo u tom mjesecu iznosio 52,2 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke.

Ovaj manjak pokriven je trošenjem depozita uzetih ranije, kao i novim zaduženjima.

Planirani prihodi, prema rebalansu iz juna, trebali su biti 171,2 miliona eura, ali je naplaćeno samo 136,4 miliona.

Od poreza na dodatu vrijednost prihodovana su 50,2 miliona eura ili deset miliona eura manje od plana, a 15 miliona manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Od poreza na dohodak fizičkih lica u kasu se slilo 8,9 miliona, dok je plan bio 12,2 miliona, a od akciza 17,3 miliona što je 2,6 miliona manje od plana a 3,3 miliona manje od naplate u oktobru 2019. godine.

Od obaveznih doprinosa za zarade za penzijsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti naplaćeno je 46,8 miliona eura, što je deset miliona manje od plana. U istom mjesecu prošle godine od doprinosa se u državnu kasu slilo 46,5 miliona eura.

Iako je, prema podacima Monstata, u oktobru ove godine radilo 166 hiljada radnika, a u istom mjesecu lani 202 hiljade, sada je naplaćeno 300 hiljada eura više. To pokazuje da je sada naplaćen dio duga iz prethodnog perioda kao uslov za dobijanje subvencija zbog pandemije koronavirusa, kao i da se dio te pomoći isplaćene kroz rashode za subvencije i transfere odmah vraća u budžet kao prihod po osnovu poreza i doprinosa na zarade.

Za isplatu penzija u oktobru je potrošeno 35,5 miliona eura, dok je istovremeno naplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosila 29,4 miliona eura, što znači da je deficit u kasi Fonda PIO 6,1 milion eura. Potreban iznos za isplatu penzija obezbijeđen je iz ostalih državnih prihoda.

Prema rebalansu iz juna, planirani iznos rashoda u ovom mjesecu iznosio je 232 miliona eura, ali su potrošena 44 miliona manje. Utrošeni iznos ipak je bio za deset miliona veći nego u istom mjesecu lani.

Najviše je ušteđeno na ostalim izdacima gdje je, umjesto 38,2 miliona, potrošeno deset miliona eura. Na transfere za javni sektor, NVO i pojedince otišla su 21,3 miliona eura umjesto planiranih 44,3 miliona eura. Ove dvije stavke su uglavnom korišćenje za saniranje štede izazvane epidemijom.

U oktobru prošle godine ostali izdaci vrijedili svega 400 hiljada, a transferi 17,1 milion.

Na bruto zarade zaposlenih u javnom sektoru isplaćena su 42,4 miliona eura, što je 600 hiljada više od plana, a za tri i po miliona više nego u istom mjesecu prošle godine. Ukupno za socijalnu zaštitu, računajući i isplaćene penzije, u oktobru su potrošena 47,2 miliona, što je za 2,7 miliona manje od plana, a za 400 hiljada više nego prošle godine.

Za kapitalne izdatke je umjesto planiranih 17,3 miliona potrošeno 28,8 miliona, što je za deset miliona manje nego u oktobru 2019. godine.

U novembru se oporavila naplata PDV-a

Poreska uprava je u novembru imala bruto naplatu prihoda od 85,7 miliona eura, saopštavajući da je time plan iz rebalansa premašen za 13 miliona eura (18 odsto), dok je ovaj rezultat za tri miliona eura (4%) manji nego u novembru prošle godine.

Bruto iznos prihoda je ukupna naplata, ne računajući iznos koji je naknadni povrat obveznicima.

“Nakon višemjesečnih izazova u naplati poreza na dodatu vrijednost, po ovom osnovu u novembru je naplaćeno 21,6 miliona, što je na nivou ostvarenja iz novembra 2019. godine, a 4 miliona eura (23 odsto) preko plana”, naveli su iz Poreske uprave.

Od početka godine Poreska je imala bruto naplatu od 972,8 miliona što je, kako navode, za 55 miliona eura (6%) više od plana po rebalansu budžeta, kao i 60 miliona eura (6%) ispod ostvarenja iz 11 mjeseci 2019.

Naplata Uprave carina pala za 15 miliona eura

Uprava carina je juče saopštila da je u oktobru naplatila 58,4 miliona eura bruto državnih prihoda iz svoje nadležnosti, što je za 15 miliona manje nego u istom periodu prošle godine ili za 20,8 odsto.

Od PDV-a pri uvozu je naplaćeno 38 miliona eura, što je manje za 11 miliona eura, od akciza 18 miliona ili 3,7 miliona manje, od carina dva miliona ili 436 hiljada eura manje, od poreza na kafu 160 hiljada eura ili 37 hiljada manje i od ostalih prihoda 11 hiljada ili 4,3 hiljade više nego u oktobru prošle godine.

Od ukupno naplaćenih akciza od 18 miliona, najviše 13,5 miliona odnosi se na akcizu na gorivo i naftne derivate, ali je taj prihod imao pad od 2,8 miliona. Od akciza na duvan naplaćeno je 2,7 miliona ili 413 hiljada manje, od akciza na alkohol milion eura ili pola miliona manje, od akciza na gaziranu vodu 403 hiljade ili manje za 224 hiljade, dok je rast zabilježen samo kod akcize na ugalj sa 257 na 481 hiljadu, a i stopa je povećana od 1. januara ove godine.