JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI

Vuković: Prosječna stopa realnog rasta BDP Crne Gore od 2018. do 2020. iznosiće oko 2,8 odsto

“Makroekonomski okvir u narednom srednjoročnom periodu zasnivaće se na investicionoj aktivnosti koja će imati snažan uticaj na ekonomske tokove. Na ekonomski rast će uticati i sprovođenje mjera fiskalne konsolidacije predviđenih Fiskalnom strategijom do 2020. godine”, kazala je Vuković
0 komentar(a)
Ažurirano: 27.12.2017. 16:54h

Prosječna stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) Crne Gore u periodu od naredne do 2020. godine će, prema osnovnom scenariju, iznositi oko 2,8 odsto, saopštila je predstavnica Ministarstva finansija, Iva Vuković.

Ona je na okruglom stolu, održanom u okviru javne rasprave o Nacrtu programa ekonomskih reformi za Crnu Goru od naredne do 2020. godine, kazala da je ekonomski rast u prva tri kvartala ove godine bio snažan, sa stopom od 4,5 odsto.

“Makroekonomski okvir u narednom srednjoročnom periodu zasnivaće se na investicionoj aktivnosti koja će imati snažan uticaj na ekonomske tokove. Na ekonomski rast će uticati i sprovođenje mjera fiskalne konsolidacije predviđenih Fiskalnom strategijom do 2020. godine”, kazala je Vuković.

Iz Vladine Službe za odnose s javnošću su naveli da Nacrt predstavlja najvažniji Vladin ekonomski dokument, koji je strukturiran i rađen prema metodologiji Evropske komisije (EK).

Prema riječima Vuković, cilj fiskalne politike u periodu od naredne do 2020. godine je jačanje fiskalne stabilnosti kao glavnog faktora ukupne makroekonomske stabilnosti, uz jačanje privredne aktivnosti i konkurentnosti ekonomije.

Ona je precizirala da je javni dug prema osnovnom scenariju projektovan na 66,5 odsto, 66,1 odsto i 59,7 odsto BDP u ovoj, narednoj i 2019. godini respektivno, odnosno od 2019. se uspostavlja njegov opadajući trend.

Nacrt programa ekonomskih reformi, čijom izradom kooridnira Kabinet predsjednika Vlade, sadrži jasne ciljeve ekonomske politike.

Koordinatorka radne grupe Vlade za izradu tog dokumenta, Nina Vujošević, saopštila je da je Program ekonomskih reformi osnovni dokument u ekonomskom dijalogu sa EK i zemljama članicama EU, kojim Vlada predstavlja ekonomsku politiku u srednjem roku i koji dostavlja EK do kraja januara.

Ona je dodala da je dokument rađen u skladu sa smjernicama koje je EK dostavila Crnoj Gori.

Vujošević je navela ključne razvojne dokumente i prioritete Vlade na kojima se zasniva izrada Programa ekonomskih reformi.

“On se zasniva i na šest ključnih preporuka EU sa ministarskog sastanka održanog u Briselu u maju ove godine koje je EU predložila Crnoj Gori u izradi Programa ekonomskih reformi za narednu godinu”, rekla je Vujošević.

Ona je predstavila paket od 20 prioritetnih reformskih mjera koje utiču na rast konkurentnosti i koje su izabrane kako bi odgovorile na prepreke rastu, sa ciljem povećanja konkurentnosti crnogorske ekonomije i dinamiziranja ekonomskog rasta.

Učesnici okruglog stola predložili su da se dokument dopuni novim mjerama, poput onih koje se odnose na zapošljavanje, tržišta rada i sektorski razvoj.

Predstavnici Unije psolodavaca (UPCG) i Privredne komore (PKCG) smatraju da je neophodno sagledati mogućnosti adresiranja problema velikog broja parafiskaliteta na lokalnom nivou, kao i mogućnost njihovog adresiranja i smanjenja kroz tekući program.

Iz UPCG su kazali da je važno ojačati ulogu Socijalnog savjeta kao tijela koje bi trebalo da verifikuje sva zakonska dokumenta u pogledu njihove usaglašenosti sa zainteresovanim stranama.

Predstavnici Unije slobodnih sindikata (USSCG) ponovili su ranije stavove u vezi sa mjerama fiskalne konsolidacije koje je Vlada usvojila i dodali da je važno sagledati mogućnosti uključenja nekoliko reformskih mjera koje se odnose na povećanje poreza na dobit od devet odsto.

Oni smatraju da bi stopu tog poreza trebalo povećati zbog većeg oporezivanja dobiti multinacionalnih kompanija i onih koji zarađuju najviše.

Iz USSCG su predložili i nekoliko mjera koje se odnose na ukidanje poreskih olakšica i uvođenje poreza na luksuz, kao i jačanje mjera u brobi protiv neformalne ekonomije.

Predstavnici Centralne banke (CBCG) rekli su da su makroekonomske projekcije usaglašene, kao i projekcija inflacije u Nacrtu programa za narednu godinu sa onima koje publikuje ta monetarna institucija.

U CBCG smatraju da je izbor prioriteta ekonomske politike dobro određen, kao i da je usaglašen sa Fiskalnom strategijom, što doprinosi kvalitetu dokumenta.

Na okruglom stolu je dogovoreno da učesnici dostave komentare i sugestije na Nacrt programa ekonomskih reformi u pisanoj formi, kako bi bili sagledani u cilju doprinosa finalizaciji tog dokumenta.

Galerija

Preporučujemo za Vas