INCOFIN novi akcionar Lovćen banke

Lovćen banka AD uvećala kapital za 1.818.000 eura

Ulaskom Incofin cvso u vlasničku strukturu, Lovćen banka AD dobila značajnu investicionu podršku, kao i pomoć na putu digitalne transformacije

9990 pregleda 42 reakcija 0 komentar(a)

Lovćen banka AD Podgorica izvršila je dokapitalizaciju u iznosu od 1.818.000€, emitovanjem 3.636 akcija. Ukupna vrijednost kapitala Lovćen banke AD sada iznosi 21.018.000,00 eura, a podijeljen je na 42.036 običnih akcija sa pravom glasa.

Novi akcionar Lovćen banke AD sa vlasničkim udjelom od 8,650% je Incofin cvso, uticajni belgijski investitor, kooperativni fond, koji je otvoren i za retail investitore . Osnovan 1992. godine, Incofin cvso vođen je željom da promoviše inkluzivni napredak, ulaže u zemlje u razvoju investiranjem u kapital i pozajmicama. Putem saradnje sa 44 lokalna finansijska partnera, Incofin cvso stiže do 4,6 miliona mikro preduzetnika koji teže stvaranju dugoročne vrijednosti za kompaniju i klijente.

Ulaskom Incofina u vlasništvo Banke, pored njemačkog investiciono-razvojnog fonda DEG-a, koji je akcionar od samog osnivanja, Lovćen banka AD dobija značajnu internacionalnu podršku, koja se ogleda kroz ulaganja u finansijsku stabilnost, kao i primjenu najbolje međunarodne prakse u poslovanje Banke.

Digitalna transformacija predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojima se današnjica susrijeće i Lovćen banka već uveliko kreira svoju strategiju digitalne transformacije. Incofin je ne samo partner koji razumije neophodnost digitalne transformacije, već je finansijski podržao projekat za početak digitalizacije unutar Banke.

Incofin

Jan Dewijngaert, regionalni direktor EECA i direktor privatnog kapitala Incofina ističe: „Ovo je naša prva investicija u kapital kompanije u regionu Balkana i drago nam je što ovu priču o kapitalu započinjemo sa Lovćenom. Incofin cvso je započeo saradnju sa Lovćen bankom početkom 2019. godine putem podrške u dijelu odobrenja kreditne linije. Ovim sporazumom saradnja se proširuje i intenzivira. Lovćen banku smatramo jednom od banaka sa najdinamičnijim razvojem u Crnoj Gori i jasnim fokusom na mikro, mala i srednja preduzeća. Banka ima značajne osnivače i akcionare koji su posvećeni ne samo finansijskom rezultatu Banke, već i njenom socijalnom doprinosu društvu u cjelini. Takođe, cijenimo i podržavamo napore Banke i planove za dalju digitalizaciju poslovanja i drago nam je što možemo pružanjem tehničke pomoći dati svoj doprinos ovom procesu. “

Lovćen banka sa ponosom ističe da su vrijednosti koje njeguje prepoznate na međunarodnom tržištu. Ulazak Incofin cvso u vlasništvo je još jedna potvrda u nizu da je Lovćen na pravom putu, jer uspostavlja dugoročne odnose sa klijentima gradeći povjerenje na traženju individualnih rješenja shodno potrebama svojih klijenata. Rast koji je ostvaren u proteklih šest godina poslovanja dokazuje da su upravo to vrijednosti koje klijenti cijene i prepoznaju kao komparativnu prednost.

I u narednom periodu dostupni za svaku podršku, sigurnost i vaš kvalitetniji način života.

Ponosni što je od sada i partner Incofin cvso dio Lovćen porodice.

Vaši Lovćen banka i Incofin cvso

Preporučujemo za Vas