Đoko Krivokapić, Foto: Svetlana Mandić

ASK utvrdila da je predsjednik Odbora direktora EPCG kršio Zakon o sprečavanju korupcije

Krivokapić godinama mimo zakona radio i za Prvu banku

Predsjednik Odbora direktora EPCG je poručio da nije odgovoran za kršenje bilo kakvog zakona, jer je, prema njegovim riječima, savjesno i odgovorno postupao i da je sve prihode uredno prijavio u svojim imovinskim kartonima

74582 pregleda 99 reakcija 40 komentar(a)
Đoko Krivokapić, Foto: Svetlana Mandić
Đoko Krivokapić, Foto: Svetlana Mandić

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je Đoko Krivokapić prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer je istovremeno godinama bio predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i Odbora direktora Prve banke.

Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da javni funkcioner ne može istovremeno biti predsjednik ili član organa upravljanja drugog pravnog lica. Istim Zakonom propisano je da je on u tom slučaju dužan u roku od 30 dana od dana imenovanja da podnese ostavku.

Predsjednik Odbora direktora EPCG je poručio da nije odgovoran za kršenje bilo kakvog zakona, jer je, prema njegovim riječima, savjesno i odgovorno postupao i da je sve prihode uredno prijavio u svojim imovinskim kartonima.

On smatra i da pitanje članstva u Odboru direktora Prve banke ne može biti raspravljeno prije nego što se razmotri vlasnička struktura i odnos državnog EPCG-a i privatne banke čiji je pojedničano najveći vlasnik Aco Đukanović.

EPCG je kompanija, čiji je država većinski vlasnik.

“Da je EPCG pojedinačno najveći akcionar Prve banke, pa shodno Zakonu o bankama i Zakonu o hartijama od vrijednosti EPCG i Prva banka smatraju se povezanim pravnim licima, da ta okolnost isključuje mogućnost primjene Zakona o sprečavanju korupcije, koji uspostavlja zabranu samo u pogledu pavnih lica koja su nezavisna, dok se takva odredba ne može primijeniti u pogledu zavisnih-povezanih lica”, navodi se u odbrani Krivokapića.

EPCG
foto: Ivan Petrušić

Govoreći o članstvu u Odboru direktora Prve banke, Krivokapić je kazao da je riječ o “nužnoj posljedici vlasničkih odnosa dva pravna lica”.

Agencije je uzela u obzir argumente da su u konkrenom slučaju u pitanju povezana lica čime se isključuje primjena Zakona o sprečavanju korpcije, ali je našla da su isti neosnovani.

“Ovo kod činjenice da je povezano lice ono koje ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20 odsto, pa imajući u vidu prednje navedeno, te činjenicu da je iz izvještaja Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD) stanje na računu akcionara EPCG utvrđeno je da je EPCG vlasnik 19,7 odsto običnih akcija sa pravom glasa u Prvoj banci, te da se u konkretnom ne radi o povezanim pravnim licama”, navodi se u odluci koju potpisuje direktorica Jelena Perović.

Iz izvoda Poreske uprave vidi se da je Krivokapić iz Prve banke 2017. dobio 3.222 eura, godinu kasnije 16.302, prošle godine 15.987, što je više od 35.500 eura.

Poreska uprava
foto: Zoran Đurić

Krivokapić je poručio da da novčani iznosi koji članovi OD Prve banke dobijaju predstavljaju naknadu troškova.

Agencija je utvrdila da je dirketor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević prekršio Zakon jer nije u zakonskom roku prijavio uvećanje imovine vrijednosti preko 5.000 eura. Ovaj slučaj pokrenut je prije godinu i po, a odnosi se na automobil “mercedes CLA 220” koji je registrovan na njegovog sina Vladana Kovačevića.

Zakonom je propisano da je javni funkcioner dužan u roku od 30 dana od dana uvećanja da to prijavi Agenciji u vidu posebnog imovinskog kartona.

Prva banka
foto: Luka Zeković

Kovačević je u junu 2019. kazao na usmenoj raspravi da je zaboravio da prijavi vozilo svog sina.

Istu odredbu Zakona prekršila je i rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva Berane Gorica Golubović.

Agencija je protiv nje pokrenula postupak još u januaru 2018, jer nije u zakonskom roku prijavila stan od 36 metara kvadratnih u Podgorici.

Golubović je kazala da se “ne radi o umišljaju, već da je predmetnu nepokretnost zaboravila da prijavi iz razlga eventualne nemarnosti”.

Agencija je juče objavila odluku kojom je utvrđeno da je direktor Osnovne škole “Bukovica” u Rožajama Mehmed Husović dostavio redovan godišnji imovinski karton za 2019. sa nepotpunim i netačnim podacima koji se odnose na neprijavljenih oko 680 eura iz Demokratske partije socijalista.

Husović nije sporio navode Agencije, ali je kazao da nije imao namjeru da išta prikrije.

Zakonom je propisano da je javni funkcioner dužan da dostavi u svojim kartonima tačne i potpune podatke.

Za kršenje Zakona, propisano je novčana kazna od 500 do 2.000 eura.

Perović: Provjeravaćemo životne stilove javnih funkcionera

Agencija će ubuduće pratiti da li životni stil javnih funkcionera i članova njihovim porodica odgovara prihodima koji su prijavili u imovinskim kartonima, poručila je direktorica Jelena Perović.

Jelena Perović
foto: Miloš Rudović

“Ta metodologija nam je nametnula još jednu obavezu koju Agencija do sad nije sprovodila, a ubuduće će je sprovoditi... Nemamo ovlašćenja takve vrste, ali zato policija i tužilaštvo imaju. Ali u dobroj saradnji između Agencije i tužilaštva, možemo da krenemo i u realizaciju te vrste obaveze iz te metodologije. I već smo ušli u taj projekat, mi smo određene podatke sakupili i na kraju godine ćemo ih proslijediti tužilaštvu, da tužilaštvo izvrši detaljne provjere stila života i prihoda koji su prijavljeni Agenciji”, kazala je Perović na sjednici Savjeta Agencije.

Čelnica sektora za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera Dragana Šuković kazala je da “negdje smo par već tih predmeta evidentirali”.

To je uslijedilo nakon što “Vijesti” sredinom prošlog mjeseca objavile da je Centar za građansko obrazovanje (CGO) zatražio od Agencije da detaljno ispita da li su doskorašnji ministar zdravlja Kenan Hrapović i članovi njegove porodice prijavili sve svoje prihode i imovinu.

Hrapović
Hrapovićfoto: Boris Pejović

Podnesena inicijativa zasniva se na brojnim medijskim navodima koji snažno upućuju da pojedini članovi porodice imaju životne stilove koji su daleko iznad prijavljenih prihoda Agenciji, poput njegove ćerke Selme Hrapović.

Društvene mreže su bile zatrpane detaljima sa profila Selme Hrapović na Instagramu, gdje se moglo vidjeti da je za kratko vrijeme obišla više destinacija, među kojima su Doha, Abu Dabi, Majami, Njujork, Bangkok…

“Vijesti” su objavile i da je na fotografijama je, ukoliko se radi o originalima, obučena u vrlo skupe komade prestižnih modnih kuća, poput - “Guči”, “Luj Viton”, “Dior”...

Ministar tada nije odgovorio “Vijestima” u vezi sa tim da li porodica finansira ovakav njen luksuzni životni stil.

Tema jučerašnje sjednice Savjeta bili su rezultati Agencije u oblasti provjere izvještaja o prihodima i imovini javih funkcionera.

Članica Savjeta Goranka Vučinić pohvalila je rezultate sektora na čijem je čelu Šuković, navodeći da su u pitanju mjerljivi rezultati koji se konstatuju i u nalazima Evrospke komisije.

Kako je saopšteno na sjednici, upućeno je 1.648 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka u navedenoj oblasti, od kojih je okončano 1.329, na osnovu kojih su izrečene novčane kazne u iznosu od preko 216.000 eura.

Predsjednik Savjeta Momčilo Radulović kazao je da bi trebalo Vladi Zdravka Krivokapića uputiti inicijativu koja se tiče reforme pravnog okvira za dodjelu stambenih kredita, koja je počela prije godinu.

Ona nije okončana jer je u međuvremenu promijenjena vlast, a tadašnji premijer Duško Marković odlučio da vrati na doradu nalaz radne grupe. Vučinić je ocijenila da radna grupa nije postigla nikakav uspjeh.

O ovoj temi odlučeno je da se dealjnije govori na sljedećoj sjednici Savjeta.