Smijenjena direktorica koja je tražila dokaze

Sumnjive odluke i transakcije u ŽICG: Naplaćivan putni trošak i za telefonske sjednice

Za najmanje sedam sjednica, za koje “Vijesti” imaju zapisnike, naplatio je po 21 euro troškova dolaska iz Rožaja (računajući i jedan euro za peronsku kartu), iako su sjednice održane telefonskim putem

69746 pregleda 305 reakcija 82 komentar(a)
Željeznička infrastruktura, Foto: Luka Zeković
Željeznička infrastruktura, Foto: Luka Zeković

Predsjednik Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG) Safet Kalač u dokumentaciji firme ima boravište u Podgorici, a koristi službeno vozilo i redovno naplaćuje naknade za dolazak na sjednice iz Rožaja.

Za najmanje sedam sjednica, za koje “Vijesti” imaju zapisnike, naplatio je po 21 euro troškova dolaska iz Rožaja (računajući i jedan euro za peronsku kartu), iako su sjednice održane telefonskim putem.

Adresa u Podgorici, putuje iz Rožaja

Željeznička infrastruktura je u februaru 2018. godine predala Centralnom registru privrednih subjekata rješenje o promjeni podataka za tu kompanije gdje je, između ostalog, navedeno boravište Safeta Kalača na Starom aerodromu u Podgorici.

Prema podacima iz dokumentacije, šest mjeseci u 2018. Kalač je naplatio troškove za dolazak iz Rožaja na devet sjednica, od kojih je sedam održano telefonski.

Zahtjev za isplatu troškova prevoza Sektoru za finansije potpisala je sekretarka kompanije Branka Milutinović, koja u njemu traži isplatu za sedam dolazaka na sjednice predsjedniku borda za maj i jun 2018. godine u vrijednosti povratne autobuske karte od Rožaja do Podgorice od po 20 eura, kao i po jedan euro za peronsku kartu.

Za dokazivanje visine tih troškova priložena je potvrda preduzeća “AS Inturs” Podgorica, pa je dodatno traženo da se Kalaču isplati i dva eura na ime troškova za izdavanje te potvrde. Pet od tih sedam sjednica bile su održane preko telefona.

Smijenjena direktorica koja je tražila dokaze

“Vijesti” posjeduju i dopis Branke Milutinović iz avgusta 2019. godine kojim traži da se Kalaču isplati 220 eura za dolazak na deset sjednica ne navodeći kada su, gdje i kako one održane.

Tadašnja direktorica sektora za finansije Branka Đorojević je odgovorila dopisom u kojem traži podatke u vezi sa tim kada su održane te sjednice i provratnu dokumentaciju.

Narednog mjeseca Đorojevićeva je smijenjena sa te funkcije.

U odgovoru na pitanja “Vijesti” o isplatama ovih putnih troškova, Kalač je odgovorio: “Što se tiče naknada oko isplata putnih troškova na ime predsjednika Odbora, isti su isplaćeni samo kada je predsjednik dolazio na sjednice ili zbog sastanaka na kojima su se donosili zaključci u interesu ovoga društva i ti troškovi su ispod nivoa stvarnih troškova, što se može utvrditi uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju, sa prebivalištem u Rožajama”.

Za profesionalca ga predložila sekretarka

Odbor direktora kompanije je na sjednici od 2. novembra donio odluku da Kalač dobije profesionalni angažman - stalni posao kao predsjednik Odbora direktora. U odluci je navedeno da je tu odluku predložila sekretarka društva Branka Milutinović, koja nije član odbora, već administrativni radnik.

Na pitanje “Vijesti” o razlozima ovog imenovanja, Kalač je odgovorio da je takva mogućnost data novim Zakonom o privrednim društvima od jula ove godine.

“Primanja predsjednika Odbora direktora su bila i sada su 438,63 eura mjesečno i ni jedan cent više, jer odluku o visini naknade donosi Skupština akcionara ovoga društva u skladu sa Statutom”, naveo je Kalač.

Posao sinu sekretarke

Na pitanje kako je i na koje radno mjesto u kompaniji prošle godine zaposlen sin sekretarke društva Branke Milutinović, Kalač je odgovorio da tu nema ništa sporno iz “razloga što je društvo imalo sistematizovano radno mjesto i imalo potrebu za jednog radnika tog profila i to je urađeno na predlog izvršnog direktora, o čemu postoji predlog u pisanoj formi”.

Prema podacima “Vijesti”, sin sekretarke je zaposlen kao vozač tek nakon što je to radno mjesto unijeto u sistematizaciju, odnosno nije postojalo ranije jer je kompanija imala dovoljno vozača.

Preko suda do 30.000 eura

Na pitanje koliko je novca sa računa kompanije isplaćeno sekretarki društva, Branki Milutinović sudskim putem od 2008. godine do sada zbog navodnih propusta pravnog sektora Željezničke infrastrukture, Kalač je kazao da se taj podatak može dobiti kada presude budu pravosnažne.

“Čiji su to propusti, utvrdiće nadležni državni organi - Osnovni sud”, naveo je Kalač.

Prema podacima “Vijesti”, Željeznička infrastruktura je već pravosnažno izgubila nekoliko takvih presuda pa je sekretarka Milutinović u 2018. godini naplatila dodatno 9.880 eura od svoje firme, zatim još 4,4 hiljade eura u julu, dok na potvrdu pravosnažnosti čeka još oko 16 hiljada eura za izgubljene naknade.

“Nema ništa sporno kod zapošljavanja”: Kalač
“Nema ništa sporno kod zapošljavanja”: Kalačfoto: Boris Pejović

Dva datuma za odluku od 200.000 eura

Na pitanje po kom osnovu je iz Fonda zajedničke potrošnje isplaćeno 200.000 eura za otpremnine, iako je taj novac bio striktno namjenjen za rješavanje stambenih pitanja čije trošenje istražuje i tužilaštvo, Kalač je odgovorio:

“Sredstva koja su isplaćena zaposlenima na ime otpremnina za raskid radnog odnosa po sporazumu, ako ispunjava jedan od uslova za odlazak u penziju, isplaćena su uz pisanu saglasnost oba sindikata i nadležnog ministarstva Vlade Crne Gore i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore”.

Ova odluka o uslovima i načinu isplate otpremnina ima dva datuma. Na dokumentu je datum da je ta sjednica održana 31. januara 2020. godine, dok je ona zavedana pod datum da je održana 11. februara 2020.

U odluci je navedeno da će 200.000 eura biti pozajmljeno iz stambenog fonda, a vraćeno do kraja 2020. ili u 2021. godini.

Predsjednici oba sindikata su bili i u komisiji koja je dijelila novac. Prema nezvaničnoj informaciji “Vijesti”, biće i tužbi radnika zbog ovog posla jer ne mogu dobiti novac iz stambenog fonda.

Kalač je odgovore na ova pitanja slao u formi reagovanja, u kojem je naveo podršku oba predsjednika sindikata.

Sporno koliko Emina Kalač ima staža, a Lukač iskustva za funkciju

Odgovarajući o imenovanjima, Kalač kaže da su imenovani stručni kadrovi koji su se “dokazali na svom radnom mjestu i kao redovni studenti na osnovnim akademskim studijam kao što je Elma Kalač, koja mi nije bratanična”.

“Nisam mogao sankcionisati zaposlenu zbog istog prezimena koje nosi, a koja je bila jedan od studenata generacije Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koja je bila korisnik stipendije za talentovane studente države Crne Gore, korisnik stipendije “Lompar”, koja je stipendirala samo 6 najboljih studenata u Crnoj Gori, koja govori tri jezika i na istim poslovima je već skoro 6 godina, odnosno u ovoj kompaniji je zaposlena mnogo prije mog dolaska”, kazao je Kalač.

Elma Kalač je postavljena 8. decembra ove godine za direktora Sektora za investicije, gdje je jedan od uslova pet godina iskustva, a ona, prema dokumentu u koji su “Vijesti” imale uvid, ima četiri godine i osam mjeseci staža.

Na istoj sjednici za direktora Sektora za upravljanje i regulisanje saobraćaja postavljen je rođak donedavnog ministra saobraćaja Osmana Nurkovića - Denis Lukač.

Za njega Kalač kaže da je u ovoj kompaniji sedam godina, da ima iskustva u organizaciji, upravljanju i rukovođenju i da je “prošao sva radna mjesta u sistemu upravljanja i regulisanja saobraćaja”.

Prema podacima iz kompanije, Lukač je zaposlen prije sedam godina kao pripravnik - saradnik za pripremu reda vožnje, što je radio do 2017. godine kada je postao koordinator za sistem upravljanja bezbjednošću. Po tome, prošao je samo dva, a ne “sva radna mjesta u sistemu upravljanja i regulisanjana saobraćaja”.

Poslovanje

Kalač je kazao da je kompanija za devet mjeseci ove godine poslovala sa dobitkom od 600.000 eura što je, kako je naveo, najbolji rezultat u posljednjih 12 godina.

Prema finsijskom izvještaju, Željeznička infrastruktura je od svojih usluga za ovih devet mjeseci prihodovala 83.843 eura, a iz državnog budžeta je dobila subvencije i pomoći u iznosu od 11,6 miliona eura. Prihodi na koje kompanija može da utiče na tržištu vrijedili su manje od jedan odsto ukupnih prihoda, a ostalo su dobili iz budžeta.

Dobit od 600 hiljada je nastala zbog epidemije jer željeznički prevoz jedan period nije radio, što je uticalo na značajno manje troškove. Kompanija godinama ne plaća poreze i doprinose za svoje radnike, već i njih “prebija” sa državom.

U odgovoru na pitanja “Vijesti” o isplatama ovih putnih troškova, Kalač je odgovorio: “Isplaćeni su samo kada je predsjednik dolazio na sjednice ili zbog sastanaka na kojima su se donosili zaključci u interesu ovoga društva i ti troškovi su ispod nivoa stvarnih troškova, što se može utvrditi uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju, sa prebivalištem u Rožajama”